Home Optrekdag 2023 Optrekdag 2010
Optrekdag 2010 PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 11 June 2012 11:22

Archief: Optrekdag 2010

RUUD VAN DEN BERK NIEUWE DEKEN GRUUN SCHUT

Grote feesten hebben een voorbereiding nodig. Dat geldt ook voor de jaarlijkse optrekdag van het Sint
Antonius en Sint Sebastianus Gilde (Gruun Schut). Die beginnen met de comparitie op Driekoningendag,
het aanzeggen bij de gildebroeders en ouderlingen door de tamboers, dit jaar in het Mortelse deel van de
vroegere Gemeente Gemert en het verzuuken – uitnodigen - van alle leden in de gemeente. Ook de
feestdag van Sint Antonius valt hieronder. Besloten worden de voorbereidingen met de belvaanavond,
waar de schulden – contributie, schutsgelag en abonnementen – betaald moeten worden om zo beter te
kunnen vieren.

Foto: Frank Brouwers

De optrekdag begint met een stevig ontbijt bij de kapitein. Deze wordt besloten met het zingen van het aloude Sint-Antoniuslied. Het gilde bedankt en eert hem met een vendelgroet. Vanaf het gildehuis wordt dan opgetrokken naar de kerk,
want gilden beginnen feestdagen altijd met een H. Mis, ook dit jaar opgedragen door Pastoor C. van Lamoen, gekleed in het groene kazuifel van het gilde.

Foto: Frank Brouwers

In zijn preek legde hij de nadruk op de traditie van de gilden om waarden en normen in praktijk te brengen en de trouw in ere te houden. Ook de pastoor wordt geëerd met een vendelgroet, dit jaar niet op het plein maar op straat. Naast de trouw aan de geestelijke overheid wordt ook het burgerlijke gezag geëerd, getuige de spreuk “Voor God, koningin en vaderland”. De burgemeester biedt na zijn dank aan de vendeliers in de – rode trouwzaal – de witte – misschien wel groene - erewijn aan. In zijn toespraak huldigde hij de jubilarissen voor hun trouw, waarvoor het gilde staat. Verder dankte hij het gilde, en betaalde het stipendium uit aan de tamboers van het gilde in de vorm van muntgeld in een groene buidel. Voorzitter Ben Maas dankte op zijn beurt de burgemeester voor de altijd vriendelijke ontvangst in het gemeentehuis, nu hij dit voor de laatste keer mocht doen. Hij had twee wensen, n.l. verlichting van de Sint-Antoniuskapel in de Deel en een tastbaar blijk – verbroederingsschild – voor het eerste treffen van de drie gilden van de gemeente, die dit jaar voor het eerste een verbroederingsfeest houden, iets dat de burgemeester al jaren nagestreefd had en nu dus toch nog op het einde van zijn loopbaan plaats zal vinden.

Foto: Frank Brouwers

Volgens de traditie worden ook de jubilarissen van het gilde, het koningspaar uit 1984 Geert en Jeanne Pijnappels en gouden gildebroeder Antoon van Zeeland, geëerd met een vendelgroet.  Altijd een belangrijk moment van de optrekdag is het sluiten van de deuren van de zaal van het gildehuis, waarna de vergadering wordt geopend met het Antoniuslied. Uit de voordracht van drie personen kiezen gildebroeder en ouderling de nieuwe deken.

Foto: Frank Brouwers

Dat werd de 22-jarige Ruud van den Berk, Dribbelheidseweg 4, zoon van tamboer Antoon van den Berk.
Daarmee kwam het gelijktijdige lidmaatschap van het gilde van vaders en zonen op vijf te staan.
Voorzitter Maas huldigde de jubilarissen en er werden  geschenken uitgewisseld. Geert en Jeanne Pijnappels boden een zilveren schild – met veel symbolische herinneringen - van Gemertse makelij aan, het eerste dat de Gemertse juwelier Remco maakte. Antoon van Zeeland bood een couvert aan.

Foto: Frank Brouwers

Het middagprogramma begon met de vendelgroet aan de eredeken Lau Huijbers en daarna vertrok het gilde naar het inmiddels versierde ouderlijke huis van de nieuwe deken. Na de broodjes werd Ruud van den Berk als  deken geïnstalleerd, door zijn voorgangers. Buurmeisjes Imke en Suze Nijst verleenden assistentie door de versierde dekenshoed op te zetten en de met tabak gevulde Goudse pijp in de brand te steken.
Een vendelgroet besloot de plechtigheid.

De terugtocht naar het gildehuis begon op de weg, waar de pas opgerichte buurtvereniging – de nieuwe deken was de aanleiding,  waarbij nieuwe deken en gilde vijftien maal werden gefeliciteerd en getrakteerd. Dit is een oude Gemertse gewoonte. Het is jammer, dat er niet meer rond het gilde wordt gedanst als wordt gefeliciteerd. Men kan het meegaan van de buurmeisjes zien als een herinnering daaraan.

Een druk bezochte maaltijd en de gildeavond in het gildehuis Hotel de Keizer besloten de dag met een overvol programma. De voortzetting van de vergadering is gepland op maandag 22 februari 2010.
Zondagmorgen waren de gildebroeders opnieuw vroeg uit de veren om in de Sint-Janskerk de overledenen te gedenken.

Bekijk het Fotoalbum van de optrekdag

Aankondiging optrekdag 2010

Het gilde van St. Antonius en St. Sebastianus trekt op

Het gilde van St. Antonius en St. Sebastiaan staat aan de vooravond van haar patroonsdagviering, zaterdag 23 januari a.s..
Het is eigenlijk de finale in een scala van activiteiten voorafgaand aan de patroonsdagviering plaatsvinden zoals de driekoningencompriessie, het verzuujken van de leden en Mortelzondag (in De Mortel uiteraard op zondag 17 januari, de feestdag van Antonius)..........

 

 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.