Home *Nieuws* SINT-ANTONIUSFEEST IN DE MORTEL
SINT-ANTONIUSFEEST IN DE MORTEL PDF Print E-mail
Written by Teun   
Wednesday, 01 February 2017 09:07


In veel dorpen in Noordoost Brabant, Noord Limburg en West Vlaanderen  wordt 17 januari min of meer uitbundig gevierd. In  het  bisdom ‘s-Hertogenbosch zijn 21 gilden naar deze heilige vernoemd. Veelal zijn het agrarische gemeenschappen, waar deze heilige wordt vereerd. Dat wordt verklaarbaar omdat de heilige wordt aangeroepen tegen veeziekten.
In een dorpje in de Eifel – aartsbisdom Trier – is dat duidelijk zichtbaar. Midden in het dorp staat een Sint-Antoniuskapel met een prachtig altaar en mooie glas-in-loodramen. Verklaard wordt dit door de giften van agrariërs, die de verering beschouwden als de goedkoopste en veilige verzekering tegen veeziekten.

MORTELZONDAG   
Ook in De Mortel, waar de parochie de heilige als patroon heeft, wordt 17 januari nog steeds gevierd, mede dank zij het optrekken van het naar hem genoemde gilde van Sint Antonius en Sint Sebastianus op die dag naar de kerk. De dag wordt binnen het gilde nog steeds “Mortelzondag” gevierd. Het is een herinnering aan de vroegere Mortelse kermis, welke op die dag plaats vond. Voor de gildebroeders uit Gemert was dit een extra feestdag. Men trok het zondag s pak aan en fietste of liep naar het kerkdorp om daar na de Hoogmis een kaartje te leggen in een van de cafés, dat waren er in 1966 nog vier, nu nog één, of te buurten. Daarna had iedereen zijn eigen adres, waar het feestelijk middagmaal werd gebruikt om na een dutje wederom het dorp in te gaan voor het voortzetten van het kaartfestijn.
De kermis in de winterse dagen zal zeker geen vetpot geweest zijn  voor de exploitanten. Misschien hebben ook de waarschuwingen tegen alcoholgebruik bijgedragen aan het verdwijnen . De gruun schut bleef echter komen. Tot 1976 was dat in het zogenaamde “halfzondagse pak” . Langjarig kapitein en voorzitter van het gilde Antoon Jaspers, vierde zijn verjaardag altijd in het kerkdorp Toen hij 65 jaar werd  vond het gilde dat een geschikte gelegenheid  om op te trekken naar de kerk en hem daarna een vendelgroet te brengen, alvorens het vaste programma van kaarten en buurten te beginnen. Dat is toen goed bevallen en dat is het nog steeds.

PROGRAMMA
Dinsdag 17 januari trekt het gilde om 9.55 op om de voorganger in de sacristie van de kerk af te halen en naar de kerk te begeleiden. Het kerkkoor zal  de feestelijke zang verzorgen. Na de H.Mis wordt onder het zingen van het bekende Sint-Antoniuslied de eed van trouw aan het geestelijk gezag hernieuwd. Voor de kerk wordt een vendelgroet gebracht aan de voorganger. Sinds enkele jaren is het gebruikelijk om de beide eredekenen  van het gilde – Lau Huijbers en Theo van den Elsen – te eren met een vendelgroet. Dan is het tijd om samen met de Mortelse gemeenschap de koffie met het Sint-Antoniusbrood te gebruiken en. Odilia Steeghs-van de Laar, oud koning en koningin van het gilde - familieherinneringen aan het gilde en belicht Ad Otten het gilde van een andere – historische - kant. Het gilde is daarna welkom bij een van de Mortelse gildebroeders voor de groene –erwten – soep.
’s Avonds om acht uur begint de rikwedstrijd in Café het Anker, waaraan gildebroeders en hun familieleden, maar ook de inwoners van De Mortel en Gemert, kunnen deelnemen. Voor iedere deelnemer is er een prijs.
Als de tonen.van  het Mortelse ZAB-orkest zijn verklonken en een laatste glaasje is gedronken, keert het gilde weer terug naar Gemert, de haardhuizen zogezegd, in het vooruitzicht dat op de zaterdag van dezelfde week de optrek- en teerdag wacht in het gildehuis.
.

 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.