Home Contactinformatie
Lid worden PDF Print E-mail
Written by Teun   
Wednesday, 06 June 2012 20:44

Lid worden:
Om lid van het gilde te worden is een toelating door het bevoegde gezag noodzakelijk.

1. De gewone manier om lid te worden is de verkiezing tot nieuwe deken. Elk jaar op de optrekdag wordt door de algemene vergadering een nieuw lid gekozen, dat de titel van nieuwe deken kent. Het is een jongeling van minstens 18 jaar oud, meestal uit een familie afkomstig, welke al lidmaatschapsbanden met het gilde heeft, dan wel gehad heeft. In de jaren erna draagt hij de titels “regerende deken en afgaande”. Daarna kan hij voor een discipline binnen het gilde kiezen, zoals tamboer, vendelier, zilverdrager, enz.
2. Ook kan men lid worden door als genodigde bij het tweejaarlijkse koningschieten de houten vogel af te schieten en aansluitend in een besloten bestuursvergadering waardig gekeurd te worden voor deze eer.
3. In bijzondere gevallen kan het gilde een bepaald persoon vragen om lid te worden, indien deze persoon over kwaliteiten beschikt, welke voor het gilde van belang zijn. Ook dan vindt toelating door de algemene vergadering plaats.
4. Op verzoek kan de algemene vergadering besluiten iemand toe te laten als ondersteunend lid.

Vriendenkring van het gemertse gilde:
Tot het jaar 1974 werden “notabelen” uit de gemeente uitgenodigd om deel te nemen aan het koningschieten.
In dat jaar is de Vriendenkring van de Gemertse Gilden opgericht met als doel niet alleen de “notabelen”te vervangen, maar door het leggen van geregeld contact tussen de kring en de beide Gemertse gilden, zoveel gevoel voor de gilden te ontwikkelen, dat zij bij non-activiteit mede zouden zorgen voor een opleving.
Men kan lid worden van de kring door zich aan te melden bij de secretaris van de kring:
De jaarlijkse bijdrage bedraagt €  15,-  en wordt na aftrek van de eigen kosten op gezette tijden voor bepaalde uitgaven van de gilden uitgekeerd.

Last Updated on Thursday, 07 June 2012 10:09
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.