Home Optrekdag 2023 Optrekdag 2011
Optrekdag 2011 PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 11 June 2012 11:20

Archief: Optrekdag 2011

Optrekdag zaterdag 22 januari 2011.

Toen de negentigjarige Peter Goossens ’s avonds op de optrekdag van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde na de druk bezochte receptie o.a. voor hem, naar huis ging, zei hij “het was een fijne dag”. En dat was het niet alleen voor hem, maar ook voor de zes andere jubilarissen en vooral ook voor de nieuwe deken Joris Nieuwenhuijse en de nieuwe eredeken Theo van den Elsen van het gilde.

De optrekdag begon met het ontbijt bij kapitein Frans van Dijk met de aansluitende vendelgroet. De druk bezochte Gildemis in de kerk werd door Pastoor van Lamoen, daarin gesteund door de kerkgangers, ook benut door de jubilarissen een welverdiend “Lang zullen ze leven” toe te zingen. De vendelgroeten aan de geestelijke en de wereldlijke kunnen gewone programmapunten zijn, maar hebben elk jaar toch weer iets bijzonder. Burgemeester Haas had zijn hele gezin uitgenodigd om er getuige van te zijn, want zoiets had hij in zijn lange burgemeestersloopbaan nog niet meegemaakt. Hij genoot er zichtbaar van, zoals ook de jubilarissen van zijn woorden genoten, maar ook van de vendelgroet.

In het gildehuis vond daarna de besloten optrekdagvergadering plaats, waarin drie besluiten werden genomen.

Eerst werd Joris Nieuwenhuijse, Pinksterlelie 19, kleinzoon van Jan van den Elsen, n’ echte gruune, tot nieuwe deken gekozen, werd Pieter Verbakel voor zijn 50-jarige tamboersloopbaan en Theo van den Elsen wegens zijn 29-jarig bestuurslidmaatschap, benoemd tot respectievelijk lid van verdienste en eredeken.

 

In de aansluitende huldiging werden alleen maar lovende woorden gesproken over de jubilarissen, Peter Goossens, 70 jaar lid, Sjaak Huijbers 60 jaar lid, Jan van de Laar 50 jaar lid, Gerard Krol 40 jaar lid, Pieter Verbakel 50 jaar tamboer, Antoon van Zeeland 25 jaar lid en kapitein Frans van Dijk 25 jaar lid. Lovende woorden niet alleen van de kant van het gilde, maar ook van de jubilarissen, die hun liefde en trouw voor het gilde onderstreepte met geschenken voor het gilde. Pieter Verbakel leeft ondanks zijn ziekte nog steeds met het gilde mee, zoals het gilde ook met hem doet, maar dat zal zeker zijn door de nieuwe Sint-Sebastianustrom welke hij schonk en gebruikt moet worden door de jongste tamboer, zijn voornaamgenoot, Pieter van Hout. Kapitein Frans van Dijk onderstreepte zijn toelating van 1985/86 met de schenking van maar liefst twaalf vendelvlaggen en Sjaak Huijbers, samen met Peter Goossens, deed dat door het aanbieden van een albe, te gebruiken bij Gildemissen. De overige jubilarissen gaven geschenken onder couvert, o.a. voor het paardentuig. Het was buitengewoon druk in het gildehuis en iedereen ging blij naar huis of naar verdere activiteiten.

 

Nieuwe deken en eredekenen.

Eredeken Lau Huijbers en Theo van den Elsen mochten de vendelgroet, het eerbewijs van het gilde in ontvangst nemen. Daarna spoedde men zich naar de nieuwe deken Joris Nieuwenhuijse, waar de buurt het huis versierd had en familie en vrienden en buurtgenoten klaar stonden om het gilde te ontvangen en getuige te zijn van de installatie door de afgaande deken en de buurmeisjes Myrne Schapendonk en Isabel vd Laar. Bijzonder ogenblik was nog het bezoek en het optreden van de Brabantse troubadour Gerard van Maasakkers, die zijn lied “Hé gaode mee”voor de nieuwe deken zong. De 22-jarige Joris werd naar het gildehuis begeleid door het gilde en had onderweg 22 felicitaties en traktaties in ontvangst nemen en zijn 22-jarige vriendin Sophie mocht er ook van genieten en dat allemaal op de 22e januari. Bij de gildekapel werd door kapelbewaarder Wim de klok geluid, zoals gebruikelijk is als het gilde voorbijkomt.

 

Het was donker voor de laatste vendelgroet van de dag aan de hospes, maar in de zaal was het licht voor 114 gasten, die zich de maaltijd lieten smaken. Die ging snel over in de gildeavond, traditioneel geopend door de tamboers, een foxtrot en een wals tromden, zoals vroeger een hele gildeavond gebruikelijk was.

Velen kwamen gilde, nieuwe deken en jubilarissen gelukwensen met de feestelijke feiten van de dag, welke eerst de volgende dag een einde vond.

Offermis

Na een zware dag waren de gildebroeders weer present om de overleden leden te eren. Want zij zijn het toch, die het gilde door de jaren heen hebben gedragen en het gemaakt hebben tot de succesjaren van nu.Maar liefst 7 jubilarissen zijn na afloop van de dekenverkiezing
gehuldigd geworden te weten:
25 jaar lid: Frans van Dijk (toegelaten als vendelier in 1986))
25 jaar lid: Anton van Zeeland. Deken in 1986
40 jaar lid: Gerard Krol. Deken in 1971
50 jaar lid: Jan v.d. Laar. Deken in 1961
50 jaar tamboer: Pieter Verbakel
60 jaar lid: Sjaak Huijbers. Deken in 1951
70 jaar lid: Peter Goossens. Deken in 1941

Last Updated on Friday, 15 June 2012 17:32
 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.