Home *Nieuws* GILDEZILVER
GILDEZILVER PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 19 January 2015 11:48

In de loop van de eeuwen heeft het gilde veel zilveren schilden vergaard.
Uit 1657 stamt het oudste zilver. Dat is de koningsvogel.
Van voor die tijd ontbreekt alle zilver, evenals de geschreven stukken, welke bij diverse gelegenheden, zoals de inhuldiging van een nieuwe Commandeur, werden geschreven of aangevuld.  Uit 1699 stamt de oudst bekende “Karte of Regels”, ondertekend door Baron van Wassenaer tot Warmond.
Hierna is de Karte uit 1715 bekend, waarop diverse na hem komende commandeurs daarop aantekeningen hebben geplaatst, dat zij de Karte zelf of wijzigingen daarop hebben goedgekeurd.
Iedere gildebroeder, die zich tot koning schoot, dan wel als zodanig werd aangewezen, schonk bij zijn aftreden een zilveren schild. In 1810 is de aanwezigheid van schilden genoteerd in het zilverregister, dat in de zeventiger  jaren is teruggevonden in een brandkast in het gildehuis.

Naast het zgn. leggerboek ui 1810 geven deze schilden informatie over wie koning is geweest of een andere functie binnen het gilde heeft beoefend. Soms zijn schilden verkregen door de deelname aan of het winnen van prijzen bij een gildefeest. Ook hieruit blijkt of het gilde actief is geweest en hoe kundig tamboers, standaardrijders en vaandrigs waren.
Tot aan de zestiger jaren waren er nog niet zoveel activiteiten van het gilde. Wilde men zichtbaar willen zijn als gildebroeders van het gilde, dan werd uit de bewaarkast een schild genomen en opgespeld. Omdat de jas dikwijls ook nog voor andere doeleinden werd gebruikt, werd dit thuis in een kastlade gelegd en bij een volgende activiteit prompt vergeten, zodat dus weer  een schild werd genomen. Deze toestand heeft geduurd tot 1972, toen iedere gildebroeder een draagschild kreeg van het gilde, waarin aan de achterzijde de naam was gegraveerd, alsmede het jaar van aanvang als gildebroeder.

 

De voortschrijdende techniek heeft het mogelijk gemaakt, dat van ieder schild een foto is gemaakt en alle gegevens in een computerbestand werden ingevoerd, zoals datum van aankomst, gelegenheid, kwaliteit, keur en plaats van keuren, meesterteken, bewaarplaats of nummer zilvervest.
Veel zilveren schilden zijn op een vest bevestigd, dat door gildebroeders gedragen wordt als het gilde optrekt. Het belangrijkste is het koningsvest. Vroeger werd het zilver aan een krans om de nek gedragen en schuurden de schilden over elkaar, waardoor beschadigingen optraden. De oudste schilden wordt niet meer meegedragen, maar zijn in een ladenkastje in een beveiligde bewaarplaats opgeborgen. Alleen de schilden van de koningsparen vanaf 1964 vonden een plaats op het vest. Door de toename ervan zijn de schilden 1964 en 1966 ook al tot museumstuk verklaard. Op het koningsvest hangen dus naast de koningsvogel nog 29 schilden.

Prijzen-, herinnerings-,jubilleum- en andere geschonken schilden hebben een plaats gekregen op een van de 8 zilvervesten. Als deze allemaal gedragen worden verhoogt dat mede het aanzien van het gilde.
Niet altijd als het gilde optrekt is het droog weer. Regen veroorzaakt vlekjes op de zilveren schilden, op het ene meer dan op het andere. Als deze druppels, soms is het hele schild nat. Als dit na gebruik niet direct drooggewreven word, ontstaan er kleine vlekjes, welke moeilijk te verwijderen zijn. Het is daarom zaak om zo spoedig mogelijk na een optreden alle schilden te poetsen, zodat ze weer als nieuw blinken. Zoals tamboers moeten zorgen voor het onderhoud van de trommen, de vendeliers voor de vendels, moet de koning krachtens de afgelegde belofte zijn zilver onderhouden en de zilverdragers de vesten. Dat gebeurt ook na een tijd van rust, want hoewel de zilvervesten keurig worden opgeborgen in houten koffers kan de inwerking van de lucht toch bruine vlekken achterlaten of zijn de vingers van degenen, die een schild hebben vastgepakt, nog te zien. Zo’n poetsavond is ondanks het ongewone werk voor mannen(!) toch een gezellige bijeenkomst, waarop nieuwtjes worden uitgewisseld, grapjes worden gemaakt en een glaasje gedronken. Gildebroeders zijn immers vrolijke mannen, bij het gilde gekomen om de doelen na te streven en overigens conform het lied “gildebroeders maakt plezieren”, dat in praktijk te brengen.

Last Updated on Monday, 19 January 2015 11:57
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.