Home Artikelen
Nieuws items


DÔR HEDDE DE SKUT. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 20 January 2020 14:23

Deze woorden zullen op zaterdag 11 januari dikwijls te horen zijn als de tamboers - dat zijn van oudsher de boodschappers - van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde  beginnen met hun opdracht om aan de gildebroeders en ouderlingen aan te zeggen, dat de feestdagen van het gilde er aan komen. Die feestdagen zijn de viering van het patroonsfeest van de H. Antonius in De Mortel en de optrekdag in Gemert.

Omdat het patroonsfeest zo laat inde week valt en er geen gelegenheid is om de belvaanavond te houden, valt de optrekdag dit jaar op zaterdag 25 januari a.s.
Als dit al niet genoeg is komen er op dezelfde dag bij alle gildeleden nog twee gildebroeders met dezelfde boodschap. Zij brengen de agenda van de optrekdag mee en ook het mooi gedrukte jaarverslag 2018, waarin alle activiteiten zijn omschreven en alle jubilarissen van het jaar 2018 zijn geïnterviewd, waarin wordt getracht uit hun stamboom de “groene” afkomst af te leiden.


17 januari a.s. wordt het feest van H.Antonius Abt in De Mortel gevierd. Het gilde trekt dan van Café Het Anker op naar de sacristie van de kerk om de celebrant af te halen en hem te begeleiden naar de kerk, waar om 10 uur de Hoogmis begint met zang door het parochieel koor en waarin de lezingen en voorbeden door het gilde worden verzorgd. Na de H.Mis wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag hernieuwd en wordt vóór de kerk een vendelgroet aan de celebrant gebracht. Vervolgens wordt voor Café Het Anker een vendelgroet gebracht aan de twee eredekens van het gilde, n.l. Lau Huijbers en Theo van den Elsen. Alle kerkgangers zijn uitgenodigd voor een kop koffie met Antoniusbrood. Het vrolijke deel van deze ochtendbijeenkomst wordt verzorgd door dorpsgenoot en gildebroeder Jorlan Manders.

Deze bijeenkomst kan men zien als de in vroeger jaren gehouden kermis in het dorp. De weersomstandigheden waren er dikwijls niet naar. In de jaren tot 1976 trok het gilde niet op, maar kwamen gildebroeders en ouderlingen wel naar de kerk om daarna de vier cafés te bezoeken. Vanaf genoemd jaar werd er jaarlijks opgetrokken en ontstond de behoefte om meer inhoud te geven aan het feest van de patroonheilige. Het moest toch een “Mortelzondag” blijven en ook een feest voor de inwoners van het dorp.
Als de gildebroeders het uitgebreide “aperitief” in Het Anker beëindigen wacht hen bij een van de gildebroeders de heerlijke erwtensoep – een groene lekkernij – om daardoor gesterkt terug te gaan naar huis. ’s Avonds om half acht komen gildebroeders en -zusters en weer bijeen in het Anker voor een kaartwedstrijd met prijs voor iedereen. Ook de inwoners van De Mortel zijn er welkom. Ook kunnen de pijltjes weer naar het dartbord gegooid worden met als inzet het “gildekampioenschap darten”. Het toch echte kermisactiviteiten
Maar of dit alles nog niet genoeg is staat om half tien staat de Mortelse band “Ten Blakke” klaar om het gilde een serenade te brengen. Kortom er is genoeg kermisplezier om na dit alles huiswaarts te gaan met de conclusie “het waar wir unne skônne dag”.


 
GRUUN SCHUT IS WEER THUIS PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 03 September 2019 09:34

Het was een donderslag bij heldere hemel voor het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde toen op 21 maart jl. bekend werd, dat Brasserie De Keizer failliet verklaard was en het zo vertrouwde gildehuis voor het gilde gesloten was.

Vragen werden gesteld over wat er zou gebeuren met de kostbare beelden, schilden, pieken trommen, schilderijen, e.d.. welke in het gildehuis werden bewaard. Gelukkig was er goed contact met de curator en mocht de schutseigendommen, welke inde hoofdbouw bewaard werden worden weggehaald en kreeg het gilde weer toegang tot de berging. Definitief verloren waren voor de gildebroeders de waarde van de nog niet ingewisselde consumptiebonnen ter waarde van ruim € 600,-.


Na een tijd van leegstand waarin het Ridderhof het gilde gastvrijheid verleende voor het houden van vergaderingen, kwam er het bericht dat de familie Van Kessel-Bouwdewijns de nieuwe hospes van het gilde zou worden. Bij de afronding van de voorwaarden van  huur werd door de eigenaar aandacht gevraagd voor de faciliteiten, welke het gilde jarenlang jaren lang genoot. Al gauw stond het licht op ”groen”. De eerste contacten met mevrouw Monique Van Kessel-Bouwdewijns waren hoopgevend. Een bewijs daarvoor was de lunch welke op zondag 21 juli jl. op het terras van het oude en nieuwe gildehuis door de toekomstige hospes werd verzorgd


Zondag jl. was het weer een mooie dag voor het gilde, want het was uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten van het grand café, dat een nieuw interieur had gekregen, ruimtelijk zeer verrassend. Het gilde trok op naar het Ridderplein en verwelkomde de familie Van Kessel met een vendelgroet, met bloemen en een fles schutslikeur. Voorzitter Nico Krol was blij, dat het gilde weer een thuis had en sprak de hoop uit op een goede samenwerking, zeker nu het koningschieten inde toekomst op het plein zal plaats vinden. Als openingshandeling bood hij de gekalligrafeerde dekenlijst aan om op te hangen in de nog  op te knappen gildezaal, op de plaats waar het jarenlang hing.


De nieuwe hospes had nog een verrassing. Het gilde kan weer met munten betalen. Ze zijn groen van kleur en aan de ene zijde staat het logo van het gilde en op de andere zijde naam “De Keizer”. Daarna werd het glas geheven op de terugkeer in huis en een goede toekomst.

Last Updated on Tuesday, 03 September 2019 09:38
 
GILDETENTOONSTELLING IN GEMEENTEHUIS PDF Print E-mail
Written by Teun   
Friday, 28 June 2019 08:51


In de inforuimte – rechts van de toegangshal – van het gemeentehuis heeft het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert een tentoonstelling ingericht van verschillende documenten, foto’s, e.d. van het gilde, welke inzicht geven van het gilde in het verleden en de tijd  vanaf 1966 nu toe. Voor zilver, vaandels, vendels, pieken e.d., welke bij optredens nodig zijn, konden geen plaats krijgen.

Het was de bedoeling, dat de tentoonstelling al in de maand mei te zien zou zijn, maar door de onverwachte tijdelijke sluiting van het gildehuis Brasserie De Keiizer waren documenten en attributen niet bereikbaar.. Vanaf eind vorige week is dit wel gelukt en iedereen kan tot 1 oktober a.s. tijdens de openingstijden van het gemeentehuis de tentoonstelling bezoeken.

De tentoonstelling is onderwerpsgewijs ingericht. In de vitrinekast vinden enkele boeken, lavabostel en enkele tastbare bewijzen van gildefeesten, zoals, bierglazen en wijnfles van het Landjuweel 1972 een plaats.
Aan de wand staan van links naar rechts:
1.    foto’s van het gildehuis van begin vorige eeuw, waaronder een foto van het gilde in het jaar 1944, toen het gilde niet officieel mocht optreden, maar toch een foto in gildekostuum werd gemaakt op de binnenplaats van het gildehuis.
2.    Afbeeldingen van de geschonken koningsschilden vanaf 1964, toen het koningschieten opnieuw werd hervat, tot nu toe, alsmede afbeeldingen van de schenkers van een schakel van de koning- en koninginneketen.
3.    Foto’s van de gildekapel in de Deel, alsmede een schilderij van de kapel van de hand van Henk van Eck
4.    Foto’s van het vendelen en de verklaring van de verschillende slagen van het Sint Jorisvendelgebed.
5.    De gekalligrafeerde lijst van dekens uit het verleden tot enkele jaren geleden.
6.    Standaardvaan uit 1909 en medaillon van gildevaandel uit 1928.
In een vitrine liggen medailles, geschonken door het koninklijk huis en gewonnen op gildefeesten. Daarin ligt ook het dodenschild, waarop de namen van overleden actieve gildebroeders zijn en worden vermeld.
Kortom de tentoonstelling geeft een overzicht van voor een gilde belangrijke zaken. Er liggen folders en ansichtkaarten, welke meegenomen kunnen worden.  
 
KONING SINT JORISGILDE WORDT GEMEENTEKONING PDF Print E-mail
Written by Teun   
Friday, 28 June 2019 08:49


Spanning ten top zaterdagmiddag tijdens het verbroederingstreffen tussen de drie gilden van Gemert-Bakel, vooral in de laatste twee ronden. De vogel was taai en weerstond maar liefst 273 schoten, maar tegen het opvolgende 274e schot van de koning van het Sint Jorisgilde was hij niet bestand. Tientallen brokstukken vielen naar beneden en daarmee werd Cor Opsteen de vierde gemeentekoning en is hij nog een maand een “dubbelkoning” namelijk van het Sint Jorisgilde en van de gemeente. Op zondag 21 juli a.s. moet hij die van zijn gilde afstaan aan zijn opvolger, maar dat kan weer Cor Opsteen zijn.


Het gemeentekoningschieten viel samen met de rustplaats van de Valkenswaardse processie naar Handel. Maar toen de drie gilden, optrekkend als één groep na een rondje door het Beatrixplantsoen op het plein aankwam, was de processie op weg naar het einddoel Handel en konden de kijkers vrij hun plaats kiezen. Tijdens het openingswoord van burgemeester Van Veen was er een schrikmoment, toen de vertegenwoordiger van het geestelijk gezag, diaken Jos van den Bosch, plotseling achterover viel, de parasol in zijn val meetrekkend. Deskundige hulp was op het terrein aanwezig en paraat voor eventuele eerste hulp. Gelukkig kon hij na korte tijd in staat om op te staan om zijn taak als bevrijder van gevaar bij het  schieten op zich te nemen en te genieten van het schieten en van het glaasje fris, dat door de schietleiding was geadviseerd aan de schutters. Alcoholgebruik en schieten horen niet bij elkaar. De burgemeester kon zijn korte speech voortzetten en aan ex-gemeentekoning Nico Krol na afgifte van het wisselschild de in 2017 beloofde herinneringsspeld een plaats te geven op de rechter rever van zijn gildekostuum.
De nieuwe doorzichtige kogelvanger met vanggoot voor het lood van het organiserend gilde vroeg toch om aanpassing van de 58 schutters van de drie gilden, maar dat duurde maar een schot van iedereen. Later toen de brokstukken op de grond lagen bleek toch hoeveel schoten raak waren.


Als de vogel zijn linkervleugel verloor, was dat al een reden om blij te zijn. Dat gold ook voor de andere vleugel. Iedereen wist echter, dat het niet om deze vleugels ging, maar om het corpus, dat door het lood moest splitsen om daarna naar beneden te vallen. Dat viel echter niet mee, want vijf volle ronden bleef hij aan de spil hangen. Het derde schot van de zesde ronde was beslissend. Ruim twee uur had de strijd geduurd. Toen kon de burgemeester zijn laatste taak van het verbroederingsfeest vervullen en Cor Opstegen huldigen als de nieuwe koning van de Gemeente Gemert-Bakel. Het schild mag hij drie jaren dragen als bewijs voor zijn vandaag verworven titel. In 2022 zal hij het voor de aanvang van het dan in Bakel te organiseren verbroederingsfeest moeten inleveren. Zaterdag was het echter genieten van zijn titel en voor allen van een smakelijke bbq in Gij en Ik.
 
In Memoriam Peter Lathouwers sr. PDF Print E-mail
Written by Teun   
Wednesday, 15 May 2019 10:56

Het was een ogenblik om stil van te worden toen de voorzitter van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde maandagavond op de gilde-app het plotseling overlijden van ouderling Peter Lathouwers mededeelde. Een mokerslag op de eerste plaats voor zijn vrouw en kinderen, maar ook voor het gilde, die een goede archivaris verliest. Direct na dit bericht volgden al de eerste condoleance-apps van de gildebroeders tot laat in de avond en op dinsdagmorgen vele andere. Broederschap leeft op in die momenten, dat een gildefamilie in droefheid gedompeld wordt. Hoe waar zijn de woorden van de toenmalige gildekoning Jo van Schalen in zijn gedicht waarin de woorden voorkomen “Maar toch is er vriendschap, gastvrijheid op aard. Hebt Gij (God) soms die deugden in het gilde bewaard”.


Peter Lathouwers werd op 22 januari 1977 tot nieuwe deken van het gilde gekozen en aan het versierde huis van zijn ouders geïnstalleerd. Hij werd niet geboren  als “ne gruune”, maar had toch al belangstelling voor het gilde dat o.a. het onderwerp was voor een les voor een schoolklas tijdens zijn opleiding als onderwijzer. In 1982 was hij coauteur van het boek “Dor hedde de skut”, dat voor velen nog altijd wordt geraadpleegd als er iets gevraagd werd of een artikel moest worden geschreven. Bijzonder was, dat Peter al in juli van dat jaar als lid van een gildedeputatie een bezoek bracht aan het Duitse dorpje Natzungen om na te gaan of een uitwisseling mogelijk was. Dat gebeurde ook en twee keer bracht het gilde een bezoek aan dit dorp.


Peter bleef actief gildebroeder tot in het jaar 1983 toen hij wegens drukke werkzaamheden als vrijwilliger bij andere verenigingen, tot de rangen van ouderling overging. Zijn belangstelling voor het gilde bleef echter bestaan. Toen er een vacature was als archivaris nam hij deze taak waar. Het gilde heeft sinds de zestiger jaren veel geschreven en verzameld, waardoor de periode van bloei vanaf die jaren altijd kan worden nagegaan. Vooral in de jongste jaren was hij daarmee druk. Het gilde kan er zijn voordeel mee doen. Daarnaast deed hij ook nasporingen in archieven, boeken en tijdschriften om te trachten de leemten in de geschiedenis te proberen in te vullen.


Peter trad niet zo op de voorgrond, maar als het nodig was, dan was hij er. Kortelings nam hij zitting in de commissie, die een ontwerp moet maken voor een nieuwe gildevlag. In 2017 vierde Peter zijn veertigjarig gildejubileum en bij die gelegenheid werd zijn levensloop als gildebroeder gememoreerd. Zoon en naamgenoot Peter jr. werd op de optrekdag van dat jaar tot nieuwe deken gekozen, een feit dat die jubileumdag extra glorie gaf.
Zijn leven eindigt abrupt. In zijn  gezin en bij ons en veel verenigingen ontstaat een lege plaats. Herinneringen komen in de plaats van mondelinge en schriftelijke contacten.

Nu zeggen gildebroeders en -zusters: Bedankt Peter. Rust zacht.
Het gilde neemt rouw aan en heeft alle activiteiten voor het komend weekeinde afgezegd.

Last Updated on Wednesday, 15 May 2019 13:27
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 2 of 21

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.