Home Optrekdag 2023 Optrekdag 2012
Optrekdag 2012 PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 11 June 2012 11:15


21 januari 2012
EEN RIDDER, TWEE LEDEN VAN VERDIENSTE EN EEN NIEUWE DEKEN

Veel familieleden, vrienden en buurtgenoten wilden zaterdag getuige zijn van de huldiging van vier jubilarissen bij Het Sint Antonius en Sint Sebastianus, dat de jaarlijkse optrekdag vierde.
Dat was niet ten onrechte, want de vier jubilarissen telden samen 140 schutsjaren in verschillende kwaliteit.
Dat ging gepaard met het opspelden van zilveren schilden en het offeren aan het gilde van herinneringsschilden en geldbedragen al dan niet voor bijzondere doeleinden.
Onverwacht verscheen Burgemeester Drs. Jan van Zomeren op de huldiging, zogenaamd om te horen wie er nieuwe deken was geworden, maar achteraf bleek het bezoek een bijzonder doel te hebben.
Gouden jubilaris Theo van den Elsen werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Het opspelden van de eretekenen geschiedde onder luid applaus.Optrekdag
Na de voorbereidingen op verschillende dagen begon het gilde al om zeven uur aan het kapiteinsontbijt om zo gesterkt de dag door te komen. Een eerste vendelgroet was voor de kapitein bestemd. Een extra tocht was het afhalen van de gouden jubilaris Theo van den Elsen dat opnieuw gepaard ging met een vendelgroet en het bijbehorende groene dankdrankje.
In de gildemis –met gebruik van het pas geschonken zilveren wierookvat – huldigde Pastoor van Lamoen alle jubilarissen. Het is altijd weer een mooi  aanzicht om het gilde op het priesterkoor te zien staan met de vele vendels en zilver, de vaandelwacht en de rij tamboers. In die ambiance werd de eed van trouw hernieuwd. De dreigende regen bleef nog even in de lucht en zo kon de vendelgroet aan de pastoor en die aan de burgemeester ongestoord worden gebracht.
De burgemeester ontving het gilde voor de eerste keer en zijn toespraak was eigenlijk een welkomsttoespraak, met al weer de huldiging van de jubilarissen de uitreiking van een voor hem onbekend fenomeen, n.l. het stipendium aan de tamboers als herinnering aan hun vroegere dienstknechtenrol.

In  de besloten vergadering werd allereerst de nieuwe deken gekozen. Het is ieder jaarweer een verrassing wie de gedoodverfde kandidaat is. Met overgrote meerderheid werd Jeroen Brouwers, zoon van de afgetreden en de tot lid van verdienste benoemde Wout Brouwers en Adri van Erp gekozen. De jaarlijkse verkiezing van een jongeman tot deken een garantie is voor de groei van het gilde en dat in aantal in tegenstelling tot andere gilden, die aan bloedarmoede lijden. De toekomst van het gilde wordt hiermee zeker gesteld.De jaarstukken van het gilde werden in een vlot tempo vastgesteld. Voor de aftredende bestuursleden waren twee kandidaten beschikbaar en gekozen, n. Antoon van Dommelen en Teun Brouwers. Hun voorgangers Wout Brouwers en Harrie van den Elsen werden wegens hun langdurige werkzaamheid  tot lid van verdienste gekozen.

De officiële huldiging vond plaats in een open bijeenkomst, allereerst Henk Donkers, deken van het jaar 1987, Anneke  van Zeeland, koningin in de jaren 1986-1990, Piet Brouwers, veertig jaar lid en langjarig bestuurslid, tevens lid van verdienste en tot slot gouden jubilaris Theo van den Elsen. Allen ontvingen een herinnering aan hun jubileum en schonken iets terug aan het gilde. Theo van den Elsen werd ook nog onderscheiden door Kring Peelland. In de vergadering werd gekscherend opgemaakt, dat zijn gildekostuum aan een kerstboom deed herinneren vanwege het vele zilver!Na de erwtensoep – groen toch – gingen de gildebroeders  op weg naar de nieuwe deken. Onderweg regende het pijpenstelen en doorweekt kwam men aan. Föhn en radiatoren moeten de nattigheid een beetje verdrijven, de plechtigheid zelfs tweemaal worden uitgesteld. De installatie geschiedde voor de woning door de beide voorgangers met assistentie van de buurmeisjes Meike en Barbara Biemans. Na alweer een vendelgroet begon de terugweg, gelukkig met minder regen en 22 hartversterkertjes om de gevolgen van de natte voeten tegen te gaan. Dit is gelukkig een echter Gemertse traditie.
In het halfdonker eerde men de hospes om daarna een maaltijd te genieten met als besluit van de dag een zeer druk bezochte receptie voor deken, jubilarissen en gilde en een druk bezochte gildeavond.

Offermis
Het gilde vergeet de overledenen ook na een lange optrekdag niet. Daarom was er zondag nog een zgn. offermis, voortkomend uit enkele fundaties, geldschenkingen met de verplichting van het laten opdragen van een H.Mis.
Het rouwvaan staat vooraan in de kerk en er wordt extra geofferd.

Last Updated on Friday, 15 June 2012 17:33
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.