Home Artikelen GRUUN SCHUT SCHIET NIEUWE KONING
GRUUN SCHUT SCHIET NIEUWE KONING PDF Print E-mail
Written by Teun   
Wednesday, 13 July 2016 20:07

In de Karte (statuut) van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde, waarvan het gilde de versie 1699 kent, maar die waarschijnlijk veel ouder is, staat geschreven: “Zullen die Schut-broeders alle jaar op eenen zekeren dag eenen Vogel  vermogen te schieten om te hebben eenen vrijen koning”.  Om te voldoen aan deze verplichting vindt op zondag 17 juli a.s. het koningschieten plaats op de schutsbomen bij Kokse Hoeve.
Het schieten gebeurde tot het jaar 2014 altijd op kermismaandag plaats. Maar de verplaatsing van de kermis van juli naar september liep de belangstelling van inwoners onder invloed van de weersomstandigheden terug. Vakantie vierende gasten waren er maar nauwelijks meer. Daarom werd besloten terug te keren naar de vroegere kermiszondag in de maand juli. De nostalgische kermis bij het Boerenbondsmuseum bleek een goed voorbeeld., De beide Gemertse  gilden trekken in de morgen met slaande trom op, eerst naar de Sint-Janskerk om traditioneel de dag met een H.Mis te openen.  Traditioneel vindt op de dag van het koningschieten  het bezoek aan de Sint-Antoniuskapel in de Deelplaats. De aankomst daar wordt bekend gemaakt als de koster het klokje luidt. Zoveel mogelijk gildebroeders gaan dan de kapel binnen – de ruimte is immers maar beperkt - , waar gebeden wordt voor het welzijn van gilde en haar leden. Om dat gebed te ondersteunen worden door de gildebroeders een of meer kaarsjes opgestoken. Bij goed weer wordt in de buitenlucht de lunch gebruikt, waarna met spoed naar het gildehuis wordt gereden, gefietst of zelfs gelopen, zodat op tijd kan worden opgetrokken naar Kokse Hoeve, waar om half twee de eerste schietwedstrijd begint. De beide gilden hebben een druk programma deze dag. Er is maar amper tijd is voor een pauze tussen de verschillende programmapunten.

DAGKONING
De inwoners worden op twee manieren bij het schieten betrokken. Allereerst kan men tegen betalen loten kopen om mee te dingen naar een van de drie zilveren kruisen. Een gildebroeder mag deze op zijn gildekostuum dragen, voor een ander is het een bewijs van de schietkunst en wordt wellicht thuis opgehangen om mee te pronken. Daarnaast zijn loten te koop voor de titel van dagkoning. Deze loten worden op het schietterrein verkocht, hetgeen  ook geldt voor de loten om het zilveren kruis, maar dat is een beperkt aantal.

INSTALLATIE
De nieuwe gildekoning wordt, nadat de beide gildebesturen zijn “waardigheid” en die van zijn koningin hebben vastgesteld vóór de schietbomen geïnstalleerd. Hij legt beloften af, krijgt het zilver omgehangen, en mag over de gildevlag lopen nadat hij de handen ten teken van zuiverheid. Handelingen welke vol symboliek zitten.
Vendelgroeten volgen, waarna de optocht naar het centrum begint voor de maaltijd in Gildehuis De Keizer. De drukke dag is om 22.00 uur voorbij. Voor de nieuwe koning wachten twee drukke dagen.

 

 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.