Home Optrekdag 2023 Optrekdag 2021
Optrekdag 2021 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 10 June 2022 12:11

I.v.m. de destijds geldende coronamaatregelen is er in 2021 geen optrekdag geweest, er is wel een dag van de gruun schut geweest.

 

DAG VAN DE GRUUN SCHUT EEN “HILLE SKÔNNE DAG"

De laatste woorden waren de evaluatie van de eerste gruune dag in de maand september. Bijna alles was nieuw op deze dag. Je zou er eigenlijk twee dagen over moeten doen, om alles te laten bezinken. Het weer zat mee, al was er 40% regen voorspeld, maar die was op de terugweg naar het tijdelijk gildehuis niet erg welkom.

Hoogtepunt van de dag was de openluchtmis bij de Sint Antoniuskapel, waar de zegening van een altaarsteen plaats vond. Het was de eerste openluchtmis sinds het ontstaan van het gilde bij de kapel, waarvan de omgeving extra verzorgd was door de gildebroeders, een unieke en knusse gelegenheid voor een H.Mis. Iets voor een nieuwe gildeactiviteit? Ofschoon een diakenviering op het programma stond vanwege de vakantie van pastoor Isaag Jesudass. Zijnvakantiereis kon niet doorgaan en daarom nam hij de gelegenheid te baat om samen met diaken Frank van der Geld in de viering voor te gaan. Verrassend was de opluistering hiervan met toepassing van mechanische muziek van een echte gildemis. Sfeervol vonden de bijna 100 gildebroeders en -zusters met hun familie, buurtgenoten, en belangstellenden. De buurtgenoten konden na zoveel jaren na het stoppen van het rozenkransgebed  op zondagmiddag in de kapel weer eens als middelpunt van hun buurt zien.

Maar er was iets aan de Eucharistieviering vooraf gegaan. Marc Ory, die ruim twee jaar geleden het door hem  gemaakte Sebastianusbeeld aan het gilde schonk, liet nog eens blijken, dat hij het gilde,waarvan hij sinds kort ondersteunend lid is, een goed hart toedraagt en schonk twee zilveren kandelaars welke al direct in gebruik werden genomen, twee wandelstokken met zilveren knop en een antieken leren buidel met honderd euro. Dit was lang geleden de gift, welke een voorvader aan zijn schutterij in Zuid-Limburg ieder jaar schonk. De lunch werd geschonken door de oud-koningin van het gilde Wilma van den Elsen,  waarvoor zij als dank en mede voor de celebranten als een eerbewijs een vendelgroet in ontvangst mocht nemen. Er was hiervoor ruimschoots gelegenheid geweest om herinneringen aan vroeger tijden uit te wisselen en zelfs om met elkaar kennis te maken, zoals de pastoor en de burgemeester deden.

De regen op de terugtocht naar het gildehuis mocht daarom niet deren.

Zelfs de acht jubilarissen namen met kennelijk genoegen  een vendelgroet in ontvangst.

Er moesten  na alle vreugde toch enkele zaken geregeld worden. Er werd weliswaar geen nieuwe deken gekozen, maar in de besloten vergadering kwamen de jaarstukken aan de orde, werd voorzitter Nico Krol herkozen, werd opnieuw een ondersteunend lid toegelaten, bleef de jaarlijks vrijwillige bijdragen op hetzelfde bedrag gehandhaafd en tot verrassing van velen gildebroeder Peter van Hout gekozen tot “lid van verdienste” vanwege zijn jarenlange daadwerkelijk steun aan het gilde door onderhoud van de kapel en omgeving en de zorg voor het zilver. Daarvoor kreeg hij de titel met een luid applaus. Zijn gezin nam er met plezier kennis van.

Nog was er nog niet genoeg geschonken en gepresenteerd, want  de nieuwe gildevlag werd gepresenteerd aan gildeleden en -vrienden. De commissie deed dit met vreugde en kregen de instemming van allen. Als medaillon werd nu eens niet de afbeelding van de patroonheiligen en de gemeente gekozen, maar teruggegrepen op het medaillon van de vlag anno de zestiger jaren. Tijdens de optrekdagmis van 2022 zal de vlag worden gewijd. De oude zijden vlag was een voorwerp van aanhoudende zorg, want was een scheurtje op de ene plaats hersteld viel er enkele maanden nadien weer een nieuwe te betreuren.

Tot slot werd vooruitgekeken naar het jaar 2022 waarin een jubileum wordt gevierd, waarvoor nu het recept van het bier werd gepresenteerd, dat de deelnemers aan de gildemaaltijd konden proeven. Het product smaakt heerlijk en naar meer, aldus de tafelgenoten van de schrijver.  Ter gelegenheid van dit jubileum zal op en rond het kasteel een vrij gildefeest worden georganiseerd, waaraan niet alleen de kringgilden deelnemen, maar worden ook alle gilden in Nederland hiervoor uitgenodigd. De Schützenbruderschaft Sankt Sebastian uit Helminghausen, waarmee het gilde vriendschappelijke banden onderhoudt, heeft zich bij het kennisnemen van deze gildedemonstratie als eerste aangemeld/ Noteer alvast de data van 22 en 223 juni 2022 in uw agenda.

En de bijeenkomst en de huldiging van de jubilarissen samen met hun eigen dankwoord en  een geschenk in natura of in een geldbedrag  werd gelardeerd  van enige drank als schenking van o.a. de tijdelijke hospes van het Ridderhof, de speciaal voor een optrekdagvergadering geschonken gift van wijlen Pieter Penninx, de gift van Marc Orie en de blijheid van het gilde zelf.

Als u  dit alles in u hebt opgenomen zult u vast instemmen met  de evaluatie van de gildevoorzitter  ”ne hille skônne dag”.

 

Last Updated on Friday, 10 June 2022 12:18
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.