Home Optrekdag 2023 Optrekdag 2022
Optrekdag 2022 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 June 2022 12:09

Toon v.d. Elzen nieuwe deken 2022!!

Oekraïense helpers steken pijp van nieuwe gildedeken Toon van den Elsen aan

Gesterkt door het kapiteinsontbijt, ditmaal in de Boelthiek, de voormalige Gerarduskerk, kon door de leden van Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert het patroonslied uit volle borst gezongen en de eerste vendelgroet van de dag gebracht worden.

Pater Piet Delissen was voor de eerste voorganger in de optrekdagmis, muzikaal opgeluisterd door het Herenkoor van de parochie Tijdens deze viering werd de nieuwe gildevlag gewijd en daarna aan de kerkgangers getoond. De nieuwigheid straalde er vanaf door de frisse kleuren.

Vendelgroeten waren er voor de voorganger en voor burgemeester Michiel van Veen en zijn echtgenote. Die ontving het gilde in de raadzaal, omdat de trouwzaal te klein was voor heet uitgebreide gezelschap. Hij waardeerde het gilde voor de uitvoering van hun verplichting gedurende vele jaren en zegde toe zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het gildefeest op 25 en 26 juni bij het 750-jarig bestaan van het gilde. Gildevoorzitter Nico Krol dankte hem en maakte melding van het unicum, dat gildekoningin Janine Ruijs was gepromoveerd tot doctor in de rechtsgeleerdheid, iets bijzonders binnen de Noord-Brabantse Federatie van Schuttersgilden en ook tot trots van het gilde.

In de besloten vergadering werd de 38-jarige Toon van den Elsen tot nieuwe deken gekozen, iets dat de kinderen hadden geregeld zonder kennis van de vader en als een geschenk wegens zijn 60-jarig lidmaatschap. Het was een emotioneel ogenblik voor hem. De nieuwe deken woont weliswaar in Bakel, is Gemertenaar gebleven, maar kiest domicilie bij zijn broer in De Mortel, waar hij in de middag ook werd geïnstalleerd door de regerende en afgaande deken van het gilde en met medewerking van drie jongedames uit Kiev (Oekraïne), voor deze gelegenheid op bezoek bij de broer. Alweer een unicum.

 

De vier jubilarissen, Theo van den Elsen 60 jaar, Piet Brouwers 50 jaar, Twan van Asseldonk 40 jaar en Hans Kanters 25 jaar lid, werden na de vergadering gehuldigd onder vermelding van hun aankomst en functies binnen het gilde. De Bond van Schuttersgilde Kring Peelland eerde hen eveneens. De jubilarissen dankten voor de eerbewijzen met woorden en geschenken als gildeattributen of gelden hiervoor. Familieleden uitten hun blijheid en waardering voor zoveel gildejaren.Bij een broer van de nieuwe deken vond de installatie plaats door de regerende en de afgaande deken en met medewerking van de drie Oekraïense jongedames Lisa en Marina Biesahanonni en Natasha Sabadash die onder andere de gildehoed opzetten en de brand in de pijp staken. Onderweg naar het gildehuis werd de nieuwe deken en het gilde vijftien maal gefeliciteerd en getrakteerd door aanwonenden. De nieuwe hospes van het gildehuis werd het traditionele eerbewijs van het gilde gebracht, besloten met een drankje. Het officiële besluit van de dag werd gevolgd door de gildemaaltijd en de gildeavond. Een drukke receptie volgde, waarna de feestavond geopend werd door de zes tamboers met drie dansen op het ritme van de trommen.

Zondagmorgen werden de overledenen van het gilde in de parochiekerk herdacht met de traditionele offergang van de leden achter het rouwvaandel naar het gildealtaar. Een definitief einde volgde met het bezoek aan het eigen gildehuis, waarbij het jaarfeest werd nabesproken.

 

 

Jubilarissen 2022

175 JAREN GILDETROUW BIJ GRUUN SCHUT GEMERT

Op de jaarlijkse optrekdag van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert worden de jubilarissen gehuldigd. Dt jaar waren het er vier, die samen 175 lidmaatschapsjaren telden.

Theo van den Elsen spant de kroon, want hij was niet alleen 60 jaren met het gilde verbonden, maar het waren ook 60 jaren als actief gildebroeder. In  1962, Theo was toen 14 jaar, werd hij door zijn vader meegenomen naar het gilde, om daar standaardrijder te worden, toen er op dit moment niemand beschikbaar was. In het volgende jaar werd de vendelgroep opgericht en Theo werd daarvoor aangezocht. Van de vijf leden van de groep maakte hij zo’n grote vorderingen, dat hij na enkele jarenvendelleider werd. Hij bleef als zodanig actief tot 2011, dus welgeteld 48 jaar. Hij  werd  daarna gildemeester. Daarnaast was  hij van 1982 tot 2011 bestuurslid. Bij zijn aftreden uit beide functies werd hij benoemd tot eredeken van het gilde.

Piet Brouwers was van ziijn vijftig jaren gildebroederschap waarvan drie jaren als deken,vendelier.

Dat zijn 47 jaren, alwas hij daarvan twee jaren koning en van 1984 2010 ook nog bestuurslid. Bij zijn aftreden werd hij tot lid van verdienste benoemd.

Hans Kanters was deken in het jaar 1997.. Na drie jare werd hij zilverdrager, met uitzondering van de jaren  2006-2008 toen hij koning van het gilde was. Door het gilde is hij afgevaardigd in de Studie- en Archiefcommissie van Gildekring Peelland.

Twan van Asseldonk was actief gildebroeder van 1982-1987, waarvan hij in de eerste drie jaren nieuwe, regerend en afgaande deken was en daarna piekendrager. Na zijn verhuizing naar ‘s-Hertogenbosch trad hij als zodanig terug, maar bleef het gilde als ouderling actief.Eretekenen werden uitgereikt en zij “vereerden”het gilde met geld en attributen.

Last Updated on Friday, 10 June 2022 12:27
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.