Home Artikelen OPNIEUW SUCCES VOOR STANDAARDRUITER
OPNIEUW SUCCES VOOR STANDAARDRUITER PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 27 August 2014 19:50

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert nam zondag jl. deel aan het Vrije Gildefeest van het 600-jarig Gilde Salvator Mundi in Oeffelt. Dit was dit jaar al het tweede vrije gildefeest, dat in de Kring Land van Cuijk werd gehouden. Het is af en toe wel eens goed om buiten de eigen gildekring Peelland te kijken om de eigen prestaties te beoordelen. Het helpt de eigen tekortkomingen te zien.
42 Gilden uit drie kringen en 1 schutterij uit Duitsland namen daaraan deel. Het waren net de minst presterende gilden uit die kringen. Enkele steken er met kop ene schouder uit qua aantal gildebroeders zusters en optredens in de verschillende wedstrijden. Het Gemertse gilde heeft alleen een aantal tamboers, maar geen tamboerkorps of complete fanfares of harmonie├źn. Het schieten is een activiteit, welke door veel gilden in de kring hartstochtelijk bedreven wordt. Bij het Gemertse gilde staat dat nog in de kinderschoenen, het is geen schietend gilde, zoals dat wordt genoemd, maar van elke wedstrijd wordt geleerd. De prachtige schietinstallaties bij gildehuizen of het eigen schietterrein bewijzen dat.
Baron de Coubertin, de oprichter van de moderne Olympische Spelen, zei in 1896, dat deelnemen belangrijker was dan winnen. Ofschoon dat principe al lang geen meer gemeengoed is, is het af en toe toch een troost als geen, zoals dat in gildekring heet, zilvervloot mee naar huis genomen wordt. Zo was dat ook in Oeffelt voor de Gruun Schut. In Peelland was dat dt jaar wel zo, in Beugen was het al minder en in Oeffelt moest het blijven bij de prijzen, die standaardrijder Marco Opheij behaalde.


In de optocht behaalde hij een derde prijs van de 19 gilden, die met een standaardpaard in de optocht deelnamen, maar op het tournooiveld stak hij alle anderen de loef af en behaalde de eerste prijs. Als je daaraan een gezamenlijk klassement van zou opmaken, dan zou dat een algemene eerste prijs zijn. Dat is wel een felicitatie waard. In Beugen was dat ook het geval. Hij kan zich overal als zodanig laten zien. Een algemeen klassement, zoals dat in Peelland en andere kringen het geval is, was er niet in Beugen. Zo werd de tentoonstelling verzorgd door drie gilden uit de kring en konden alle andere deelnemende gilden hun mooiste zilver, oudste oorkonden, e.d. thuis laten. In de optocht werkte het weer nog mee, maar in het begin van de massale opmars, goot het drie kwartier lang en viel deze met recht in het water. Jammer, want dit is altijd een mooi schouwspel, waarvan velen getuigen zijn. Het voordeel hiervan is, dat de vlucht van de gildebroeders naar de grote tent ging, waar men zich met ander vocht kon laven en in gesprekken met andere gildebroeders ervaringen kon uitwisselen. Daar is onderlinge verbondenheid en broederschap groot en komt het principe van Baron de
Coubertin tot uitdrukking.

Activiteiten
Op 12 september a.s. brengt het gilde het jaarlijks bezoek aan de bewoners van Ruijschenbergh. Om 19.00 uur wordt daar de veertiendaagse H.Mis opgeluisterd en daarna een vendelgroet aan de bewoners wordt gebracht.

Zaterdag 13 september wordt er opnieuw een vendelgroet gebracht.

Last Updated on Wednesday, 27 August 2014 19:52
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.