Home *Nieuws* PROCESSIE NAAR HANDEL
PROCESSIE NAAR HANDEL PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 28 May 2015 06:34

Jaarlijks wordt op Hemelvaartsdag de processie van Gemert naar het Mariabedevaartsoord Handel gehouden. Het is een van de oudste, zo niet dé oudste processie van een parochie naar Handel. Die van Valkenswaard kwam eerst na 1648 tot stand, toen de katholieke eredienst, behalve in Gemert, overal verboden was. De benoemde pastoor van Valkenswaard kon zijn pastoraat daar niet uitoefenen. Daarom nodigde hij de parochianen uit om jaarlijks naar Handel te kome, waar dat wel mogelijk was. Voor hem was dat het enige contact met zijn gelovigen. De pastoor was Gemertenaar van geboorte en bleef na zijn benoeming ook daar wonen. De Valkenswaardse processie is de grootste bedevaart naar het bedevaartsoord. Ook nu nog nemen daaraan ca. 1500 gelovigen aan deel, onverlet het aantal dat met de auto in Handel aanwezig is.

Sinds de beginjaren is de datum van de processie enkele keren verplaatst. In de historie is de datum van 8 september – feestdag van de H.Maria Geboorte – en ook Pinksteren bekend. Hoewel de deelname van de bevolking vooral in de laatste jaren is teruggelopen, blijven de organisatoren vasthouden aan de processie. De meer- of mindere deelname is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Deze waren dit jaar gunstig, dus was ook het aantal deelnemers groter dan vorig jaar.

Al een groot aantal jaren trekt het gilde mee vanaf de kerk van Sint Jans Onthoofding, waar  de processie begint in de volgorde: misdienaars, O.L.Vrouwebruiden, O.L.Vrouwebroederschap, Gilde, bedevaartgangers en Harmonie Excelsior.

In Handel wordt de processie tegemoet gekomen door parochiepriesters en het Sint-Jorisgilde. Bij sacristie worden de celebranten afgehaald, dit Pater Piet Delisse en diaken Jos v.d. Bosch, en naar het openluchtaltaar begeleid, waar de viering plaats vindt.

foto Johan vd Laar.

Zoals in H.Missen, waar de gilden aanwezig zijn, werd ook nu weer de vaandels gepresenteerd.

Na de H.Mis wordt de geestelijkheid weer begeleid naar de sacristie van de parochiekerk. Het gilde trok toen verder naar de woning van gildebroeder Leo van den Elsen, die een goede gelegenheid heeft om de gildebroeders te ontvangen met koffie, cake en krentenbrood. Deze keer kon het gilde zelfs nog genieten van een heerlijk lentezonnetje.

Na het einde van de processie bij de kerk trok het gilde niet op naar het gildehuis, maar maakte dankbaar gebruik van de vraag van ondersteunend lid om de “Biergarten” te openen, welke hij bij nog jong etablissement had ingericht. Uiteraard werd er Duits bier gedronken uit de halve liter flessen.

Als eenmaal de smaak van bier geproefd blijft het doorgaans niet tot de ene consumptie beperkt en voor hen is er dan een lange “derde helft”.

 

 

 

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 14:31
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.