Home Artikelen
Nieuws items


koningschieten 2014 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 11 July 2014 11:23

VOORZITTER NICO KROL NIEUWE KONING VAN “GRUUN SCHUT”.


Of de toch “sterk”geachte koningsvogel ook bevangen was door de warmte zal wel een raadsel blijven, maar feit was toch, dat hij al na 134 schoten de geest gaf en naar beneden viel. Het was een verrassing voor alle aanwezigen op Koks en voor de schutter zelf. Hij was echt niet van huis gegaan om na 1990 opnieuw koning te worden. Blij was hij in elk geval al had hij toch meelij met een viertal andere schutters, die al jaren op die koningseer azen.


Zondagmorgen was het al vroeg warm en dat merkten de gildebroeders in hun dikke kostuums, waarover bij een aantal nog de zilvervesten hingen. Maar de prachtige stoet van “groenen en rooien” liet zich er niets aan gelegen liggen en trok op naar de kerk voor de koningsmis, dit jaar opgedragen door de tijdelijke pastoor van de parochie Pater J.Bonte, pastoor in Handel.
In ijltempo spoedde het gilde zich naar de Sint-Antonuskapel in de Deel voor het verplichte bezoek. Niet alle gildebroeders hadden een plaats in de kapel, maar konden toch meebidden en een kaarsje offeren, omdat daarna de kapelbewaarder Wim van den Eijnde – lid Sint-Jorisgilde – te danken voor de zorg voor de kapel in het afgelopen jaar.

Onderscheiding Pieter Penninx

Op het grasveld bij de kapel werd het gilde met in het midden de 92-jarige broeder Pieter Pennínx opgewacht door een deputatie van het Peellandse kringbestuur. Voorzitter Henk de Hair huldigde Pieter Penninx, net alleen voor zijn 70-jarig lidmaatschap van het gilde, maar ook voor zijn grote verdienste voor het vendelwezen in de kring en in de hele federatie. Bijzonder is, dat de onderscheidene nog kort geleden van zijn woonplaats Liessel naar Gemert kwam om daar de vendelgroep van het gilde “bij te scholen”. Voor dit alles ontving hij een gouden kroon op het vijftigjarig onderscheidingsteken. Voor het 70-jarig gildelidmaatschap had de kring nog geen onderscheidingsteken.

 

Koningschieten
’s Middags trokken de beide gilden op naar Koks om daar vooraf een minuut stilte in acht te nemen voor de slachtoffers van de vliegramp in Ukraïne. Het koningspaar Piet en Nelly Brouwers werden ontheven van hun Koninklijke taak en hun zilver hing onder de schutsboom. Het gilde was even zonder koning.
Het schieten om de drie zilveren koningskruisen is een koninklijk gebaar naar de toeschouwers die konden proeven wat een koning voelt. Antoon van Dommelen schoot met het 48e schot de eerste vogel af, daarna bij het 88e schot gevolgd door Petra van Wetten en na een pauze bij het 55e schot door Theo van den Elsen.
Vóór het lossen van zijn bevrijdend schot sprak Burgemeester Drs. Jan van Zomeren de gildebroeders toe, roemde de goede sfeer en de bereidheid om op verzoek op te treden. Hij voelde zich daarom bij de gilden thuis.

Pastoor Bonte mocht het eerste bevrijdende schot lossen, het eerste in zijn lange leven, en daarna de burgemeester en na nog de ereschoten door het aftredend koningspaar en het paar van het zustergilde, begon van wat men dacht een hele middag zou duren. De vogel oogde taai en ruim van gewicht. Hij bleek echter anders van inborst te zijn als hij oogde. Tien schutters richten het vizier op hem. Tien ronden lang wist hij weerstand te bieden, maar toen een kwart van zijn corpus al naar beneden viel, begon de twaalfde ronde de spanning te stijgen. Met een goed gericht schot kon het koningschap verdiend worden. Maar spanning verhindert soms het overhalen van de trekker op het juiste ogenblik. De al jaren in de wachtrij staande kandidaten wachtten op hun beurt, maar onverwacht bij het 134e schot, viel de vogel, nog een behoorlijke blok hout. Voorzitter Nico Krol werd onverwacht, maar niet minder gelukkig, de nieuwe koning. Hij werd na het conclaaf over zijn waardigheid en die van zijn vrouw Nelly als koningin, ingehuldigd. Kleinkinderen boden de waterkan aan voor de handwassing.

Het Sint-Jorisgilde vereerde de nieuwe koning met een vendelgroet, waarna werd opgetrokken naar Gemert met een rustpauze bij het Boerenbondsmuseum. Een gezamenlijke maaltijd en een receptie besloten een “koninklijk” feest.

Loterij
De prijzen van de horlogeloterij van het Sint-Jorisgilde werden gewonnen door W.v.d.Boom, Koksedijk, C.Swinkels, Imhof 7 en F.Verhoeven, Abtshof, De Mortel.

Last Updated on Wednesday, 23 July 2014 12:46
 
LEUK OM BIJ DE GILDENVRIENDENKRING TE HOREN PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 10 July 2014 15:31

In 1974 is de Vriendenkring van de Gemertse Gilden opgericht als vervanging van de kring van notabelen, welke werd uitgenodigd voor het koningschieten van de plaatselijke gilden. Tot dan toe was het gebruikelijk om naast notaris, doktoren en veeartsen ook de plaatselijke fabrikanten uit te nodigden. Die kring werd onoverzichtelijk en daarom werd gekozen voor de oprichting van een Vriendenkring, waarvan iedereen lid kon worden. Doel was ook om naast de uitnodigingen voor schietwedstrijden overzichtelijk te maken een aantal mensen bereid te vinden om morele steun aan de gilden te geven, als die onverhoopt in een dip terecht zouden komen. De geringe jaarlijkse bijdrage van f. 25,- moest een bewijs zijn van de bereidheid voor die steunverlening.
Leden van de Vriendenkring hadden het recht om mee te loten voor een jaarlijkse vendelgroet van een van de beide gilden, mochten deelnemen aan een onderlinge schietwedstrijden en konden meedingen voor het koningschap.
De kring is tot op heden in stand gebleven, al zijn de schietwedstrijden en de vendelgroeten wat verwaterd. Het meedoen aan het koningschieten is gehandhaafd. In de loop van de tijd zij bij beide gilden een aantal vrienden tot het koningschap gekomen.
Onlangs werd bekend, dat een lid John van der Laan een aantal jubilea zou vieren, t.w. bereiken 60-jarige leeftijd, 25 jaar gevestigd in Gemert en het 15-jarig bestaan van zijn administratie- en advieskantoor. Hij zou graag een vendelgroet ontvangen en liet dat aan de kring weten.
Dat was de aanleiding, dat het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde zaterdag jl. naar zijn huis aan de Predikant Swildensstraat optrok en hem vereerde met een vendelgroet. Met dat gebaar was hij zeer vereerd. Wellicht is het voor zijn gasten en andere vrienden en bekenden een gelegenheid om zich als lid bij de Vriendenkring aan te melden. Dat kan bij o.a. P.van Houtert, Pandelaar 66, Gemert.

 
Einde van het Koningsschap bij het Gilde St. Anthonius en Sebastiaan PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 10 July 2014 15:25

Na 40 jaar lid te zijn van het Gruun Skut (vanaf 1972), wilde ik toch iets anders meemaken.

Als deken ben ik bij het Gilde gekomen, hierna altijd actief als vendelier. Hierbij heb ik 26 jaar een bestuursfunctie gehad.
Ik heb jaren als schietmeester tips en adviezen gegeven bij het schieten van de koningsvogel. En in 2012 vond ik het dan ook erg mooi, om deze vogel er zelf af te mogen schieten. Ik heb toen natuurlijk mijn vrouw Nelly als Koningin gekozen…
Het is een hele belevenis om Koning te mogen zijn. Het voelt altijd als een hele eer om deze taak uit te mogen voeren.
Als Koningspaar wordt verwacht dat we aanwezig zijn bij alle activiteiten, zoals: de vergaderingen, gilde feesten, recepties, e.d. Dit hebben we ook met veel plezier gedaan.

Een van onze mooiste belevenissen was de reis naar Duitsland (Helminghausen) als Koningspaar!
Hierbij kregen we ’s morgens vroeg al een serenade van de plaatselijke Fanfare. Dit voelde heel bijzonder. We hebben als Gilde nog een leuke ontmoeting gedaan met het Gilde daar.
Het jaar erop zijn we met een volle bus weer richting Duitsland gegaan, waar zelfs de Burgemeester van Gemert-Bakel bij aanwezig was. Als Koningspaar kregen we de eer om een boom te planten, deze kreeg zelfs onze namen…
Als tegenprestatie is het Gilde van Duitsland naar Gemert gekomen. Hierbij hebben we flink gefeest bij het BoerenBonds Museum, waar alle herinneringen weer naar boven kwamen.

Er zijn in onze periode 3 Gilde-baby’s geboren. Maar we hebben ook 6 uitvaarten gehad, wat altijd moeilijk blijft.

Nu ons Koningsschap er bijna op zit, willen we alle Gildebroeders bedanken voor hun ruime opkomst en goede inzet.
Wij vonden het een kei skônne ervaring om alles als Koningspaar van dichtbij mee te mogen maken. De tijd is voorbij gevlogen, want zondag 20 juli 2014 mag er weer een nieuwe Koning gaan schieten op de vogel.
We zijn benieuwd aan wie we de Koningsvogel over mogen dragen…!

Groetjes Piet en Nelly Brouwers

 
KONINGSPAAR GRUUN SCHUT NEEMT AFSCHEID PDF Print E-mail
Written by Lau   
Friday, 04 July 2014 08:27

Op zondag 20 juli a.s. als de schutsboom op Koks driemaal is gerond om het gevaar tijdens het schieten af te weren, leggen koning Piet Brouwers en koningin Nellie Brouwers-Pennings het koningszilver onder de schutsboom. Hoeden, sjerpen en stokjes worden door de beide dekenen afgenomen en daarbij gelegd. Dat is het moment van afstand van hun titel. Het koningschap is dan vacant en de schietwedstrijd voor hun opvolger als koningspaar kan beginnen.
Twee jaren waren beiden het middelpunt van het gilde, kregen alle eer en mochten talrijke vendelgroeten in ontvangst nemen. Want alleen voor het koningspaar wordt gevendeld, meestal ter ere van een of meer personen, die dan wel tussen het koningspaar mogen staan om zo van de eer mee te genieten. Twee jaar van eer en achting van de medebroeders, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten zijn voorbij. Zo gaan zij na ieder optreden bij de aankomst aan het gildehuis, door een erewacht van kapitein, vaandrig en trommende tamboers het gildehuis binnen. Geen gildebroeder waagt het om voor hen het gildehuis binnen te gaan. Gebeurt dit wel, dan is de boete een rondje voor alle aanwezige broeders. Het is nog de enige boete, welke in de praktijk wordt toegepast. Niemand van de broeders is dat in deze koningsperiode overkomen.

Koningschap
Na het “nieuwe dekenschap”, de 39 vendeliersjaren en 26 bestuursjaren was het een grote eer voor Piet en Nellie Brouwers om koning en koningin te zijn.  Na als schietmeester adviezen aan  koningskandidaten te hebben gegeven, schoot Piet zelf raak en werd koning met zijn vrouw Nellie als koningin. Veel verplichtingen hebben zij als zodanig voor het gilde vervuld. Het koningspaar is immers het visitekaartje van het gilde. Dat geldt voor iedere keer dat het gilde of een deputatie ergens aanwezig moet zijn, zoals ontvangst op gildefeesten, recepties van personen of verenigingen. Gelukkig zijn het meestal het feestelijke gelegenheden. Maar ook bij droevige gebeurtenissen, als ziekte en overlijden van gildebroeders en –zusters rust deze taak op hen. Zesmaal moesten zij condoleances aanbieden en uitvaartdiensten bijwonen. Voor actieve gildebroeders legt de koning dan zijn zilver bij de ingang van de kerk op de kist van de overledene. Daartegenover staan de bezoeken aan de drie geboren kindjes van gildebroeders en de beide reizen naar het Duitse Helminghausen, waar  op zondagmorgen in alle vroegte een serenade van het plaatselijk muziekcorps aan hen werd gebracht. Ook het planten van de koningsboom in het koningsbos van de schutterij daar in het bijzijn van de Gemert-Bakelse burgervader was indrukwekkend. Alles bijeen was het een “kei skônne”  tijd, zegt het huidig koningspaar.
Op algemene, bestuurs- en kringvergaderingen en overleggen is het koningspaar aanwezig. Kortom koningspaar zijn vraagt een behoorlijke tijdsinvestering met als beloning grote voldoening. Daarom zijn er altijd liefhebbers om de koningseer te winnen.Wie wordt de nieuwe koning?
Sommige gildebroeders staan al jaren in de rij en iedere keer wint een ander en moet hij/zij weer twee jaren wachten. Ook dit jaar zullen op zondag 20 juli a.s. een aantal gildebroeders en andere leden met grote verwachtingen op Koks zijn met de hoop dat het nu eens zal lukken om op het juiste moment het rake schot te lossen, waardoor de vogel wordt geveld.
Wie mogen er meeschieten om de koningseer? Dat zijn actieve gildebroeders en –zusters, ouderlingen, ex-actieve gildebroeders en -zusters, ondersteunende leden en leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Het aantal schutters wisselt per jaar tussen 15 en 20 schutters. Het grote aantal verplichtingen vormt voor leden met een dagtaak niet op te brengen. De strijd met de vogel kan veel ronden duren. Per ronde neemt de spanning toe en stijgt naar een hoogtepunt als het grootste deel van de houten vogel al op de grond ligt. Maar zelfs kan het nog vele schoten duren eer hij zich gewonnen geeft. Het komt op het laatste splintertje aan, voordat een schutter kan juichen en ingehuldigd kan worden.
Iedereen kan getuige zijn van de strijd en ook nog deelnemen aan twee schietwedstrijden voor het publiek, waarbij zilveren kruisen en medailles te winnen zijn. Het is op Koks altijd gezellig, dus de moeite van een bezoek waard.

 
WEER ZILVER VOOR DE GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 16 June 2014 11:14

Bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert is het de laatste jaren gebruikelijk om aan drie gildefeesten deel te nemen. Waaronder het verplichte kringgildefeest van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland. Dat betekent, dat twee keer een feest in een van de vier andere kringen van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden of in het buitenland moet worden uitgekozen. De keuze is dan beperkt tot zogenaamde “vrije” gildefeesten, welke buiten het kringgildefeest worden georganiseerd. De keuze is niet altijd even ruim en ook de data, waarop deze gehouden worden, heeft men niet in de hand. Zo kan het voorkomen, dat twee deelnames kort bij elkaar liggen. Dat is dit jaar gebeurd. Op zondag 1 juni jl. was er het verplicht gildefeest in Lierop en zondag jl. werd deelgenomen aan het vrije gildefeest in Beugen, georganiseerd door het  Sint Antonius, Sint Sebastianus en H.Sacramentsgilde. De keuze werd mede beïnvloed omdat oud-koning en –koningin Odilia van de Laar daar woont. Zij bezoekt nog regelmatig de vergaderingen van het gilde en heeft al veel tijd besteed aan haar eigen gildefamilie Van de Laar.
Een vrij gildefeest betekent, dat de organisatie niet zo gebonden is aan de regels van de kring en/of de federatie en daardoor vrij is in de samenstelling van het wedstrijdprogramma en het prijzenschema. Zo ervoer het gilde, dat het in de optocht niet beoordeeld was door een jury, omdat het behoorde tot de groep gastgilden. De gilden uit de Kring Land van Cuijk werden ingedeeld in de groepen a, b en c. Deze werden wel beoordeeld. Voor de deelname aan het gildefeest ontving het gilde na aankomst op het toernooiveld een prachtig zwaar zilveren herinneringsschild.

Wedstrijden
Omdat de deelname de derde achtereenvolgende gildeactiviteit op zondag was in de maand juni en het bovendien vaderdag was, bestond er onzekerheid over het aantal gildebroeders dat zou deelnemen en dus ook niet de aanmelding voor de wedstrijden tijdig kon geschieden. Zeker was al wel, dat er om de koningseer van het feest zou worden geschoten en dat deelgenomen zou worden aan de schietwedstrijd, het standaardrijden en een vendelwedstrijd.
De onlangs hervatte schietactiviteiten van enkele gildebroeders hebben nog niet zoveel ervaring opgeleverd, dat men zich kan meten met de gilden uit Land van Cuijk, die daarin zeer bedreven zijn. Een koning Piet Brouwers kon
Op zijn laatste gildefeest van zijn regeringsperiode niet de titel behalen.
Standaardrijder Marco Opheij toonde opnieuw, dat hij goede kwaliteiten heeft en tweemaal in de prijzen viel van de negen deelnemers aan optocht en wedstrijd. Dit keer was hij op het tournooiveld de beste en in de optocht behaalde hij de tweede prijs, terwijl dat op 1 juni jl. in Lierop omgekeerd was. Het zijn resultaten om trots op te zijn.
Willie Tielemans nam weer deel aan de wedstrijd vendelen in de vaandelklasse zonder acrobatiek. Opnieuw was hij daarin de beste en kon weer een zilveren schild toevoegen aan zijn verzameling.

Opbergen attributen.
Deelname aan gildefeesten is altijd een goede gelegenheid om contacten aan te knopen met leden van andere gilden. Hierdoor wordt kennis gemaakt met andere protocollen, opstellingen in de optocht, dragen van attributen, enz. Al bij het uitladen en openen van de koffers met gildezilver hadden deze al de belangstelling van een zustergilde. De constructie en de indeling werd goed bekeken en ter plekke werd al besloten om soortgelijke koffers voor het eigen gilde te laten maken. Niet alleen voor het gilde heeft Antoon Brouwers daarvoor waardering al enige jaren geleden gekregen, maar nu dus ook voor het zustergilde, dat het gildezilver los in een bestelbus moest vervoeren.

Laatste activiteit in deze maand.

Na één vrije zondag op 23 juni resten er deze maand op 29 juni a.s. nog twee schietwedstrijd bij Kokse Hoeve met als inzet de titel van dagkoning van het gilde. Vijf gildebroeders zijn bij deze wedstrijden betrokken, waarvan de eerste om half twaalf begint. Daar wordt eerst informatie over het gilde gegeven en vindt daarna de schietwedstrijd plaats. De wedstrijd wordt besloten met de installatie van de dagkoning.

 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 10 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.