Home
Nieuws items


MARI VAN DEN ELSEN LID VAN VERDIENSTE PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 03 February 2014 15:20

Tijdens de optrekdagvergadering van zaterdag 25 januari j.l. is Mari van den Elsen na 21 bestuursjaren afgetreden als bestuurslid. Gedurende al deze jaren vervulde hij de functie van penningmeester. Geen enkele schutsbroeder zal zo nauwkeurig kunnen zijn als hij was als beheerder van de gildefinanciën. Na de verdediging van zijn laatste jaarrekening - die van 2013 - en de begroting 2014 overhandigde hij de map met de financiële stukken aan de voorzitter, die deze op zijn beurt doorgeeft aan de nieuw benoemde penningmeester: Antoon van Dommelen.

Mari was niet alleen een uitstekende penningmeester, hij verdient alle lof van de gildebroeders door lange jaren consumptiebonnen aan hen te verkopen, waardoor de consumptieprijzen lager werden. Hij verdiende in geld er niets mee, maar wel heel, heel veel lof van zijn medebroeders. Hij regelde die verkoop ook op de gildeavonden op de optrekdag. Daar verkocht hij meer dan 2000, ook wel eens 3000, bonnen per avond en die duurde wel eens tot 01.00 uur.
Het was dan ook geen verrassing, dat hij in de vergadering - hij moest daarvoor de zaal verlaten - met algemene stemmen en met groot applaus werd benoemd tot "Lid van verdienste". Die benoeming werd na de vergadring en voorafgaande aan de huldiging van de jubilarissen aan hem bekend gemaakt.
Een harde en stille werker verdient dit eerbewijs met recht.

Last Updated on Monday, 03 February 2014 15:22
 
OFFEREN IN TIJDENS GILDEMIS PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 28 January 2014 17:53

Het is gebruikelijk dat in gildemissen door de gildebroeders en –zusters op de trom geofferd wordt.
Deze staat dan meestal vóór het priesterkoor.
In Gemert staat tijdens de gildemis van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde de trom op het
gildealtaar. Daarop staat collecteschaal van het gild en er naast nog twee schalen.
Geofferd wordt op drie schalen, waarvan de eerste bestemd is voor de pastoor, die op de trom voor
het gilde en de derde voor de koster. De oorsprong van deze traditie houdt wellicht verband met de
overdracht van het vroegere gildealtaar aan de parochie rondom 1800. Het kan ook zijn ontstaan
omdat pastoors en kosters vroeger in hun levensonderhoud moesten voorzien uit de opbrengst van
misstipendia. Zij ontvingen geen salaris.


Het offer – het wordt geen collecte genoemd – op de gildetrom is bestemd voor het gilde. Vorig jaar
is besloten om deze opbrengst te besteden voor een sociaal doel binnen de gemeente, zoals vorig
jaar de Wensboom en dit jaar de Stichting Kerstpakketten. Ook de opbrengst van de verkopen tijdens
de “kapelletjeswandeling”gaat hier naar toe.
Het is interessant om te weten of deze offergang ook bij andere gilden gebruikelijk is. Reacties
kunnen worden gezonden aan secretariaa@sint-antoniusgildegemert.


Daags na de optrekdag worden de overledenen van het gilde in een H.Mis herdacht. Het gilde heeft
een schenking van een perceel grond gekregen op grond waarvan jaarlijks een “solemnele dienst”
moet worden opgedragen, zoals vroeger bij een deftige begrafenis gebruikelijk was. Dat betekende
ook het offeren op twee schalen en het “stellen”van de rouwvaan van het gilde bij het beeld van
Sint Antonius. De kapitein is voor deze handeling aangewezen. Na de H.Mis neemt de kapitein
de rouwvaan en loopt daarmee richting het gildealtaar. Daar staan de tafeltjes met de schalen.
Eerst offert hij en dan volgen de gildebroeders en soms ook nog de kerkgangers, nabestaande van
overleden van het gilde of van hen voor wie het gilde de begrafenis heeft verzorgd. Deze H.Mis is
geen officiële gildemis en daarom zijn de gildebroeders in burgerkostuum.

 

 
Optrekdag 2014 PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 27 January 2014 17:23

Links in het menu onder het kopje Optrekdag is het verslag te vinden over deze drukke dag van het gilde.

 
Sint-Antoniusviering is in Gemert “Mortelzondag” PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 20 January 2014 16:09

Dat de feestdag van Sint Antonius Abt op 17 januari valt is iedereen bekend, zeker bij de ruim 20 gilden met hem als patroon, waaronder zes in Peelland. Ieder gilde heeft een eigen viering van die dag. In Gemert gebeurt dat nog altijd op de dag zelf, tot 1976 informeel en sindsdien officieel.

Dat gebeurt in het kerkdorp De Mortel, waar de parochie aan hem toegewijd is. Voorheen was er zelfs een winterkermis en misschien is het daarom dat de Gemertenaren Sint-Antoniusdag “Mortelzondag” noemen.

In vol ornaat trekt het gilde op naar de kerk, haalt de priester af aan de sacristie en gaat trommend en vendelend de kerk binnen. In het groene gildekazuivel gaat nog steeds een pastor voor en gebruikt de liturgie van het gilde, met lezingen door de dekens en voorbeden door de koning. Na de vendelgroet aan de pastor vond dit jaar de vendelgroet aan de eretekenen in De Mortel plaats mede om het volle optrekprogramma te ontlasten. Samen met de kerkgangers drinkt men daarna koffie met Sint-Antoniusbrood en luistert naar een troubadour.

Bijzonder was, dat de bekende Antoniusvorser, Dolf Hartsuiker, de viering bijwoonde en hierdoor een dimensie aan zijn verhalen kon toevoegen.

 
NIEUWE DEKEN VAN DE GRUUN SCHUT GEVONDEN? PDF Print E-mail
Written by Lau   
Saturday, 18 January 2014 09:09

Is er met succes “gebuurt” vragen veel “groenen” – leden van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde - zich in deze dagen af. Voorzitter en kapitein waren al enige tijd zoekende. Dat  zal tot een kandidatenlijst van drie personen moeten leiden. Kiesgerechtigden kunnen uit de namen op het stembord een keuze  maken. Dat geschiedt op zaterdag 25 januari a.s., de datum van de optrekdag. Dat zoeken wordt ieder jaar moeilijker, want het aantal kinderen neemt af en bij menige familie worden alleen meisjes geboren. Maar,  tot op heden is het altijd gelukt, vanaf de vroegste dag .

Optrekdag
De optrekdag vraagt om een intensieve voorbereiding. Steeds vroeger moeten regelingen getroffen worden, zodat het al jaren geldende programma mogelijk wordt. Traditioneel is het aanzeggen van die dag door de tamboers bij een groter aantal gildebroeders en ouderlingen en het uitnodigen van alle leden in Gemert. De feestdag van Sint Antonius is op 17 januari gevierd, de belvaan is gepland, zodat iedere broeder en zuster zonder schulden kan deelnemen aan de belangrijkste verenigingsdag van het jaar.
Het staat voorgeschreven in de oude Karte “In den eersten zal die voorz. Schutterij tot noodzakelijke dienst hebben twee dekenen daar van den eenen zal dienen en bekleden het Dekens ampt van een jaar en het zelve een jaar bij hem voldient zijnde zal alsdan dezelfde Deken daar en boven als noch den tijd van een jaar blijven dienen en dat nochtans met assistentie van een anderen nieuwe Deken”.
De procedure is ieder jaar hetzelfde, maar telkens opnieuw wordt met de meeste belangstelling gekeken naar dat bord met de namen van de kandidaten. Zoveel weken tevoren zijn al gissingen gedaan wie dit jaar in de wijk De Mortel, voor deken in aanmerking komt. Het gezin en de familie van de daar wonende gildebroeders zijn al nagegaan op kandidaten en men weet te vertellen, dat die of die zal het zeker niet doen. Daarom is het tonen van het stembord de verlossing van alle gissingen.
Dan mag de afgaande deken, dat is de deken 2012 als eerste openlijk zijn stem uitbrengen en komen daarna kapitein en koningspaar gevolgd en verder alle gildebroeders en ouderlingen (zij die gildebroeder geweest zijn).
En volgens de Karte zal dat allemaal plaats hebben nadat men “ten behoorlijken ure gezamenlijk modest naar de kerk”  is gegaan, daar ter ere van Sint Antonius minstens een oortstuiver heeft geofferd – nu ca. € 1,66 - en de kerkelijke en burgerlijke overheid opnieuw trouw heeft beloofd.
De gildebroeders hebben een  zwaar programma die dag. Kijk maar eens:
7.30 uur Ontbijt ten huize van de kapitein.
9.15 uur Optrekken naar de gildemis, met aansluitend vendelgroeten aan de pastor en de
burgemeester. Die laatste groet kan geschieden dit jaar zonder het verkeer om te leiden, het nieuwe   
plein geeft meer dan voldoende ruimte, ook voor toeschouwers.
11.30 uur Vendelgroet aan de vier jubilarissen van het gilde, t.w. René de Koning (25 jr.), Harrie van den Elsen (40
jr.), Jan Penninx (60 jr.), Pieter Penninx (70 jr), dat zijn maar liefst 195 lidmaatschapsjaren. Er is sprake
van echte trouw.
12.00 uur Besloten vergadering, waarin de keuze van de nieuwe deken plaats heeft.
14.15 uur Vertrek naar het woonhuis van de nieuwe deken.
15.30 uur Installatie, waarna optrekken naar het gildehuis met het aanvaarden van de felicitaties van de
aanwonenden van de route met de binnenkomst via het Binderseind.
17.30 uur Vendelgroet aan de hospes voor het gildehuis.
19.00 uur Maaltijd en aansluitend gildeavond .
21.00 uur Receptie aan nieuwe deken, jubilarissen en gildeoverheid.


Als de gildebroeders dan in de kleine uurtjes het gildehuis verlaten en nog een bezoek hebben gebracht aan het huis van de nieuwe deken, volgt na die korte nacht nog de herdenking van de alle overledenen van het gilde, in het bijzonder die van het afgelopen jaar Antoon van den Berk en Leo van der Heijden.
Na de koffie van de uitbater van Hotel de Kroon en de soep van de hospes na het opruimen van de gildeattributen kunnen de broeders – maar ook de zusters– uitrusten van de inspanningen. Dan is de nieuwe deken ook ingewijd in veel rituelen van het gilde, de Gruun Schut van Gemert.

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 12:27
 
« StartPrev111213141516171819NextEnd »

Page 11 of 19

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.