Home Artikelen GRUUN SCHUT KIEST NIEUWE DEKEN
GRUUN SCHUT KIEST NIEUWE DEKEN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 20 January 2020 14:27


In de oude Karte van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert, het oudst bekende exemplaar is in 1699 door Landcommandeur Baron van Wassenaar goedgekeurd, is de verplichting opgenomen om ieder jaar een of twee nieuwe dekens te benoemen, die tot taak hebben om samen met de kapitein het gilde te besturen..

Optrekdag vroeger
Hoe een optrekdag in 1935 verliep heeft de schrijver van volksgebruiken D.J.v.d.Ven uitvoerig beschreven. Sindsdien zijn enkele veranderingen aangebracht. De optrekdag wordt nu op een zaterdag gevierd en niet meer op een dinsdag  in januari, welke het dichtste bij het feest van Sint Antonius ligt. Tussen Sint-Antoniusdag en de optrekdag moet nu minstens een vrijdag liggen voor het houden van de belvaanavond. De nieuwe deken wordt niet meer nar huis gebracht, maar wordt van zijn woonhuis naar het gildehuis begeleid. De beide teerdagen van vroeger zijn samengevoegd met de optrekdag. Het aanzeggen en uitnodigen voor de optrekdag is van de dag daarvoor nu verplaatst naar een zaterdag vóór de optrekdag.

Optrekdag 2020
De compriessie is gehouden, het aanzeggen en verzuuken heeft op 11 januari jl. plaats gehad, De Sint-Antoniusdag – Mortelzondag – is gevierd en nadat de financiële verplichtingen op de belvaanavond op 24 januari a.s. zijn vervuld, staat niets de optrekdag meer in de weg.

De belangrijkste gebeurtenis daarvan op 25 januari a.s. is de keuze van een nieuwe deken. De dag wordt dit jaar, wegens onvoorziene omstandigheden niet bij Grand Café De Keizer, maar in het Ridderhof gevierd. De keuze geschiedt achter gesloten deuren en openlijk. Dat is zogezegd de finale van de keuze. Vol interesse wordt naar het keuzebord gekeken als dit wordt omgedraaid, vooral naar de eerste naam van de drie personen, jonge mannen  vanaf 18 jaar én ongehuwd, resultaat van de zoektocht van kapitein en voorzitter.

De stemming geschiedt door het plaatsen van een “turfje”- rechtstaand streepje door actieve gildebroeders en ouderlingen. Als de uitslag bekend is maakt de hoofdtamboer de keuze bekend - dit jaar in de “straot” – en een collega meldt de keuze aan de familie en de buurtvoorzitter. De buurt zorgt voor het vernieuwen van de dekenhoed en voor de versiering van het huis van de nieuwe deken. Bij de installatie voor het ouderlijk huis zet een buurmeisje deze hoed op het hoofd van de nieuwe deken en een ander reikt de Goudse pijp over  stopt deze met tabak en steekt er de brand in. Na de vendelgroet trekt het gilde op naar het gildehuis . Onderweg wordt er door aanwonenden getrakteerd, een oude traditie en gewaardeerd door nieuwe deken en gilde.

Andere keuzes en zakelijke aangelegenheden
De keuzes gaan over her/benoeming van bestuursleden, toelating van nieuwe leden – dit jaar met name Diny Tielemans, Anita Brouwers, Sanne en Maud v.d. Eijnden, Wiljan en Helma Rooijackkers-van Rooij, Dirk van den Boomen, Stijn Emonds -  de financiële jaarstukken, het organisatorisch verslag en de regeling grondgebruik. De laatste twee personen moeten daarna nog toegelaten worden bij de gildegroep. Na het bezoek aan de burgemeester wordt hen voor het Ridderhof een vendelgroet aangeboden.

Programma
Het programma van de optrekdag luidt als volgt:
7.30 uur Kapiteinsontbijt bij de familie Tielemans, Burgemeester Rietmanstraat 38, waarna een  
vendelgroet wordt gebracht.
9.30 uur Gildemis in de Sint-Janskerk met aansluitend vendelgroeten aan de pastor en aan
Burgemeester Michiel van Veen, die daarna de erewijn aanbiedt.
11.30 uur Vendelgroet aan de jubilarissen voor het Ridderhof.
12.00 uur Besloten gildevergadering.
12.45 uur Huldiging jubilarissen.
14.15 uur Vertrek naar woonhuis nieuwe deken.
15.30 uur Installatie nieuwe deken, vendelgroet en vertrek naar het gildehuis..
19.00 uur Gildemaaltijd en aansluitend gildeavond.
21.00 uur Receptie voor gilde, nieuwe deken en jubilaris.

Jubilarissen
Wegens langdurig lidmaatschap worden gehuldigd Wim Vissers, nieuwe deken van het jaar 1980 en tot 1996 piekendrager, daarna ouderling, Peter Heesakkers 40 jaar ondersteunend lid, en bij eerste verzoek altijd bereid de schut van dienst te zijn met beschikbaarstelling van zijn locatie en aanhangwagentje, trouw aanwezig bij gildeactiviteiten, Toos Verhagen van Lijssel, 40 jaar ondersteunend lid uit de familie Martien van Lijssel-Geene, twee broers waren standaardrijder van het gilde, Enrico van den Elsen, deken van het jaar 1995 en actief als piekendrager gebleven tot 1999. Tot slot worden Harrie Donkers en zijn echtgenote Gerda zijn 25 jaar lid. Harrie schoot zich in 1994 en 2004 tot  koning en koos Gerda tot koningin. In de tussenjaren en weer vanaf 2006 is hij zilverdrager. Harrie toont zijn kookkunst op Mortelzondag als de schut bij hem te gast is voor de erwtensoep.

Offermis

De overleden gildebroeders en -zusters van vorig jaar en eerdere jaren  worden niet vergeten. In de Offermis pop zondag 26 januari wordt voor hun zielenrust gebeden, De H. Mis in de Sint-Janskerk begint om elf uur. Na de  zegen draagt de kapitein het rouwvaandel naar het gildealtaar. Gildebroeders en -zusters en ondersteunende leden offeren daar zoals vroeger in een plechtige uitvaartdienst.
De feestelijkheden worden besloten met de koffie bij “Dientje” en voor het definitief besluit bij het “Ridderhof”.

 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.