Home Artikelen DUIZENDEN “GRUUNE”VOETSTAPPEN BIJ 100 JAAR GILDEHUIS DE KEIZER.
DUIZENDEN “GRUUNE”VOETSTAPPEN BIJ 100 JAAR GILDEHUIS DE KEIZER. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 15 May 2017 10:18

Ze zijn natuurlijk niet te tellen de vele voetstappen, welke gildebroeders en –zusters en hun aanhang vanaf 1917 hebben gezet tijdens de honderd optrek- en teerdagen, bij het verzamelen om vandaar te vertrekken en terug te keren en bij de sinds 1970 gehouden maandelijkse bijeenkomsten van het gilde, bij gildefeesten, e.d. Feit is dat een gildehuis ook een “huis voor het gilde” is geweest. En een dergelijk jubileum mag best gevierd worden. Dat gebeurt op zondag 21 mei a.s.

KEUZE GILDEHUIS
Hoe gebeurt de keuze van een gildehuis en waarom? In de oude karde, welke in 1699 door Baron Hendrik van Wassenaar, Commandeur van Gemert en Landcommandeur van Aalden Biezen is bevestigd, is alleen sprake van “zullen de schutbroers gehouden zijn te komen om te compareren (verschijnen) ten huize alwaar hunne comparitie gehouden word”. Deze tekst laat dus alle vrijheid om te kiezen. Rond 1900 was dat Café Coolen-Front, Kerkstraat 10, het vroegere “Stumper”. Toen echter de Paters van de Geest in 1916 naar Gemert kwamen werd het parochiehuis, gelegen aan de Boonengang, waarin later de tabakskerverij van de Firma Henri Corstens werd gevestigd, kocht het Kerkbestuur onder voorzitterschap van Pastoor dat café en bestemde het tot parochiehuis. Daarvoor golden andere regels dan voor het café. Een daarvan was “geen alcohol”. Voor harmonie en gilde was dat de aanleiding om naar een ander gildehuis om te zien. Dat werd “Hotel de Keizer”, toen uitgebaat door Henricus van de Ven. Hij en zijn zes opvolgers waren dus iets meer dan honderd jaar “hospes” van het gilde, tapten de jenever en het bier, openden hun deuren als het gilde moest uittrekken en werden menigmaal uit bed gehouden, omdat de broeders nog niet uitgebuurt waren.
Het is zelfs voorgekomen, dat hij risico liep, toen in 1944 ondanks de oorlogsjaren en het verbod op culturele verenigingen, die niet bij de Kuluurkamer waren aangesloten, hij ruimte gaf voor de viering van de optrekdag. Gildebroeders trokken daar hun gildekostuum aan en poseerden met de nieuwe deken Pieter Penninx – nu 94 jaar – op de binnenplaats voor de statiefoto, om daarna weer in burger de koffietafel te geniet in zijn woonhuis aan de Paashoefsedijk in De Mortel.

VIERING OP HET PLEIN
Het gilde viert dat eeuwfeest op zondag 21 mei in en om Brasserie De Keizer, een feest dat tegelijk een eerbewijs is voor gastvriendschap, welke genoten is. Het feest zal zich afspelen op het Ridderplein en krijgt een beetje het karakter van een gildefeest, dus met het optrekken van het gilde, vendelgroet en het schieten om niet één, maar om “De Keizer”. Jammer genoeg staat de politie niet toe, dat iedereen mee mag schieten, maar alleen de gildebroeders, ook die van de beide zustergilden, en de leden van de Vriendenkring van de Gemertse Gilden. Er komt een tent te staan en natuurlijk zijn er drankjes en hapjes te koop. Op het Ridderplein wordt deze dag als het waren een buitencompriessie (vergadering of feest buiten het gildehuis) van het gilde.

PROGRAMMA
14.00 uur Optrekken van het gilde.
Inschrijving á € 2,00 van de schutters voor het keizerschieten.
Opening tentoonstelling in gildezaal van Brasserie De Keizer over 100 jaar Gildehuis (foto’s,
schilderijen, dekenlijsten, zilver)
15.00 uur Begin keizerschieten.
18,00 uur Inhuldiging keizer m/v en kroning keizerin (m/v)
21.00 uur Einde.


Ruud Vermunt en Tim Gruijters zijn de spreekstalmeesters van de middag en vertellen veel anekdotes over het gilde en gildehuis. Zij praten de muziek van Z.A.B. De Mortel en John van der Heijden aan elkaar.
Voor de kleine gildebroedertjes en – zustertjes zijn er sprngkussens, e.d.
Het inschrijfgeld van de schutters, de opbrengst van de loterij en drankenverkoop zijn bestemd voor de “Verwendag” welke elk jaar georganiseerd wordt voor kinderen met een handicap uit Gemert-Bakel.
Het zou leuk zijn als naast vlaggen ook bezoekers een groene outfit dragen. Een groen plein in het centrum, brengt zeker een goed gevoel voor een leuke middag.

 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.