Home Artikelen In Memoriam Peter Lathouwers sr.
In Memoriam Peter Lathouwers sr. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Wednesday, 15 May 2019 10:56

Het was een ogenblik om stil van te worden toen de voorzitter van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde maandagavond op de gilde-app het plotseling overlijden van ouderling Peter Lathouwers mededeelde. Een mokerslag op de eerste plaats voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor het gilde, die een goede archivaris verliest. Direct na dit bericht volgden al de eerste condoleance-apps van de gildebroeders tot laat in de avond en op dinsdagmorgen vele andere. Broederschap leeft op in die momenten, dat een gildefamilie in droefheid gedompeld wordt. Hoe waar zijn de woorden van de toenmalige gildekoning Jo van Schalen in zijn gedicht waarin de woorden voorkomen “Maar toch is er vriendschap, gastvrijheid op aard. Hebt Gij (God) soms die deugden in het gilde bewaard”.


Peter Lathouwers werd op 22 januari 1977 tot nieuwe deken van het gilde gekozen en aan het versierde huis van zijn ouders geïnstalleerd. Hij werd niet geboren  als “ne gruune”, maar had toch al belangstelling voor het gilde dat o.a. het onderwerp was voor een les voor een schoolklas tijdens zijn opleiding als onderwijzer. In 1982 was hij coauteur van het boek “Dor hedde de skut”, dat voor velen nog altijd wordt geraadpleegd als er iets gevraagd werd of een artikel moest worden geschreven. Bijzonder was, dat Peter al in juli van dat jaar als lid van een gildedeputatie een bezoek bracht aan het Duitse dorpje Natzungen om na te gaan of een uitwisseling mogelijk was. Dat gebeurde ook en twee keer bracht het gilde een bezoek aan dit dorp.


Peter bleef actief gildebroeder tot in het jaar 1983 toen hij wegens drukke werkzaamheden als vrijwilliger bij andere verenigingen, tot de rangen van ouderling overging. Zijn belangstelling voor het gilde bleef echter bestaan. Toen er een vacature was als archivaris nam hij deze taak waar. Het gilde heeft sinds de zestiger jaren veel geschreven en verzameld, waardoor de periode van bloei vanaf die jaren altijd kan worden nagegaan. Vooral in de jongste jaren was hij daarmee druk. Het gilde kan er zijn voordeel mee doen. Daarnaast deed hij ook nasporingen in archieven, boeken en tijdschriften om te trachten de leemten in de geschiedenis te proberen in te vullen.


Peter trad niet zo op de voorgrond, maar als het nodig was, dan was hij er. Kortelings nam hij zitting in de commissie, die een ontwerp moet maken voor een nieuwe gildevlag. In 2017 vierde Peter zijn veertigjarig gildejubileum en bij die gelegenheid werd zijn levensloop als gildebroeder gememoreerd. Zoon en naamgenoot Peter jr. werd op de optrekdag van dat jaar tot nieuwe deken gekozen, een feit dat die jubileumdag extra glorie gaf.
Zijn leven eindigt abrupt. In zijn  gezin en bij ons en veel verenigingen ontstaat een lege plaats. Herinneringen komen in de plaats van mondelinge en schriftelijke contacten.

Nu zeggen gildebroeders en -zusters: Bedankt Peter. Rust zacht.
Het gilde neemt rouw aan en heeft alle activiteiten voor het komend weekeinde afgezegd.

Last Updated on Wednesday, 15 May 2019 13:27
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.