Home Artikelen IN MEMORIAM JAN PENNINX
IN MEMORIAM JAN PENNINX PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 25 March 2014 19:14


In de morgenuren van maandag 24 maart jl. is Jan Penninx, De Mortel,  overleden, één week voor zijn 84ste verjaardag. Jan Penninx is op veel terreinen actief geweest, zowel in publieke als in private functies. Zo was hij vele jaren raadslid, betrokken bij vakantiewerk Kelmoso, de dansgroep in De Mortel, waarvoor hij voor begin deze maand nog het Gemerts Compliment kreeg en zestig jaren bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert, in Gemert bekend als de Gruun Schut. Zijn genen waren gruun gekleurd, want in de afstamming was die kleur er door twee geslachten in gebracht. In 1954 werd hij tot nieuwe deken gekozen en was nadien enkele jaren vendelier, waardoor hij in de voetstappen van zijn en beide ooms trad, die eveneens de gildevlag zwaaiden. Toen hij op 12 oktober 1960 trouwde moest hij stoppen als actief gildebroeder, omdat tot 1963 alleen vrijgezellen dat mochten zijn. Dat liet echter onverlet, dat hij niet toch bij het gilde betrokken bleef. Naast de optrekdag woonde hij ook het koningschieten bij en schoot ijverig mee om het winnende schot te lossen. Dat lukte op 21 juli 1980, toen het 294e schot het laatste restje hout naar beneden schot en hij dus koning was en met zijn echtgenote Diny gedurende twee jaar het koningspaar vormden.


De gezondheid van voorzitter Antoon Jaspers werd in 1982 slechter en te voorzien was, dat zijn toestand niet meer zodanig zou verbeteren, dat hij die functie snel weer op zich kon nemen. Jan Penninx, bogend op een ruime bestuurlijke ervaring, werd gevraagd tijdelijk voorzitter te zijn. Dat tijdelijke werd omgezet in het definitieve voorzitterschap op de optrekdag 1984, toen hij als zodanig gekozen werd.

Naast zijn vele functies wist hij toch altijd tijd voor het gilde te vinden en deel te nemen aan besprekingen, vergaderingen en activiteiten. Aan zijn tijdelijk en definitief voorzitterschap was verbonden het opnieuw fungeren als actief gildebroeder. Dat deed hij in de functie van gildemeester. Hij was deelnemer aan de twee gildereizen naar Rome, naar Vöclabruck, Pfunds en tweemaal Helminghausen. Ook op de buitencompriessies ontbrak hij niet.
In zijn bestuursperiode werden er twee gildefeesten georganiseerd, t.w. in 1989 en in 2004. De gildekapel aan de Deel werd ingrijpend gerestaureerd, een feit waarop de gildebroeders nog steeds trots zijn. In de latere tijd hebben nog verschillende aanpassingen plaats gevonden, waarbij o.a. het omliggende terrein werd aangepakt.
Op gildefeesten heeft hij veel en mooie prijzen mogen ontvangen voor de geleverde prestaties van zijn gilde
In 2005 eindigde na 23 jaren het voorzitterschap en trad hij terug tot de rijen van actief gildebroeder, nog steeds in de functie van gildemeester. Bij die gelegenheid werd hij benoemd tot lid van verdienste.

 De naam Jan Penninx zal levend blijven bij het gilde, want zijn naam staat op de gekalligrafeerde dekenlijst zal zeker nog een aantal jaren tot uitdrukking in het door hem en zijn echtgenote geschonken koningsschild en op de lijst van leden van verdienste.
Op 25 januari jl. werd hij gehuldigd wegens zijn zestigjarig gildejubileum, een bewijs dat gildetrouw bij hem met een hoofdletter werd geschreven. Zijn keuze tot nieuwe deken was de inleiding tot die zestig jaren verdiensten voor het gilde.
Op 18 februari jl. woonde hij me zijn echtgenote nog de algemene vergadering van het gilde bij. Daar trad hij terug als coördinator van de commissie voor rouw en trouw voor alleenstaande gildezusters en –broeders. Niemand had er erg in, dat dit het einde van zijn meeleven bij en met gilde zou zijn, ook al was bekend, dat hij leed aan een dodelijke ziekte.

Vrijdagmorgen zal het gilde hem met grote gilde-eer de laatste eer bewijzen.
Jan Penninx, rust in vrede. Moge zijn echtgenote Diny en kinderen en kleinkinderen troost worden geschonken.


De avondwake is donderdag 27 maart om 19.00 in de Sint Antoniuskerk te De Mortel.
De uitvaart zal onder gilde-eer op vrijdag 28 maart om 10.30 in deze kerk geschieden.

Last Updated on Monday, 31 March 2014 14:09
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.