Home Optrekdag 2023 Optrekdag 2015
OPTREKDAG 2015 PDF Print E-mail
Written by Lau en Teun   
Tuesday, 27 January 2015 16:48

EEN OPTREKDAG BEGINT MET SNEEUW EN GLADHEID, AAN HET EIND EEN NIEUWE DEKEN.

De oma van nieuwe deken Thijs Adam uit Handel liet haar vreugde over zijn verkiezing blijken met de woorden “dit is veel leuker als onze zestigjarige bruiloft!”. Deze blijheid werd ingegeven omdat haar broer Jacq in april 2014 overleed en de naam Huijbers uit het gilde verdween. Nu was Thijs als een eerbewijs aan broer Jac en kwam zijn familie weer terug in het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert. Nieuwe deken, ouders en grootouders genoten van de eer en de belangstelling van het gilde.

De optrekdag begon met sneeuwbuien en gladde wegen. Na het kapiteinsontbijt moest de vendelgroet aan de kapitein afgelast worden tot een latere datum. De weg van het gildehuis naar de kerk leed nog steeds onder de sneeuwval en gladheid. Één gildebroeder schoof op de kerkweg zelfs onderuit, gelukkig zonder ernstige gevolgen.
Voor pastoor Jan Bonten was het zijn eerste optrekdag In Gemert en getuige zijn dankwoord na de vendelgroet had hij ervan genoten.

Burgemeester Jan van Zomeren  genoot van de vendelgroet te zijner ere op een wit Ridderplein. De negen vendeliers leverden dan ook een vlekkeloze presentatie in een witte wereld.

De burgemeester liet dat  in zijn toespraak voorafgaande aan de erewijn duidelijk blijken en gaf aan blij te zijn met de beide plaatselijke gilden en hun prestaties in 2014, vooral die  van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde. De erewijn, groenachtig van kleur, smaakte “de gruun” des te beter.

De vijf jubilarissen van het gilde genoten na de erewijn eveneens van het eerbewijs, dat hen werd gebracht, evenals van de woorden, welke voor hun trouw door vicevoorzitter Fons van Katwijk aan hun adres werden uitgesproken. Deze woorden werden bevestigd door de jubilarissen en familieleden in antwoord op de huldigingswoorden. Geschenken werden in de vorm van financiële schenkingen uitgewisseld met zilveren schilden en schilderijen van een koningschap.

Dat was nog niet alles op deze optrekdag, want aan het begin van de besloten vergadering in het gildehuis brachten de gildebroeders en de ouderlingen openlijk hun stem uit voor de keuze van een nieuwe deken, al sinds eeuwen een hoogtepunt van een optrekdag. De 21-jarige Thijs Adam uit Handel, telg van de groene familie Huijbers, werd met grote meerderheid van stemmen gekozen. Tamboers lieten de keuze weten op het Ridderplein en de hoofdtamboer toog naar Handel om dat feit aan de familie te laten blijken.


Het gilde verplaatste zich daarna naar Handel om daar de installatie vorm te geven, zoals dat volgens het eeuwenoud protocol moet geschieden. De nieuwe deken van het vorig jaar legde zijn onderscheidingstekenen af, welke nu Thijs Adams gedurende een jaar sieren. De laatste handelingen van de installatie waren voorbehouden aan twee jongedames van de buurt Mariahofke. Loif van Berlo en Eefke Leenders zetten de dekenshoed op het hoofd van de stralende jongeling en de ander reikte de Goudse pijp over en stak er daarna – met enige moeite dat wel – de brand in.

Het gilde eerde haar nieuwe broeder met een vendelgroet, nu niet op een witte, maar wel natte straat. Daarna begon de 4 km. lange tocht naar het gildehuis. In Gemert is het gebruikelijk, dat de nieuwe deken en het gilde onderweg worden gefeliciteerd onder aanbeding van een versterking. Twintig keer gebeurde dat en zodoende duur de tocht maar liefst twee-en-een half uur. De vijfde vendelgroet van de dag was voor hospes Bart Bressers.
De kou in de lijven werd verdreven door een warme maaltijd met maar liefst 90 deelnemers, de receptie waar ook vertegenwoordigers van de beide zustergilden uit Gemert-Bakel zich lieten zien. Tot slot was er de feestavond, welke traditiegetrouw door de tamboers van het gilde werd geopend met enkele dansen op de trom als herinnering aan de vroegere optrek- en teerdagen, waarop voor alle dansen het ritme werd getromd door de tamboers.
Na een lange dag keerden de gildebroeders in de vroege nachtelijke uurtjes naar huis om uit te rusten om de volgende dag de overledenen te gedenken.

 

VIJF JUBILARISSEN Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert
Vice-voorzitter Fons van Katwijk, huldigde tijdens de optrek/teerdag  van de Gruun Schut vijf jubilarissen, samen goed voor 230 lidmaatschapsjaren, een gemiddelde van 47,5 jaar.  Zestig jaar droeg Noud Rooijakkers met zich mee. Hij was tamboer van 1954-1968. Mari van den Elsen, nieuwe deken in 1965. Nadien werd hij ouderling en in 1993 als gildemeester en penningmeester, het laatste tot 2014. Ad Kruijsen, voormalig hospes van Gildehuis Hotel de Keizer was koningbegeleider van de eerste vrouwelijke koning. Na die tijd was hij ouderling. Peter Brouwers, nieuwe deken van het jaar 1975. Na zijn huwelijk in 1979 en het vertrek naar Boekel bleef hij vendelier tot 1983, toen hij een melkveebedrijf begon in Rijkevoort en als ouderling aan het gilde verbonden. Carla Lindner-Wilbrink werd door haar man Peter in 1974 tot koningin gekozen. Als  Utrechtse leerde zij snel het gilde en zijn gewoonten kennen. In 1982 schoot zij de koningvogel naar beneden en werden de rollen omgekeerd, zij koning, haar man koningbegeleider.

Natuurlijk ontvingen allen een geschenk van het gilde en vereerden zij het gilde met een gift. De families bleven niet achter en lieten merken hoe diep het gilde in families is geworteld.

 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.