Home
Nieuws items


GOUD IS: GRUUN SKUT BEZOEKT RUIJSCHENBERGH PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 09 September 2013 19:10


Einde 1970 verhuisden de bewoners van “ 't Gasthuis”aan de Nieuwskrant naar het nieuwe gebouw aan de Kapelaanstraat, dat toen nog Huize Ruijschenbergh heette. De verhuizing werd besloten met een ludieke optocht van de bewoners op boerenkarren. De beide gilden trokken mee in de stoet en brachten zo in praktijk hoe ze ook gildebroeders meehielpen met de verhuizing. De aankomst aan de nieuwe huisvesting werd besloten met een vendelgroet aan bestuur, medewerkers en bewoners.

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde vond, dat men de mensen, die zoveel verdiensten hebben gehad voor Gemert op welk gebied dan ook, best mocht eren. Het gilde kon daarmee iets waarmaken van de broederschap, waarvan in de Karte uit 1699 zo dikwijls wordt genoemd, n.l. de broederschap tussen mensen. Daarom werd besloten om jaarlijks een bezoek te brengen aan Ruijschenbergh en een zondagsmis op te luisteren, samen met de bewoners een kopje koffie te gebruiken en die gelegenheid benutten om een praatje te maken met de bewoners.
Het gilde heeft die bezoeken al  41 keer met veel plezier gebracht en zich aangepast aan de mogelijkheden, welke de leiding van het huis, zorgcentrum, noodgebouw in de kloostertuin daarvoor nodig waren. Daaronder valt ook de verschuiving van de H.Mis naar de zaterdag en sinds het nieuwe gebouw klaar is, zelfs naar de vrijdag en dan ofwel de 2e of de 4e vrijdag van de maand. In verband daarmede is moeten worden afgeweken van de vaste maand en dag in het jaar, t.w. de eerste zondag in oktober. Omdat het dan al vroeg donker is en de vendelgroet vanwege de duisternis niet te zien was voor de bewoners, leek een eerdere dag in het jaar noodzakelijk.


Goud is voor het gilde om op vrijdag 13 september a.s. luistert het gilde de vrijdagavondmis op welke in de activiteitenruimte van Ruijschenbergh wordt opgedragen. Pater Pubben C.S.Sp. komt nog altijd en graag vanuit Gennep naar Gemert om in deze viering voor te gaan. Als het gilde daar in de H.Mis staat maakt hij er altijd melding van. Gildebroeders zijn dan lector.
Na de viering zal in het Beatrixplantsoen zal een vendelgroet aan de celebrant, de bewoners en de leiding worden gebracht, waarna er gelegenheid is voor een kopje koffie in het restaurant met een gezellig praatje met de bewoners. Daarmee moet het bezoek worden beëindigd.


Zilver.
Voor gilden is er ook zilver in de vorm van zilveren schilden, schilden welke geschonken worden door  een afgetreden koning, een schild van een afgetreden of jubilerende broeder als zichtbare herinnering aan zijn gildebroederschap achterlaat of uit de op gildefeesten gewonnen schilden of schildjes, beloning voor een goede prestatie, welke door gilde en/of gildebroeders is geleverd.


Zondag jl. nam het gilde deel aan het vrij gildefeest van het Sint-Jorisgilde uit Hoogeloon. Bij mooi weer is het gilde bijna altijd succesvol en dat bleek weer eens uit de tweede prijs voor de optocht. Het goede resultaat was onderweg al  af te leiden met de woorden van het publiek als “mooi”en “prachtig”.
De jeugdige  vendelgroep nam deel aan de vendelwedstrijd voor groepen van 6 en meer personen. Een goede prestatie van de zes gildebroeders leverde een  dikke eerste prijs op. Het applaus van de Gemertenaren en de lach bij de juryleden daarover gaven de goede beoordeling al kort na de wedstrijd te kennen. Vendelier Willie Tielemans behaalde een eerste prijs bij het vendelen in de vaandelklasse voor  boven-veertigers zonder acrobatiek en René de Koning  deed dat in de categorie 40- tot 50-jarigen mét acrobatiek. Hoofdtamboer  Walter van den Elsen wist inde E-klasse een ferme eerste prijs te behalen in het trommen op gildetrom.  Het herinneringschild voor deelname  completeerde het zestal schilden.
Zaterdag 14 september a.s. zal worden deelgenomen aan de Nationale Monumentendag, welke in Gemert vorm krijgt in het naspelen van de intocht van een Landcommandeur van de Duitse Orde. Vanaf het begin van het Karrespoor zal de Landcommandeur door het gilde worden begeleid en geëerd met een vendelgroet bij de ontvangst op het plein van de Boerenbondsmuseum. Een drukke week voor het gilde , maar ook een van het tonen van de rijkdom van het gilde voor de gemeenschap waaruit het is voortgekomen.

Last Updated on Monday, 09 September 2013 19:11
 
IN MEMORIAM LEO VAN DER HEIJDEN PDF Print E-mail
Written by Lau   
Tuesday, 30 July 2013 10:52

In  de nacht van dinsdag op woensdag is in het Elkerliekziekenhuis in Helmond  op 82-jarige leeftijd overleden ouderling Leo van der Heijden. In 1953 werd hij op 21-jarigeleeftijd tot nieuwe deken van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde gekozen. Hij woonde toen nog aan de Lodderdijk (hoek Doonheide) en vanuit het Gildehuis Hotel de Keizer werd hij door het gilde begeleid naar zijn woonhuis. De uitverkiezing tot nieuwe deken was toen voor de familie een groot feest, misschien mag gesproken worden van een dorpsfeest, want onderweg van het gildehuis naar het woonhuis werd de nieuwe deken en het gilde vele malen gefeliciteerd en getrakteerd.  Misschien is er ook dat jaar nog in het dorp rond het gilde een dans opgevoerd door de jongelingschap.
De familie legde er eer mee in als een zoon tot nieuwe deken werd gekozen. Het gilde werd dan ook gastvrij ontvangen.
Leo werd ook regerende en afgaande deken. Daarna stond de officiersrang voor hem open. Toen hij in 1959 trouwde moest hij in elk geval het gildebroederschap opgeven en werd hij ouderling. Enkele jaren later werd de status van ongehuwd blijven als gildebroeder opgeheven. Daarom ook komt een 50-jarig jubileum als gildebroeder meer voor dan in vroeger jaren.
Ouderling zijn betekende, dat minstens de optrekdagvergadering werd bijgewoond, waar gestemd werd over een nieuwe deken en verslag van het voorbije jaar werd gedaan. Die vergaderingen woonde Leo trouw bij, maar hij was ook aanwezig bij andere festiviteiten van het gilde.
Leo werd op de jongste optrekdag uitvoering gehuldigd wegens zijn zestigjarig lidmaatschap. Met de andere jubilarissen van die dag werd hij door pastor Van Lamoen op het priesterkoor uitgenodigd en gefeliciteerd. Hij werd toegezongen met een “Lang zal hij leven”. Hij was toen met zijn echtgenote eregast van het gilde en recipieerde op de gildeavond na de maaltijd. Het was voor hem en zijn familie een mooie dag. Niemand wist of kon vermoeden, dat het de laatste optrekdag voor hem was.


Maandag 29 juli 2013 heeft het gilde hem begeleid naar zijn laatste rustplaats op het kerkhof bij de Sint Gerarduskerk, want Leo wilde in de buurt van zijn ouders begraven worden. Voorafgegaan door de O.L.Vrouwebroederschap, waarvan hij eveneens al vele jaren lid was, en door de kleine deputatie van het gilde – in gildekringen kleingilde-eer genoemd en nadat het koningszilver op de kist was gelegd werd hij de kerk binnengedragen en ook uitgeleide gedaan.
Moge Leo rusten in vrede en de nabestaanden kracht moge worden geschonken om het verlies van Leo te verwerken.

Last Updated on Tuesday, 30 July 2013 15:45
 
HORLOGELOTERIJ GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 29 July 2013 12:14

Vanaf 1868 wordt bij de Gruun Schut - Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert - een loterij gehouden met als inzet drie prijzen in de vorm van horloge of zoals het in het betreffende reglement heet "cylinderhorloges"
.De loterijuitslag werd bepaald tijdens het koningschieten en bepaald door het aantal schoten, dat nodig was om de houten vogel van de sluitboom te schieten. Nu het koningschieten niet meer aan de Gemertse kermis is gebonden maar is teruggekeerd naar de voormalige kermisdatum, t.w. de derde zondag in juli, is de uitslagbepaling dus ook verplaatst.
Voorafgaande aan het koningschieten werden de prijzen als volgt bepaald. Eerst werd geloot in welk boekje begonnen zou worden met de prijsbepaling. Dat gebeurde door achtereenvolgens de afgevaardigde van Kring Peelland, Burgemeester Drs. Jan van Zomeren en Pastor van den Bosch. Zij bepaalde ook met welk lotnummer begonnen zou worden tijdens de daaropvolgende drie schietwedstrijden.

 


De prijzen vielen:
1e horloge: Lotnummer 456 van de Familie Bevers uit Boekel.
2e horloge:Lotnummer 1857 van J.Penninx uit Beek en Donk.
3e horloge: Lotnummer 2039 van M.v.d.Elzen.Gemert.
De prijzen moeten door de verkopende gildebroeders bij de winnaars worden bezorgd.

 

Last Updated on Monday, 29 July 2013 12:15
 
NEDERLANDSE EN DUITSE BROEDERS ONDER ELKAAR PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 24 June 2013 11:06

Het  luidde  het eenstemmige oordeel  van de leden van de Gruun Schut Gemert en hun gasten van de Sankt Sebastian Schützenbruderschaft 1895 Helminghausen zaterdag bij het vertrek van de gasten bij het Boerenbondsmuseum. Een mooie dag in een historische omgeving, waarbij de persoonlijke ontmoetingen een hoofdrol speelden.
Het welkom om 10 uur ’s morgens begon daar al mee en werd ondersteund door het glaasje “Gruun Schut likeur” dat werd aangeboden. Burgemeester Drs.J. van Zomeren was hierbij aanwezig en raakte nog voor het uitbrengen van de welkomsttoost in een geanimeerd gesprek met de “Ortsvorsteher”  - een soort burgemeester van een dorp in de fusiegemeente Marsberg - Bernd Hunold, hoofdman Ullie Siebers en het koningspaar Ambrosius van de gasten waarmee het  Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde al twee jaar vriendschapsbanden onderhoudt. Na twee bezoeken aan het Duitse dorp waren zij nu aan de beurt om “van Gemert te proeven”. Daarvoor waren ze vrijdag al gearriveerd in een hotel in de buurt, waar zij werden verwelkomd een deputatie van het gilde.
Na het glaasje op het Ridderplein begon de optocht naar het Boerenbondsmuseum, waar de dag verder werd doorgebracht. In vier groepen werd het gezelschap rondgeleid door alle gebouwen, waarbij door de gasten bewondering werd uitgesproken voor wat in het bestaan verzameld en uitgebreid is.
De lunch in het restaurant moest de nodige bodem geven om het dagkoningschieten goed door te komen. Tijdens de maaltijd waren er welkomstwoorden van ex-voorzitter en organisator van deze dag Ben Maas, gildevoorzitter Nico Krol en van de burgemeester. De burgemeester had daarbij de noviteit van een boekwerkje, waarin Nederlandse zinnen en gezegdes werden uitgesproken als ware het Duits. Hij was daarbij tot verrassende ontdekkingen, welke soms niet in gezelschap gezegd konden worden, hoogstens in een persoonlijk gesprek.
Hoofdman Siebers had voor de Gemertenaren een attentie meegebracht. In het stadje Willingen bestaat nog een glasblazerij, welke bijzondere geschenken maakt. Het was een groengekleurde glazen schaal met de herinneringstekst van dit bezoek. Deze krijgt volgens belofte  een bijzondere plaats bij het gilde.
Rond half drie werd opgetrokken naar het tijdelijke schietterrein bij het museum, waarbij een hijskraan van de firma Hagens de kogelvanger in de lucht hield, al konden de vier tuidraden de bak niet stil houden en geschoten moest worden in een ogenblik van windstilte. Het gilde maakte voor het eerst kennis met de bijzondere eisen van de Wapenwet, waarbij iedere schutter een handtekening moest zetten als bewijs dat hij er waas en geen fancynamen werden ingevuld om zo de wet te ontduiken. De Duitse gasten zijn niet gewend met kaliber 0,22 te schieten, zagen dus ook niet welke schade een kogeltje aanrichtte in het corpus van de vogel. Zij dachten, dat de houten blok daarmee nooit kon worden afgeschoten. De inschatting van de Gemertse schietmeester bleek achteraf té pessimistisch. Ondanks de handicap van de soms sterke wind gaf de vogel na 2 ½ uur schieten en 306 schoten  om 16.57 uur, vlak voor het einde van de zesde schietronde, de geest. Duitse schutters deden in hun laatste schot het voorwerk en legden de vogel  klaar voor tamboer Stefan van Zeeland van de Gruun Schut, die alleen nog raak hoefde te schieten om de titel dagkoning te verwerven. Onder groot applaus van de 52 schutters en de vele support(st)ers viel het laatste restje hout met zijn schot naar beneden. Veel handen werden geschud.


Op het binnenplein van het museum werd de dagkoning geïnstalleerd door voorzitter Nico Krol en Koningin Kellie Brouwers. Stefan hoefde voor het eerbewijs – een vendelgroet van het gilde - zelf de trom niet te hanteren, een groet welke met een drankje werd besloten.
Eerder op de middag werd af en toe zorgelijk naar de lucht gekeken, waar af en toe donkere wolken verschenen, maar gelukkig hun inhoud niet uitstortten. Voor wat het weer betreft had het gebed van hoofdman en koning van Helminghausen en die van Gemert in de Sint Antoniuskapel gunstig gewerkt. De vier kaarsen van hoofdman Siebers waren niet voor niets!
De navolgende uren werden besteed om hongerige magen te vullen en deze gepaard te laten gaan met een glaasje, voor om negen uur het einde kwam van een mooie, broederlijke dag.

 
GRUUN SCHUT NAM DEEL AAN GILDEFEEST BOEKEL PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 30 May 2013 05:47

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert (Gruun Schut) vervulde zaterdag 25 mei j.l. de burenplicht
bij de opening van het eerste gildefeest, dat na de heroprichting van het Sint-Agathagilde in Boekel werd
gehouden. De aanwezige buurgilden uit Gemert, Erp, Uden en Oploo trokken vanuit de opstelplaats naar het SintAgathaplein en vandaar naar het feestterrein, waar de officiële opening plaats vond en het kringgildevaandel
werd overgedragen aan de hoofdman van het organiserend gilde.
Zondag was er eerst een plechtige gildemis in de kerk, waar koningen, keizers en hoofdlieden aan deelnamen en
natuurlijk het organiserend gilde en het Duitse gastgilde uit Essen. Daarna werd door het gilde een koffietafel
aangeboden, waarna het gemeentebestuur van Boekel hen allen in het gemeentehuis ontving.
In de middag vonden dan de gildeactiviteiten plaats, te beginnen met een optocht door het dorp. Het was
jammer, dat er zoveel opstoppingen waren.
Op het gildeterrein werd de massale opmars, de massale vendelgroet en het Brabantse slangendefilé gehouden.
Veel toeschouwers was er getuige van en de Boekelse inwoners zullen zeker genoten hebben, want velen van hen
zullen dit voor het eerst gezien hebben.
De weersomstandigheden waren niet bijster gunstig. Het was koud voor de tijd van het jaar en de wind was
een extra moeilijkheidsgraad bij het vendelen en schieten. Het Gemert-De gilde nam voor het eerst sinds lange
tijd met een korps mee aan de schietwedstrijden. De voorbereiding voor deze eerste wedstrijd was echter kort
en de veel ervarener medeschutters konden beter met de omstandigheden omgaan. Een prijs was dus niet de
beloning. Men moest het doen met de uitspraak van de oprichter van de moderne Olympische Spelen “meedoen
is belangrijker dan winnen!

De andere resultaten waren navenant. Dit keer ging dus geen zilvervloot terug naar Gemert, maar wel werd een
bewijs geleverd, dat Gemert twee goede gilden heeft.
De resultaten waren:
Algemeen klassement: 3e prijs
Hierbij tellen het gedag in de optocht en de punten bij de tentoonstelling mee in het totaal aantal punten,
waarnaar het klassement wordt opgemaakt. De gildevlag en de standaardvaan krijgen een minder goede
beoordeling, dat weer doorwerkt in het totale resultaat.
Standaardrijden optocht: 2e prijs Marco Opheij
Standaardrijden tournooiveld:2e prijs Marco Opheij
Deelname aan een gildefeest is toch een dikke krent op de pap van de jaarlijkse activiteiten. Hernieuwde
kennismaking met andere gilden en gildebroeders brengt het doel van ieder gilde dichterbij, t.w. broederschap.

 
« StartPrev111213141516171819NextEnd »

Page 13 of 19

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.