Home *Nieuws* Koningschieten 2012
Koningschieten 2012 PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 03 July 2012 13:48

EEN GROENE KONING GEVRAAGD
Al eerder is gepubliceerd, dat de beide gilden besloten hebben om het koningschieten weer terug te
brengen naar de derde zondag in juli. Daarbij is de keuze aan het schietend gilde gelaten om dit op de
zaterdag voorafgaande dan wel precies op de derde zondag te laten plaatsvinden. Het Sint Antonius en
Sint Sebastianus Gilde Gemert maakt als eerste gebruik van deze datumwijziging en heeft er voor gekozen
om dit op de zondag te organiseren. De organisatie van dit schieten ligt in handen van een commissie uit
de twee gilden. Dat gaat dan om de promotieactviteiten, de inrichting van het terrein op Kokse Hoeve, en
het schieten om de koningskruisen.


Zondag 15 juli a.s. is de nieuwe datum van het koningschieten. De vakanties zijn dan al aan de gang en verwacht
wordt dat daardoor het bezoek zal toenemen en de ouderwetse drukte op het schietterrein terugkeert. Dat idee
wordt bevorderd door het beschikbaar stellen van een trofee – dit jaar door het Sint Jorisgilde –als prijs voor een
schietwedstrijd, die voor iedere volwassene open staat.
Het gilde heeft de band met de kermismaandag als dag van het koningschieten al eerder verlaten, want op de
kermismaandag in september zou er helemaal geen publiek aanwezig zijn. Nu de band met de kermis helemaal is
verlaten lijkt de zondag beter geschikt te zijn, maar het zal moeten blijken of de zaterdag niet toch geschikter is.
Het weer bepaalt dikwijls het aantal bezoekers.


Het gilde zal voor lief moeten nemen, dat de nieuwe datum ook nadelen heeft, omdat juist de vakantietijd ook
geldt voor de officiële personen, pastoor en burgemeester, die het bedrijdend schot moeten lossen. Ook voor
wat de koningsmis betreft kunnen er problemen ontstaan. Maar ook de eigen gildebroeders kunnen er mee te
maken krijgen, omdat zij voor een vakantiereis afhankelijk zijn van scholen, familie, vrienden en bekenden. Het
gilde is er zich van dit alles wel bewust, maar heeft toch deze keuze gedaan. Voordelen zijn er ook, omdat geen
straten afgesloten zijn en de vendelgroet aan de nieuwe koning niet gehinderd wordt door de plaatsing van de
kermisattracties. Het probleem van de rustplaats op de terugweg kan worden opgelost door een bezoek aan de
nostalgische kermis bij het Boerenbondsmuseum. Daar is het altijd gezellig druk en drinkt een laatste glaasje voor
de resterende 1 ½ km naar het gildehuis zoveel te lekkerder. Het museum stelt het bezoek van het gilde op prijs,
omdat dat bezoek het nostalgische karakter van de eigen kermis verhoogt. De naam van de nieuwe koning en
koningin wordt hierdoor al direct in ruimere kring bekend. Zij zijn immers het middelpunt van de terugkomst van
Kokse Hoeve op weg naar het eigen gildehuis Hotel de Keizer.


Voor het gilde, maar eigenlijk voor iedereen, is het altijd weer een verrassing wie de nieuwe koning wordt.
Vijftien tot twintig gegadigden melden zich aan voor het koningschieten. Nadat de schutsboom bevrijd is van alle
gevaar door pastoor en burgemeester en aansluitend de ereschoten zijn gelost, begint de eigenlijke strijd om de
houten vogel op de twaalf meter hoge schutsboom naar beneden te halen. De spanning loopt op wanneer de
toegebrachte schade zichtbaar wordt en iedereen denkt, dat deze bij het volgende schot zal vallen. Het duurt dan
meestal nog minstens een schietronde voor het laatste schot doel treft en de laatste houtsplinter van de spil naar
beneden valt.


Het koningschieten staat open voor gildebroeders en de koningin, de ouderlingen, dat zijn zij die actief
gildebroeder geweest zijn, de ondersteunende leden en leden van de Vriendenkring van de Gemertse Gilden,
die door hun lidmaatschap het recht verkrijgen om mee te schieten. De Vriendenkring is in 1974 opgericht ter
vervanging van het systeem van de notabelen, welke voor die tijd deelgerechtigd waren. In het verleden zijn al
een aantal leden van de Vriendenkring door hun laatste schot koning geworden bij een van de beide gilden. De
laatste jaren is dat niet meer het geval geweest, maar de kans daarop is altijd aanwezig.
Maar hoe het ook zij, het koningschieten is een spannende bezigheid, waarbij het onder de schutsboom goed
toeven is en er voldoende gelegenheid is om met elkaar onder het genot van een glaasje te praten.

 

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.