Home *Nieuws*
Nieuws items


Koningschieten 2012 PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 03 July 2012 13:48

EEN GROENE KONING GEVRAAGD
Al eerder is gepubliceerd, dat de beide gilden besloten hebben om het koningschieten weer terug te
brengen naar de derde zondag in juli. Daarbij is de keuze aan het schietend gilde gelaten om dit op de
zaterdag voorafgaande dan wel precies op de derde zondag te laten plaatsvinden. Het Sint Antonius en
Sint Sebastianus Gilde Gemert maakt als eerste gebruik van deze datumwijziging en heeft er voor gekozen
om dit op de zondag te organiseren. De organisatie van dit schieten ligt in handen van een commissie uit
de twee gilden. Dat gaat dan om de promotieactviteiten, de inrichting van het terrein op Kokse Hoeve, en
het schieten om de koningskruisen.


Zondag 15 juli a.s. is de nieuwe datum van het koningschieten. De vakanties zijn dan al aan de gang en verwacht
wordt dat daardoor het bezoek zal toenemen en de ouderwetse drukte op het schietterrein terugkeert. Dat idee
wordt bevorderd door het beschikbaar stellen van een trofee – dit jaar door het Sint Jorisgilde –als prijs voor een
schietwedstrijd, die voor iedere volwassene open staat.
Het gilde heeft de band met de kermismaandag als dag van het koningschieten al eerder verlaten, want op de
kermismaandag in september zou er helemaal geen publiek aanwezig zijn. Nu de band met de kermis helemaal is
verlaten lijkt de zondag beter geschikt te zijn, maar het zal moeten blijken of de zaterdag niet toch geschikter is.
Het weer bepaalt dikwijls het aantal bezoekers.


Het gilde zal voor lief moeten nemen, dat de nieuwe datum ook nadelen heeft, omdat juist de vakantietijd ook
geldt voor de officiële personen, pastoor en burgemeester, die het bedrijdend schot moeten lossen. Ook voor
wat de koningsmis betreft kunnen er problemen ontstaan. Maar ook de eigen gildebroeders kunnen er mee te
maken krijgen, omdat zij voor een vakantiereis afhankelijk zijn van scholen, familie, vrienden en bekenden. Het
gilde is er zich van dit alles wel bewust, maar heeft toch deze keuze gedaan. Voordelen zijn er ook, omdat geen
straten afgesloten zijn en de vendelgroet aan de nieuwe koning niet gehinderd wordt door de plaatsing van de
kermisattracties. Het probleem van de rustplaats op de terugweg kan worden opgelost door een bezoek aan de
nostalgische kermis bij het Boerenbondsmuseum. Daar is het altijd gezellig druk en drinkt een laatste glaasje voor
de resterende 1 ½ km naar het gildehuis zoveel te lekkerder. Het museum stelt het bezoek van het gilde op prijs,
omdat dat bezoek het nostalgische karakter van de eigen kermis verhoogt. De naam van de nieuwe koning en
koningin wordt hierdoor al direct in ruimere kring bekend. Zij zijn immers het middelpunt van de terugkomst van
Kokse Hoeve op weg naar het eigen gildehuis Hotel de Keizer.


Voor het gilde, maar eigenlijk voor iedereen, is het altijd weer een verrassing wie de nieuwe koning wordt.
Vijftien tot twintig gegadigden melden zich aan voor het koningschieten. Nadat de schutsboom bevrijd is van alle
gevaar door pastoor en burgemeester en aansluitend de ereschoten zijn gelost, begint de eigenlijke strijd om de
houten vogel op de twaalf meter hoge schutsboom naar beneden te halen. De spanning loopt op wanneer de
toegebrachte schade zichtbaar wordt en iedereen denkt, dat deze bij het volgende schot zal vallen. Het duurt dan
meestal nog minstens een schietronde voor het laatste schot doel treft en de laatste houtsplinter van de spil naar
beneden valt.


Het koningschieten staat open voor gildebroeders en de koningin, de ouderlingen, dat zijn zij die actief
gildebroeder geweest zijn, de ondersteunende leden en leden van de Vriendenkring van de Gemertse Gilden,
die door hun lidmaatschap het recht verkrijgen om mee te schieten. De Vriendenkring is in 1974 opgericht ter
vervanging van het systeem van de notabelen, welke voor die tijd deelgerechtigd waren. In het verleden zijn al
een aantal leden van de Vriendenkring door hun laatste schot koning geworden bij een van de beide gilden. De
laatste jaren is dat niet meer het geval geweest, maar de kans daarop is altijd aanwezig.
Maar hoe het ook zij, het koningschieten is een spannende bezigheid, waarbij het onder de schutsboom goed
toeven is en er voldoende gelegenheid is om met elkaar onder het genot van een glaasje te praten.

 
Kringgildedag Lieshout PDF Print E-mail
Written by Lau   
Thursday, 28 June 2012 10:24

SUCCESSEN OP KRINGGILDEDAG LIESHOUT  VOOR GRUUN SCHUT
Al meer keren in de afgelopen jaren heeft het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde mooie successen behaald op gildefeesten en Landjuwelen. Het gilde doet er alles aan om daar goed voor de dag te komen om steeds weer waar te maken, “dat het een schoon gilde is”, zoals de bezoekers van zo’n feest zeggen. Goede resultaten zijn echter niet vanzelfsprekend. Zij zijn afhankelijk van individuele gildebroeders en ook van weersomstandigheden. Dat laatste klinkt misschien raar, maar toch is het zo dat het gilde het in een optocht bij donker weer niet zo goed doet. Het flessengroen van sjerpen en vendels komt dan niet zo goed tot uitdrukking, zeker niet tegen de veel lichtere kleuren in kleding en vlaggen van zustergilden.


Ook zondag jl. was dat het geval tijdens de optocht op de Kringgildedag Peelland, georganiseerd door het Sint Servatiusgilde in Lieshout. Het regende voortdurend en de individuele broeders en zusters waren doornat. Gelukkig hield de voortdurende regen tijdens de wedstrijden op en konden deze ongestoord voortgang vinden.
In de morgenuren werd de Eucharistie gevierd in het gerestaureerde openluchttheater in Mariahout. Daaraan namen het koningspaar De Koning en kapitein Frans van Dijk aan deel.
De tentoonstelling werd dit jaar voor het eerst verzorgd dor het koppel Geert Pijnappels en Jeanne van den Elsen.
Het is jammer, dat de gildevlag en het standaardvaandel niet zo’n goede waardering krijgen van de jury’s. Men vindt ze te iel en een medaillon té ouderwets. Tradities worden kennelijk niet gewaardeerd.
Toch was het gilde bij optocht en tentoonstelling succesvol, hetgeen tot uitdrukking kwam in een 4e prijs van de 22 deelnemers  in het algemeen klassement, dat voor deze grote onderdelen wordt gegeven.
Ook bij standaardrijden en vendelen kwamen broeders tot successen, waarvan standaardrijder Marco Opheij zelfs tweemaal. Hij won voor het rijden in de optocht de tweede prijs en voor het rijden op het tournooiveld een eerste prijs.
René de Koning liet zien, dat hij niet voor niets plaatsvervangend hoofdvendelier is en won de eerste prijs in Klasse C. Piet Brouwers liet in de vaandelklasse zien, dat hij de vendelkunst nog niet verleerd is en kon met een tweede prijs in de Vaandeklasse naar huis gaan.


Dat de kwaliteit en de kwantiteit van de vendelroep is toegenomen was algemeen bekend. In de klasse van 6 en meer vendeliers werd een mooie eerste prijs behaald.
Alles bij alles kon het gilde een kleine zilvervloot mee naar Gemert nemen.

 
Prijzen! PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 25 June 2012 08:53

Geslaagde regenachtige Kringgildedag gisteren in Mariahout (Gilde Lieshout)

1e prijs Groepsvendelen!
1e Prijs René in Vendelklasse C
2e Prijs Piet in Vaandelklasse zonder Acrobatiek
1e Prijs Marco individueel Standaardrijden
2e Prijs Marco Optocht Standaardrijden

Last Updated on Monday, 25 June 2012 10:14
 
Nieuws vanuit deze site toevoegen PDF Print E-mail
Written by Teun   
Friday, 15 June 2012 18:36

Vanaf nu kunnen we nieuws artikelen (laten) toevoegen rechtstreeks vanuit deze site.

Zo word het voor de Gilde reporters nog handiger om nieuws te delen!

Last Updated on Monday, 25 June 2012 10:12
 
Kunst in het Gilde PDF Print E-mail
Written by Teun   
Tuesday, 12 June 2012 19:07

KUNST IN HET GILDE, GILDE IN DE KUNST
Dat is het motto van de tentoonstelling van en door gilden in de hal van het Noord-Brabantse provinciehuis in ’s-Hertogenbosch, welke zaterdag jl. door de Commissaris van de Koningin, Dr.W.v.d.Donk, werd geopend. Gilde in de Kunst was ook een beetje “de Gruun Schut van Gemert” in de kunst, want niet minder dan drie schilderijen uit het bezit van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde  worden er tentoongesteld.
De opening van de tentoonstelling  gold als tweede programmapunt van de jaarlijks te houden Hoofdliedendag van de Noord-Brabantse gilden. Die dag begint altijd met een pontificale H.Mis in de Bossche Kathedraal. Ook dit jaar ging Bisschop Antoon Hurkmans hierin voor. Het Parochiekoor uit Mierlo verzorgde de gezangen, uitvloeisel van de organisatie van deze H.Mis door het Mierlose Gilde Sint Catharina en Sint Barbara. De bisschop was vrijdagavond teruggekeerd van een bedevaart naar Lourdes, maar zoals hij zei, hij voelde zich het beste thuis bij de Bossche O.L.Vrouw. Voor zijn preek had hij als centraal thema gekozen voor “respect voor elkaar”, respect ook als men het niet eens is. Door gesprekken is een oplossing mogelijk. Dit geldt in gezinnen, in de wereld en ook bij de gilden. Uiteraard doelde hij hierbij op geloof en niet geloven. Er zijn ook niet-gelovige kinderen, die volgens hun ouders goede kinderen zijn. De bisschop pleitte ook voor aanpassing van de gildetradities in deze tijd en wees nog eens op de trouw aan de belofte, welke gilden zo dikwijls herhalen en welke tot uitdrukking komen in de aanvang van een vendelgroet “Voor God, koningin en vaderland”.
In het provinciehuis wachtte de koffie, waarbij in onderlinge gesprekken lof werd uitgesproken voor de preek van de bisschop, en daarna de officiële opening van de hoofdliedendag met de jaarrede van de voorzitter van de NBFS, gildebroeder J.Verbeeten uit Sint-Anthonis. Hij ging de diverse activiteiten van het afgelopen jaar nog eens na en wierp een blik vooruit. Met zo af en toe een kwinkslag hield hij de aandacht van de gildebroeders vast. Voorafgaand aan de opening vond de opening plaats van de tentoonstelling van schilderijen, beelden, houtsnijwerk en plastieken, welke in het bezit van gilden zijn, dan wel door gildebroeders zijn vervaardigd. In totaal zijn er 100 inzendingen te zien. Commissaris van de Donk plaatste deze cultuuruiting van het gildewezen in een groter verband, n.l. dat van Brabant, waar cultuur altijd een grote rol heeft gespeeld en met een blik in de toekomst op Brabant als Culturele hoofdstad van Europa.


De groenen van Gemert waren toch een beetje trots, dat de openingshandeling door de Commissaris en de federatievoorzitter plaats vond tussen twee schilderen door haar ingezonden schilderijen.  De tentoonstelling is echt de moeite waard. Deze is op werkdagen tijdens kantooruren tot en met 27 oktober a.s. te zien. Het is een bezoek zeker waard.
Drs.Emy Thorissen van de Universiteit Tilburg ging in haar toespraak dieper in op de kunst van en door de gilden in de provincie, zoals gildemonumenten – ook het Gemertse gildemonument kwam daarbij aan de orde – de fotografie – de Universiteit beheert het Noord-Brabantse fotoarchief – o.a. van Martien Coppens, vaandels, gildeactiviteiten, etc. Veel gilden zijn zich daarvan niet altijd bewust van de kunst, welke zij in bezit hebben, kunst met een grote en kleine “K”. Dat alles dient bewaard en ook gekoesterd te worden door de gilden. Ook op dit gebied hebben de gilden een belangrijke taak. Geconstateerd mag worden, dat er tegenwoordig veel aandacht aan besteed wordt. Het is mag men misschien wel zeggen “trouw aan het vaderland, trouw aan Brabant”.

Last Updated on Monday, 25 June 2012 10:13
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 20 of 20

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.