Home Artikelen
Nieuws items


Nieuws vanuit deze site toevoegen PDF Print E-mail
Written by Teun   
Friday, 15 June 2012 19:36

Vanaf nu kunnen we nieuws artikelen (laten) toevoegen rechtstreeks vanuit deze site.

Zo word het voor de Gilde reporters nog handiger om nieuws te delen!

Last Updated on Monday, 25 June 2012 11:12
 
Kunst in het Gilde PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 12 June 2012 20:07

KUNST IN HET GILDE, GILDE IN DE KUNST
Dat is het motto van de tentoonstelling van en door gilden in de hal van het Noord-Brabantse provinciehuis in ’s-Hertogenbosch, welke zaterdag jl. door de Commissaris van de Koningin, Dr.W.v.d.Donk, werd geopend. Gilde in de Kunst was ook een beetje “de Gruun Schut van Gemert” in de kunst, want niet minder dan drie schilderijen uit het bezit van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde  worden er tentoongesteld.
De opening van de tentoonstelling  gold als tweede programmapunt van de jaarlijks te houden Hoofdliedendag van de Noord-Brabantse gilden. Die dag begint altijd met een pontificale H.Mis in de Bossche Kathedraal. Ook dit jaar ging Bisschop Antoon Hurkmans hierin voor. Het Parochiekoor uit Mierlo verzorgde de gezangen, uitvloeisel van de organisatie van deze H.Mis door het Mierlose Gilde Sint Catharina en Sint Barbara. De bisschop was vrijdagavond teruggekeerd van een bedevaart naar Lourdes, maar zoals hij zei, hij voelde zich het beste thuis bij de Bossche O.L.Vrouw. Voor zijn preek had hij als centraal thema gekozen voor “respect voor elkaar”, respect ook als men het niet eens is. Door gesprekken is een oplossing mogelijk. Dit geldt in gezinnen, in de wereld en ook bij de gilden. Uiteraard doelde hij hierbij op geloof en niet geloven. Er zijn ook niet-gelovige kinderen, die volgens hun ouders goede kinderen zijn. De bisschop pleitte ook voor aanpassing van de gildetradities in deze tijd en wees nog eens op de trouw aan de belofte, welke gilden zo dikwijls herhalen en welke tot uitdrukking komen in de aanvang van een vendelgroet “Voor God, koningin en vaderland”.
In het provinciehuis wachtte de koffie, waarbij in onderlinge gesprekken lof werd uitgesproken voor de preek van de bisschop, en daarna de officiële opening van de hoofdliedendag met de jaarrede van de voorzitter van de NBFS, gildebroeder J.Verbeeten uit Sint-Anthonis. Hij ging de diverse activiteiten van het afgelopen jaar nog eens na en wierp een blik vooruit. Met zo af en toe een kwinkslag hield hij de aandacht van de gildebroeders vast. Voorafgaand aan de opening vond de opening plaats van de tentoonstelling van schilderijen, beelden, houtsnijwerk en plastieken, welke in het bezit van gilden zijn, dan wel door gildebroeders zijn vervaardigd. In totaal zijn er 100 inzendingen te zien. Commissaris van de Donk plaatste deze cultuuruiting van het gildewezen in een groter verband, n.l. dat van Brabant, waar cultuur altijd een grote rol heeft gespeeld en met een blik in de toekomst op Brabant als Culturele hoofdstad van Europa.


De groenen van Gemert waren toch een beetje trots, dat de openingshandeling door de Commissaris en de federatievoorzitter plaats vond tussen twee schilderen door haar ingezonden schilderijen.  De tentoonstelling is echt de moeite waard. Deze is op werkdagen tijdens kantooruren tot en met 27 oktober a.s. te zien. Het is een bezoek zeker waard.
Drs.Emy Thorissen van de Universiteit Tilburg ging in haar toespraak dieper in op de kunst van en door de gilden in de provincie, zoals gildemonumenten – ook het Gemertse gildemonument kwam daarbij aan de orde – de fotografie – de Universiteit beheert het Noord-Brabantse fotoarchief – o.a. van Martien Coppens, vaandels, gildeactiviteiten, etc. Veel gilden zijn zich daarvan niet altijd bewust van de kunst, welke zij in bezit hebben, kunst met een grote en kleine “K”. Dat alles dient bewaard en ook gekoesterd te worden door de gilden. Ook op dit gebied hebben de gilden een belangrijke taak. Geconstateerd mag worden, dat er tegenwoordig veel aandacht aan besteed wordt. Het is mag men misschien wel zeggen “trouw aan het vaderland, trouw aan Brabant”.

Last Updated on Monday, 25 June 2012 11:13
 
« StartPrev21NextEnd »

Page 21 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.