Home *Nieuws* GOUD IS: GRUUN SKUT BEZOEKT RUIJSCHENBERGH
GOUD IS: GRUUN SKUT BEZOEKT RUIJSCHENBERGH PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 09 September 2013 19:10


Einde 1970 verhuisden de bewoners van “ 't Gasthuis”aan de Nieuwskrant naar het nieuwe gebouw aan de Kapelaanstraat, dat toen nog Huize Ruijschenbergh heette. De verhuizing werd besloten met een ludieke optocht van de bewoners op boerenkarren. De beide gilden trokken mee in de stoet en brachten zo in praktijk hoe ze ook gildebroeders meehielpen met de verhuizing. De aankomst aan de nieuwe huisvesting werd besloten met een vendelgroet aan bestuur, medewerkers en bewoners.

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde vond, dat men de mensen, die zoveel verdiensten hebben gehad voor Gemert op welk gebied dan ook, best mocht eren. Het gilde kon daarmee iets waarmaken van de broederschap, waarvan in de Karte uit 1699 zo dikwijls wordt genoemd, n.l. de broederschap tussen mensen. Daarom werd besloten om jaarlijks een bezoek te brengen aan Ruijschenbergh en een zondagsmis op te luisteren, samen met de bewoners een kopje koffie te gebruiken en die gelegenheid benutten om een praatje te maken met de bewoners.
Het gilde heeft die bezoeken al  41 keer met veel plezier gebracht en zich aangepast aan de mogelijkheden, welke de leiding van het huis, zorgcentrum, noodgebouw in de kloostertuin daarvoor nodig waren. Daaronder valt ook de verschuiving van de H.Mis naar de zaterdag en sinds het nieuwe gebouw klaar is, zelfs naar de vrijdag en dan ofwel de 2e of de 4e vrijdag van de maand. In verband daarmede is moeten worden afgeweken van de vaste maand en dag in het jaar, t.w. de eerste zondag in oktober. Omdat het dan al vroeg donker is en de vendelgroet vanwege de duisternis niet te zien was voor de bewoners, leek een eerdere dag in het jaar noodzakelijk.


Goud is voor het gilde om op vrijdag 13 september a.s. luistert het gilde de vrijdagavondmis op welke in de activiteitenruimte van Ruijschenbergh wordt opgedragen. Pater Pubben C.S.Sp. komt nog altijd en graag vanuit Gennep naar Gemert om in deze viering voor te gaan. Als het gilde daar in de H.Mis staat maakt hij er altijd melding van. Gildebroeders zijn dan lector.
Na de viering zal in het Beatrixplantsoen zal een vendelgroet aan de celebrant, de bewoners en de leiding worden gebracht, waarna er gelegenheid is voor een kopje koffie in het restaurant met een gezellig praatje met de bewoners. Daarmee moet het bezoek worden beëindigd.


Zilver.
Voor gilden is er ook zilver in de vorm van zilveren schilden, schilden welke geschonken worden door  een afgetreden koning, een schild van een afgetreden of jubilerende broeder als zichtbare herinnering aan zijn gildebroederschap achterlaat of uit de op gildefeesten gewonnen schilden of schildjes, beloning voor een goede prestatie, welke door gilde en/of gildebroeders is geleverd.


Zondag jl. nam het gilde deel aan het vrij gildefeest van het Sint-Jorisgilde uit Hoogeloon. Bij mooi weer is het gilde bijna altijd succesvol en dat bleek weer eens uit de tweede prijs voor de optocht. Het goede resultaat was onderweg al  af te leiden met de woorden van het publiek als “mooi”en “prachtig”.
De jeugdige  vendelgroep nam deel aan de vendelwedstrijd voor groepen van 6 en meer personen. Een goede prestatie van de zes gildebroeders leverde een  dikke eerste prijs op. Het applaus van de Gemertenaren en de lach bij de juryleden daarover gaven de goede beoordeling al kort na de wedstrijd te kennen. Vendelier Willie Tielemans behaalde een eerste prijs bij het vendelen in de vaandelklasse voor  boven-veertigers zonder acrobatiek en René de Koning  deed dat in de categorie 40- tot 50-jarigen mét acrobatiek. Hoofdtamboer  Walter van den Elsen wist inde E-klasse een ferme eerste prijs te behalen in het trommen op gildetrom.  Het herinneringschild voor deelname  completeerde het zestal schilden.
Zaterdag 14 september a.s. zal worden deelgenomen aan de Nationale Monumentendag, welke in Gemert vorm krijgt in het naspelen van de intocht van een Landcommandeur van de Duitse Orde. Vanaf het begin van het Karrespoor zal de Landcommandeur door het gilde worden begeleid en geëerd met een vendelgroet bij de ontvangst op het plein van de Boerenbondsmuseum. Een drukke week voor het gilde , maar ook een van het tonen van de rijkdom van het gilde voor de gemeenschap waaruit het is voortgekomen.

Last Updated on Monday, 09 September 2013 19:11
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.