Home Optrekdag 2023 Optrekdag 2018
Optrekdag 2018 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 22 January 2018 13:31

LUUK VAN DEN ELSEN NIEUWE DEKEN VAN DE GRUUN SCHUT!

 

Er was veel nieuw op de optrekdag van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde afgelopen zaterdag.

Zo waren er de groen-witte gilde-banieren aan de vlaggenmasten voor het gemeentehuis, de groene zijden stropdas van de burgemeester, nieuwe deken Luuk van den Elsen, de nieuwe kapitein Willy Tielemans, het nieuwe bestuurslid Marco Opheij, de benoeming van een nieuw lid van verdienste en twee nieuwe leden en tot slot twee onderscheidingen voor 50 jaar trouw lidmaatschap voor Nico Krol en Wim van de Weijer.
Deken Luuk


Nieuwe deken
De dag begon met het laatste kapiteinsontbijt bij Frans van Dijk met een afscheidslied. Om half tien vond de gildemis in de Sint Janskerk plaats met een nieuw liturgieboekje en de vendelgroeten voor de pastor en de burgemeester. Zeven jubilarissen ontvingen een vendelgroet. Het hoofdthema van de opvolgende besloten vergadering was de keuze van de deken 2018 Luuk van den Elzen, telg uit een eeuwenlang groen geslacht, die met grote meerderheid van stemmen werd gekozen.
 

Luuk deken

Frans van Dijk lid van verdienste
Frans van Dijk werd wegens zijn tienjarig kapiteinschap unaniem tot lid van verdienste benoemd. Hij was de opvolger van Harrie van den Elsen, die al vijftien jaar daarvoor het gilde commandeerde en een jaar het kapiteinschap vervulde na het overlijden van zijn voorganger. Op de huldiging van de jubilarissen wordt nog teruggekomen.

Ceremonie
Onder een miezerige regen werd in de namiddag opgetrokken naar de woning van de nieuwe deken aan de Kromstaat. Daar was al van verre de versiering van de buurt te zien. Luuk van den Elzen (27) heeft het gilde wel met de paplepel binnengekregen. De installatie trok veel bekijks van buurtschap en familieleden. Regerende en de afgaande deken verrichtten het ceremonieel namens het gilde. De jongedames Mare van der Wijst en Eline van Thiel waren uitverkoren om deze af te ronden door de gildehoed op te zetten en de Goudse pijp te overhandigen en daarin de brand te steken. Welgemoed begon het gilde aan de tocht naar het gildehuis met onderweg achttien haltes, waar felicitaties en traktaties werden aangeboden. De afsluitende gildeavond werd een succes, dank zij ook de vele jongeren.

 

ZEVEN JUBILARISSEN BIJ DE GRUUN SCHUT
Er waren zaterdag 19 januari jl. tijdens de optrekdag van het Sint Antonius en Sint  Sebastianus Gilde zeven jubilarissen te huldigen. Samen hadden zij er 290 gildejaren op  zitten. Daar is echt wel iets over te zeggen. Het is jammer dat dit niet gold voor de 60-jarige  jubilaris Antoon van de Laar. Want van vóór 1966 zijn geen schriftelijke stukken  beschikbaar.
Anton van de Laar  werd in 1958 als 27-jarige jongeling tot nieuwe deken gekozen toen hij nog bij zijn ouders op Tereijken woonde. Hij is van de stam van “Jupke van de Laar”. Hij bleef drie jaar gildebroeder en werd daarna ouderling van het gilde.

Wim van de Weijer werd de nieuwe deken van 1968. Bijzonderheid is, dat hij alle vijftig jaren actief gildebroeder was, Hij was vendelier, vaandrig, zilverdrager en tot nu nog steeds piekendrager.  Hij werd net alleen door de gildevoorzitter gehuldigd, maar ook door de Voorzitter van de Kring Peelland, Henk de Hair, die met zijn secretaris Frans van der Burgt, de openbare huldiging van de jubilarissen bezocht. De trouw van Wim met zijn gilde werd door de kring geëerd met de uitreiking van de 50-jaren onderscheidng van de kring.

Nico Krol  kon zichzelf niet huldigen, maar dit werd nog verricht door de in deze vergadering afgetreden vicevoorzitter Fons van Katwijk. Nico Krol werd door zijn oom, Antoon Jaspers, bij het gilde gehaald toen er behoefte als aan een standaardrijder. Hij was daarna nog drie perioden bij het gilde betrokken, was enkele jaren zilverdrager en zelfs dertien jaren vaandrig. In 1986 schoot hij zich tot koning, evenals in 2014. Vanaf 2013 is hij voorzitter. Hij was lid en voorzitter van de standaardisatieorgaan van Kring Deelland. Ook voor hem was er de onderscheiding, 50 jaren lid.

Toon en Mari van Lijssel  van wie eerstgenoemde van 1975 tot 1978 standaardrijder was tot hij in 1978 tot nieuwe deken werd gekozen. Na de driejarige periode als zodanig, werd hij tot 1982 piekendrager. Zijn broer Mari volgde hem in 1978 als standaardrijder op en bleef dat tot 1986.

Ben Maas werd op 5 juni 1992 gevraagd als tamboer en moest al op 13 juni als zodanig optreden op een buitengewoon kringgildefeest in Driebergen. Hij was een enthousiast leider van de groep tamboers, die nu zeven leden telt. In 2005-2013 was hij voorzitter en vanaf die tijd gildemeester. Hu is een uitgegroeid tot dé reisleider van het gilde. Een zilveren speld was de beloning voor zijn zilveren jubileum..

Maarten van Schalen was de nieuwe deken van 1993. Ondanks zijn handicap bleef hij actief als zilverdrager tot 2008. Met zijn vader richtte hij tentoonstellingen op gildefeesten in en maakte met hem een videofilm van één jaar gildeactiviteiten. Ook Maarten werd met een zilveren spel geëerd.
290 gildejaren, jaren van toenemende ledenaantallen en activiteiten. Jubilarissen vereerden het gilde met geschenken, zoals drie gildebanieren, paardentuig, hartjespiek voor gildemeesters en giften. Met vele familieleden werd en de jubilea tijdens de vond gevierd in het gildehuis.

Last Updated on Tuesday, 27 February 2018 20:06
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.