Home
Nieuws items


GRUUN SCHUT OP BEZOEK BIJ SINT ANTONIUS PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 23 December 2013 15:14

Veel kerken in  België, Duitsland en Nederland hebben Sint Antonius tot patroon. Veel kapellen zijn ter ere van hem gesticht, scholen zijn naar hem genoemd en gilden en schutterijen kozen hem als schutspatroon. Dat gebeurde niet alleen in agrarische dorpen, maar ook in steden. Hij is vooral bekend als patroon tegen veeziekten en besmettelijke ziekten, ofschoon ook de slagers en mandenmakers hem als patroon hebben  gekozen. Een schitterende kapel in een klein dorpje in de Eifel met kostbare brandgeschilderde ramen is zo vereerd door de agrarische gemeenschap, omdat hij de beste verzekering was tegen dierziekten. Als zodanig werd hij tijdens de laatste epidemie van varkenspest dan ook bijzonder vereerd en werd in De Mortel zelfs een speciale H.Mis opgedragen om hem om bescherming van de veestapel te vragen.
Maar ook de meeste gilden met zijn naam vergeten deze patroon niet en vieren zijn naamdag nog altijd intens.

De Mortel heeft zeer waarschijnlijk wel de meest bijzondere viering. Daar wordt nog elk jaar een Plechtige Hoogmis  opgedragen, waar gildebroeders en –zusters onder de kerkgangers dominant aanwezig zijn. En een beetje van de vroegere Mortelzondag – misschien wel zo genoemd omdat er vroeger ook een kermis op of rond die dag werd gehouden – vindt nog steeds een vervolg, als na de vendelgroet van het gilde aan de celebrant van de hoogmis, een bijeenkomst van de kerkgangers wordt gehouden, waar Antoniusbrood met koffie wordt geserveerd. Die zondagse viering komt ook nog tot uitdrukking in de avondbijeenkomst met kaarten en buurten en met een serenade van de Mortelse Zondagavond Band (Z.A.B.), welke naam overigens door een gildebroeder is gegeven, omdat het eerste optreden op deze dag een zondag was.
Er is zelfs meer vorm en inhoud aan deze dag gegeven vanaf het jaar 1976 toen de toenmalige voorzitter van de Gruun Schut, Antoon Jaspers, zijn 65e verjaardag vierde. De eer aan hem bewezen viel zo goed in de smaak, dat het gilde elk jaar opnieuw in vol ornaat optrekt naar de kerk en de vendelgroet verzorgt. En dat alles Antonius ter ere. Bij de Gruun Schut – officieel Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde – koestert men Sint Antonius en zal het niet gauw gebeuren, dat men de dag vergeten. Hij is ook het ijkpunt voor de verdere hoogtijdagen van het gilde, t.w. de comparitie op Driekoningen ter voorbereiding hiervan, van de belvaan welke dient om schuldenvrij de optrek-teerdag van het gilde te vieren – vroeger gesplitst in de optrekdag en drie teerdagen in de week erna – en in het herdenken van de overledenen, uitvloeisel van enkele legaten, welke in vroegere eeuwen aan het gilde werden toevertrouwd.


Ook dit jaar weer zal het gilde op 17 januari a.s. in De Mortel aanwezig zijn om daar op te trekken naar de kerk, waar om 10.00 uur een Plechtige Hoogmis wordt opgedragen voor de levende en overleden leden van het gilde en voor de parochie. Daarna wordt aan Pastoor Piet Delisse een vendelgroet gebracht om na een korte omgang door het dorp voor Café Het Anker een vendelgroet te brengen aan de beide eredekenen van het gilde Lau Huijbers en Theo van den Elsen.

De optrekdag is daarvoor minder geschikt geworden door de aandacht welke wordt geschonken aan de beide vendelgroeten aan geestelijke en wereldlijke overheid en aan de huldiging van de jubilarissen. Dit nieuwe element is daardoor een opwaardering van de dag.
De koffie en het Antoniusbrood – een uitvinding van Bakker Bér Vogels voor zijn vrouw Tonnie en met graagte door het gilde overgenomen – worden vanwege de hospes van Het Anker en het gilde aangeboden, evenals het Brabantse vermaak door Cor Swanenberg, een Brabantse troubadour, die zeker aandacht aan het gilden of dé gilden zal besteden.
’s Avonds om acht uur kan iedereen terecht in Het Anker om deel te nemen aan de rikwedstrijd of voor een gezellige buurt aan de toog of de staantafel. Om half elf brengt de Zondagavond Band een serenade, welke stemmingverhogend werkt en een mooi besluit vormt van de feestviering tot eer van de patroon Sint Antonius.


Rond de figuur van Sint Antonius zijn ook een aantal weerspreuken gemaakt, zoals “Tussen Sint Antonius en Sint Sebastiaan (20 januari) trekt de winter het hardste aan”.

 
Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw PDF Print E-mail
Written by ZLTO   
Tuesday, 17 December 2013 17:28


U kent dat gevoel wel. De donkere dagen rond Kerst. Buiten is het guur en donker. Binnen brandt de kachel en schuiven familie en vrienden aan. Na dagen binnen zijn, is het heerlijk om een frisse neus te halen. Een wandeling van een uur of iets meer. Een zijn met het landschap, de kapellekes en de verlichte paden. Genieten van het gezelschap, de cultuur en de historie van onze mooie gemeente.

Kom dan naar de Kapellekeswandeltocht in griebelgrauw (schemering op zijn Brabants) op zondag 29 december.


ZLTO organiseert met het Boerenbondsmuseum, de Rooi en de Grûn Skut en het Esdonks Kapelleke een wandeltocht voor jong en oud. De tocht voert langs de mooiste kapellekes van Gemert. Alle kapellekes zijn geopend en langs de route treden voor u op zangers, muzikanten en verhalenvertellers. Een deel van de route is sfeervol verlicht. Bij de kapellekes is tegen een kleine vergoeding koffie, thee, soep, warme chocomel en worstenbrood te krijgen.

De wandeling begint bij het Boerenbondsmuseum, aan de Pandelaar 106 te Gemert, start tussen 16.00 en 17.00 uur. En eindigt op Winterpleinfestijn ook bij het Boerenbondsmuseum. U kunt kiezen voor een route van 5 of van 8 kilometer. Door steun van Rabobank Peel Noord en Jos Maas olie- en benzinehandel is deelname gratis.

Neemt u zelf een veiligheidsvest en zaklamp mee?

 
GILDEBROEDERS ZIJN SOCIAAL PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 09 December 2013 12:20


In DE oude “Karte of regels”van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde staat het woord broeders dikwijls genoemd. Dat geldt voor blijde en droevige gebeurtenissen in het leven van broeders, zowel voor de leden van de gildegroep als voor hen die daarvan deel hebben uitgemaakt of alleen maar ondersteunend zijn. Dat gold in vroegere tijden, maar ook nu nog. Belangstelling hebben voor elkaar en dat ook tonen. Het gilde probeert dat in praktijk te brengen door het bezoeken van de zieke leden, voor alleenstaanden en bij persoonlijke jubilea.


Woensdag 11 december a.s. viert de langjarige tamboer van het gilde Pieter Verbraken zijn tachtigste verjaardag. Pieter is na een ongeluk al enkele jaren geleden opgenomen in de Jan de Witkliniek in Bakel. Broeders bezoeken hem al regelmatig en zijn er ook, maar dan als groep, als hij de leeftijd van de zeer sterken viert. Zijn hart klopt nog altijd voor het gilde en omgekeerd is dat ook het geval. Zo wordt bij hem de optrekdag aangezegd, hoewel dat bij leden buiten het grondgebied van de voormalige Gemeente Gemert zeldzaam is. Het tekent de erkentelijkheid van het gilde voor een langjarig lid, dat zo dikwijls bij anderen op bezoek is geweest om te melden, dat de optrekdag aanstaande is. Het gilde zal op zijn verjaardag om half zeven hem een vendelgroet brengen om hem daarmee te eren.


Sinds het jaar 1964 heeft het gilde een koningin, die de koning bij optredens van het gilde vergezelt. Dat betekent dus even zovele optredens per jaar, naast het bijwonen van vergaderingen en het representeren van het gilde bij vele jubilea, e.d. vendelgroeten worden gebracht aan de gildekoning. Ofschoon ook de koningin daarbij optreedt, is het in wezen geen groet voor haar. Dat wil het gilde goedmaken als zij haar laatste verjaardag als koningin viert. Dan wordt zij geëerd voor haar prestaties voor het gilde. Vrijdag 20 december a.s. is dan de laatste verjaardag van Nelly Brouwers als koningin. ’s Avonds om acht uur staat zij in het middelpunt als haar gilde bij haar woning aan de Leemskuilenweg verschijnt en de vendels worden gezwaaid en de trommen worden geroerd. Daarmee wordt zij gefeliciteerd en wordt waardering getoond voor alles wat zij voor het gilde heeft betekend.
Zo is het gilde sociaal ten opzichte van zijn leden.

Last Updated on Wednesday, 11 December 2013 11:39
 
VIJFTIG JAAR GROEPSVENDELEN BIJ GRUUN SCHUT GEMERT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 06 November 2013 21:20

Voluit glunderend stond de 91-jarige oprichter Pieter Penninx van de vendelgroep van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert  er zondag  bij tijdens de toespraak van vendelleider Fons van Katwijk in de bedrijfskantine van een lid van de groep, die in het kort enkele punten uit de geschiedenis van de groep vertelde. Naast de oprichter waren de drie nog in leven zijnde vendeliers van het eerste uur aanwezig, t.w. Piet van Dommelen, Theo van den Elsen en Theo van der Heijden.

Vanaf 1963 is er sprake van een doorlopende stroom van jonge gildebroeders die het “vak” van vendelier leerden en in praktijk brachten. Zo ging het ook met het winnen van prijzen op gildefeesten. Dat waren er maar liefst 125 in getal, waarvan er 26 gewonnen werden  het groepsvendelen, zowel in de groepen 4/5 personen als met 6 en meer. De eer om niet op wedstrijden te vendelen, maar de eer te brengen aan jubilarissen van binnen en buiten het gilde zorgde voor die constante  toestroom van leden van de groep, zo zelfs dat er nu maar liefst twaalf broeders deel daarvan uitmaken. Ook de kwaliteit nam steeds toe, zo getuigt ook het laatst gewonnen schild van een eerste prijs op het Vrije Gildefeest in Hoogeloon.

En toch, Pieter Penninx – volgend jaar zeventig jaar gildebroeder – kent nog een aantal slagen met de vendels, welke nog geen andere groep in praktijk heeft gebracht. Hij was beretrots op zijn “jongens”. Maar hoe kan het anders, want al  vóór hij in 1944 in de  beslotenheid van het gildehuis tot nieuwe deken werd gekozen, kende hij het klappen van de zweep al, zoveel  had hij in thuis op erf en inde schuur geoefend. Enthousiast is hij altijd gebleven. Misschien was zijn eerste vendelvlag nog op de tentoonstelling aanwezig. Zij hing in het midden van de zes versies, welke sinds 1963 zijn gebruikt. Het was in vroegere jaren gebruikelijk om met de gildevlag te vendelen, maar daar is men later van teruggekomen, zowel om de vlag te sparen als omdat deze steeds zwaarder werden uitgevoerd.
Datzelfde enthousiasme straalde ook van de vendeliers af. Dat kwam tot uitdrukking in de verhalen bij zilveren schilden en de vele, vele foto’s, samen goed voor een mooi boekwerkje daarover. Het vendelen heeft er ook voor gezorgd, dat er sprake is van een vriendengroep.


Dit jubileum, zo blijkt wel, is niet de afsluiting van een periode, maar een voortzetten van de lijn tot nu toe, vooral het zijn van een vriendenclub, zoals het gildebroeders betaamt, want daaruit vloeit het succes voort en blijft dit visitekaartje van het gilde ook afstralen op het hele gilde. Gezien de leeftijd van de leden van de groep kan het gilde er nog lang mee pronken.

 

 
VIJFTIG JAAR GROEPSVENDELEN BIJ GRUUN SCHUT GEMERT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Wednesday, 30 October 2013 21:57

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert bezat n de persoon van Pieter Penninx – nieuwe deken 1944 – een ervaren vendelier. Hij had zich veel en vaak moeilijke slagen eigen gemaakt, waardoor hij op de optrekdag, maar ook op gildefeesten uitblonk. Vele jaren was hij jurylid en lid van de federatiecommissie vendelen. Hij vendelde in 1945 bij het afscheid van Town Major Drake uit Gemert en bij de eerste bevrijdingsoptocht. Toen hij in 1952 trouwde moest hij het gilde verlaten. Hij vendelde zelfs op een paard. Maar het contact bleef bestaan, waardoor hij steeds opnieuw de nieuwe vendelier van het gilde opleidde. In 1958 verhuisde hij naar Liessel, maar bleef het gilde trouw. Toen het verbod voor gehuwden in 1961 werd opgeheven kon hij weer actief worden. Hij nam in 1963 het initiatief voor de oprichting van een vendelgroep op, bestaande uit  hemzelf,Theo van den Elsen, Piet van Dommelen, (Deel), Piet van Dommelen, (Asdonk), Piet Krol en Theo van der Heijden. Hij leidde deze jongelui op tot uitstekende vendeliers, die succesvol waren op de gildefeesten. Toen hij ook nog betrokken raakte bij het Sint Hubertusgilde in Liessel  verminderde zijn activiteit, maar onder leiding van Theo van den Elsen werd het door hem geleerde verder uitgebouwd. Zij schitterden op menig gildefeest in Peelland.
Zijn leerling Theo van den Elsen, die hoofdleider werd, bleef het vendelen beoefenen tot in 2010. De vele schildjes en medailles in zijn mooie prijstableau getuigen van zijn kunde. Hij had een mooie stijl van vendelen. Penninx kon zijn geesteskind  niet loslaten. Op elke optrekdag moest hij lof uitdelen, maar ook aanwijzingen geven hoe het nog beter kon. De vele wijzigingen in de loop van de jaren door handicaps en tijdgebrek beïnvloedden het resultaat soms nadelig, maar over alle jaren mag toch worden gesproken van een goed resultaat.
Jonge vendeliers
Sinds enkele jaren is de vendelgroep ingrijpend verjongd. Nieuwe dekens traden toe tot de groep, welke nu bestaat uit maar liefst  11 jonge vendeliers, waarop menig gilde trots is. Door geregelde oefening zijn zij in kunde gegroeid. Nog onlangs op het Vrije Gildefeest in Hoogeloon behaalde zij succes, een dikke eerste prijs. Veel supporters, maar ook belangstellenden van andere gilden zagen toe bij hun vendelpresentatie en beloonden dat met de publieksprijs: hun applaus.

25 jaar vendelgroep 1988:

v.l.n.r. Theo v.d. Elsen, Piet v Dommelen, Pieter Penninx, Piet Krol, Theo v.d. Heijden, Pietje v Dommelen.


Vijftig jaar met vele goede beoordelingen verder is er nog steeds sprake van een vriendengroep, mede waardoor de animo nog steeds stijgend is en de resultaten navenant. Dat is een felicitatie waard.
Veel is te danken aan het in 1961 genomen besluit om gehuwden lid van het gilde te laten zijn en natuurlijk ook aan de initiatiefnemer. De gildebroeders hebben er plezier in en als er dan een eerste prijs gewonnen wordt neemt de animo toe en worden ook individueel prijzen behaald, zoals in dit jaar bewezen is. Als er enkele leden zijn, die de anderen stimuleren, dan kan resultaat niet uitblijven, maar ook, en dat is heel belangrijk voor een gilde, neemt de onderlinge band toe, toont men zich broeders van elkaar.


Tentoonsteling
Zondag 3 november a.s. viert de groep haar gouden bestaansfeest met een tentoonstelling van gebruikte vendels, foto’s en behaalde prijzen in het pand Beeksedijk 10, Gemert.  De tentoonstelling is van 15.00 tot 17.00 uur voor iedereen toegankelijk. Door een bezoek kan men de waardering uiten voor een aantal gildebroeders, die vijftig jaar lang bij vele gelegenheden, velen hebben laten genieten van hun vendelkunst, soms zelfs met een uitleg van het vendelgebed, zoals op 14 september jl. nog is gedaan bij de nagespeelde inhuldiging van Landcommandeur Damiaan Hugo van Schönborn in het Boerenbondsmuseum. Ieders bezoek is een stimulans om op de ingeslagen weg door te gaan.

 
« StartPrev111213141516171819NextEnd »

Page 12 of 19

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.