Home Artikelen DÔR HEDDE DE SKUT.
DÔR HEDDE DE SKUT. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 20 January 2020 14:23

Deze woorden zullen op zaterdag 11 januari dikwijls te horen zijn als de tamboers - dat zijn van oudsher de boodschappers - van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde  beginnen met hun opdracht om aan de gildebroeders en ouderlingen aan te zeggen, dat de feestdagen van het gilde er aan komen. Die feestdagen zijn de viering van het patroonsfeest van de H. Antonius in De Mortel en de optrekdag in Gemert.

Omdat het patroonsfeest zo laat inde week valt en er geen gelegenheid is om de belvaanavond te houden, valt de optrekdag dit jaar op zaterdag 25 januari a.s.
Als dit al niet genoeg is komen er op dezelfde dag bij alle gildeleden nog twee gildebroeders met dezelfde boodschap. Zij brengen de agenda van de optrekdag mee en ook het mooi gedrukte jaarverslag 2018, waarin alle activiteiten zijn omschreven en alle jubilarissen van het jaar 2018 zijn geïnterviewd, waarin wordt getracht uit hun stamboom de “groene” afkomst af te leiden.


17 januari a.s. wordt het feest van H.Antonius Abt in De Mortel gevierd. Het gilde trekt dan van Café Het Anker op naar de sacristie van de kerk om de celebrant af te halen en hem te begeleiden naar de kerk, waar om 10 uur de Hoogmis begint met zang door het parochieel koor en waarin de lezingen en voorbeden door het gilde worden verzorgd. Na de H.Mis wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd en wordt vóór de kerk een vendelgroet aan de celebrant gebracht. Vervolgens wordt voor Café Het Anker een vendelgroet gebracht aan de twee eredekens van het gilde, n.l. Lau Huijbers en Theo van den Elsen. Alle kerkgangers zijn uitgenodigd voor een kop koffie met Antoniusbrood. Het vrolijke deel van deze ochtendbijeenkomst wordt verzorgd door dorpsgenoot en gildebroeder Jorlan Manders.

Deze bijeenkomst kan men zien als de in vroeger jaren gehouden kermis in het dorp. De weersomstandigheden waren er dikwijls niet naar. In de jaren tot 1976 trok het gilde niet op, maar kwamen gildebroeders en ouderlingen wel naar de kerk om daarna de vier cafés te bezoeken. Vanaf genoemd jaar werd er jaarlijks opgetrokken en ontstond de behoefte om meer inhoud te geven aan het feest van de patroonheilige. Het moest toch een “Mortelzondag” blijven en ook een feest voor de inwoners van het dorp.
Als de gildebroeders het uitgebreide “aperitief” in Het Anker beëindigen wacht hen bij een van de gildebroeders de heerlijke erwtensoep – een groene lekkernij – om daardoor gesterkt terug te gaan naar huis. ’s Avonds om half acht komen gildebroeders en -zusters en weer bijeen in het Anker voor een kaartwedstrijd met prijs voor iedereen. Ook de inwoners van De Mortel zijn er welkom. Ook kunnen de pijltjes weer naar het dartbord gegooid worden met als inzet het “gildekampioenschap darten”. Het toch echte kermisactiviteiten
Maar of dit alles nog niet genoeg is staat om half tien staat de Mortelse band “Ten Blakke” klaar om het gilde een serenade te brengen. Kortom er is genoeg kermisplezier om na dit alles huiswaarts te gaan met de conclusie “het waar wir unne skônne dag”.


 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.