Home
Nieuws items


HORLOGELOTERIJ GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 29 July 2013 12:14

Vanaf 1868 wordt bij de Gruun Schut - Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert - een loterij gehouden met als inzet drie prijzen in de vorm van horloge of zoals het in het betreffende reglement heet "cylinderhorloges"
.De loterijuitslag werd bepaald tijdens het koningschieten en bepaald door het aantal schoten, dat nodig was om de houten vogel van de sluitboom te schieten. Nu het koningschieten niet meer aan de Gemertse kermis is gebonden maar is teruggekeerd naar de voormalige kermisdatum, t.w. de derde zondag in juli, is de uitslagbepaling dus ook verplaatst.
Voorafgaande aan het koningschieten werden de prijzen als volgt bepaald. Eerst werd geloot in welk boekje begonnen zou worden met de prijsbepaling. Dat gebeurde door achtereenvolgens de afgevaardigde van Kring Peelland, Burgemeester Drs. Jan van Zomeren en Pastor van den Bosch. Zij bepaalde ook met welk lotnummer begonnen zou worden tijdens de daaropvolgende drie schietwedstrijden.

 


De prijzen vielen:
1e horloge: Lotnummer 456 van de Familie Bevers uit Boekel.
2e horloge:Lotnummer 1857 van J.Penninx uit Beek en Donk.
3e horloge: Lotnummer 2039 van M.v.d.Elzen.Gemert.
De prijzen moeten door de verkopende gildebroeders bij de winnaars worden bezorgd.

 

Last Updated on Monday, 29 July 2013 12:15
 
NEDERLANDSE EN DUITSE BROEDERS ONDER ELKAAR PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 24 June 2013 11:06

Het  luidde  het eenstemmige oordeel  van de leden van de Gruun Schut Gemert en hun gasten van de Sankt Sebastian Schützenbruderschaft 1895 Helminghausen zaterdag bij het vertrek van de gasten bij het Boerenbondsmuseum. Een mooie dag in een historische omgeving, waarbij de persoonlijke ontmoetingen een hoofdrol speelden.
Het welkom om 10 uur ’s morgens begon daar al mee en werd ondersteund door het glaasje “Gruun Schut likeur” dat werd aangeboden. Burgemeester Drs.J. van Zomeren was hierbij aanwezig en raakte nog voor het uitbrengen van de welkomsttoost in een geanimeerd gesprek met de “Ortsvorsteher”  - een soort burgemeester van een dorp in de fusiegemeente Marsberg - Bernd Hunold, hoofdman Ullie Siebers en het koningspaar Ambrosius van de gasten waarmee het  Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde al twee jaar vriendschapsbanden onderhoudt. Na twee bezoeken aan het Duitse dorp waren zij nu aan de beurt om “van Gemert te proeven”. Daarvoor waren ze vrijdag al gearriveerd in een hotel in de buurt, waar zij werden verwelkomd een deputatie van het gilde.
Na het glaasje op het Ridderplein begon de optocht naar het Boerenbondsmuseum, waar de dag verder werd doorgebracht. In vier groepen werd het gezelschap rondgeleid door alle gebouwen, waarbij door de gasten bewondering werd uitgesproken voor wat in het bestaan verzameld en uitgebreid is.
De lunch in het restaurant moest de nodige bodem geven om het dagkoningschieten goed door te komen. Tijdens de maaltijd waren er welkomstwoorden van ex-voorzitter en organisator van deze dag Ben Maas, gildevoorzitter Nico Krol en van de burgemeester. De burgemeester had daarbij de noviteit van een boekwerkje, waarin Nederlandse zinnen en gezegdes werden uitgesproken als ware het Duits. Hij was daarbij tot verrassende ontdekkingen, welke soms niet in gezelschap gezegd konden worden, hoogstens in een persoonlijk gesprek.
Hoofdman Siebers had voor de Gemertenaren een attentie meegebracht. In het stadje Willingen bestaat nog een glasblazerij, welke bijzondere geschenken maakt. Het was een groengekleurde glazen schaal met de herinneringstekst van dit bezoek. Deze krijgt volgens belofte  een bijzondere plaats bij het gilde.
Rond half drie werd opgetrokken naar het tijdelijke schietterrein bij het museum, waarbij een hijskraan van de firma Hagens de kogelvanger in de lucht hield, al konden de vier tuidraden de bak niet stil houden en geschoten moest worden in een ogenblik van windstilte. Het gilde maakte voor het eerst kennis met de bijzondere eisen van de Wapenwet, waarbij iedere schutter een handtekening moest zetten als bewijs dat hij er waas en geen fancynamen werden ingevuld om zo de wet te ontduiken. De Duitse gasten zijn niet gewend met kaliber 0,22 te schieten, zagen dus ook niet welke schade een kogeltje aanrichtte in het corpus van de vogel. Zij dachten, dat de houten blok daarmee nooit kon worden afgeschoten. De inschatting van de Gemertse schietmeester bleek achteraf té pessimistisch. Ondanks de handicap van de soms sterke wind gaf de vogel na 2 ½ uur schieten en 306 schoten  om 16.57 uur, vlak voor het einde van de zesde schietronde, de geest. Duitse schutters deden in hun laatste schot het voorwerk en legden de vogel  klaar voor tamboer Stefan van Zeeland van de Gruun Schut, die alleen nog raak hoefde te schieten om de titel dagkoning te verwerven. Onder groot applaus van de 52 schutters en de vele support(st)ers viel het laatste restje hout met zijn schot naar beneden. Veel handen werden geschud.


Op het binnenplein van het museum werd de dagkoning geïnstalleerd door voorzitter Nico Krol en Koningin Kellie Brouwers. Stefan hoefde voor het eerbewijs – een vendelgroet van het gilde - zelf de trom niet te hanteren, een groet welke met een drankje werd besloten.
Eerder op de middag werd af en toe zorgelijk naar de lucht gekeken, waar af en toe donkere wolken verschenen, maar gelukkig hun inhoud niet uitstortten. Voor wat het weer betreft had het gebed van hoofdman en koning van Helminghausen en die van Gemert in de Sint Antoniuskapel gunstig gewerkt. De vier kaarsen van hoofdman Siebers waren niet voor niets!
De navolgende uren werden besteed om hongerige magen te vullen en deze gepaard te laten gaan met een glaasje, voor om negen uur het einde kwam van een mooie, broederlijke dag.

 
GRUUN SCHUT NAM DEEL AAN GILDEFEEST BOEKEL PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 30 May 2013 05:47

Het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert (Gruun Schut) vervulde zaterdag 25 mei j.l. de burenplicht
bij de opening van het eerste gildefeest, dat na de heroprichting van het Sint-Agathagilde in Boekel werd
gehouden. De aanwezige buurgilden uit Gemert, Erp, Uden en Oploo trokken vanuit de opstelplaats naar het SintAgathaplein en vandaar naar het feestterrein, waar de officiële opening plaats vond en het kringgildevaandel
werd overgedragen aan de hoofdman van het organiserend gilde.
Zondag was er eerst een plechtige gildemis in de kerk, waar koningen, keizers en hoofdlieden aan deelnamen en
natuurlijk het organiserend gilde en het Duitse gastgilde uit Essen. Daarna werd door het gilde een koffietafel
aangeboden, waarna het gemeentebestuur van Boekel hen allen in het gemeentehuis ontving.
In de middag vonden dan de gildeactiviteiten plaats, te beginnen met een optocht door het dorp. Het was
jammer, dat er zoveel opstoppingen waren.
Op het gildeterrein werd de massale opmars, de massale vendelgroet en het Brabantse slangendefilé gehouden.
Veel toeschouwers was er getuige van en de Boekelse inwoners zullen zeker genoten hebben, want velen van hen
zullen dit voor het eerst gezien hebben.
De weersomstandigheden waren niet bijster gunstig. Het was koud voor de tijd van het jaar en de wind was
een extra moeilijkheidsgraad bij het vendelen en schieten. Het Gemert-De gilde nam voor het eerst sinds lange
tijd met een korps mee aan de schietwedstrijden. De voorbereiding voor deze eerste wedstrijd was echter kort
en de veel ervarener medeschutters konden beter met de omstandigheden omgaan. Een prijs was dus niet de
beloning. Men moest het doen met de uitspraak van de oprichter van de moderne Olympische Spelen “meedoen
is belangrijker dan winnen!

De andere resultaten waren navenant. Dit keer ging dus geen zilvervloot terug naar Gemert, maar wel werd een
bewijs geleverd, dat Gemert twee goede gilden heeft.
De resultaten waren:
Algemeen klassement: 3e prijs
Hierbij tellen het gedag in de optocht en de punten bij de tentoonstelling mee in het totaal aantal punten,
waarnaar het klassement wordt opgemaakt. De gildevlag en de standaardvaan krijgen een minder goede
beoordeling, dat weer doorwerkt in het totale resultaat.
Standaardrijden optocht: 2e prijs Marco Opheij
Standaardrijden tournooiveld:2e prijs Marco Opheij
Deelname aan een gildefeest is toch een dikke krent op de pap van de jaarlijkse activiteiten. Hernieuwde
kennismaking met andere gilden en gildebroeders brengt het doel van ieder gilde dichterbij, t.w. broederschap.

 
TRADITIONELE KERMISLOTERIJ GRUUN SCHUT PDF Print E-mail
Written by Teun   
Thursday, 16 May 2013 16:17


Eenmaal per twee jaar organiseert het gilde een loterij, waarvan de trekking plaatsvindt op de dag van het koningschieten. Dit schieten vond tot voor enkele jaren plaats op de maandag van de Gemertse kermis. Toen deze van de derde zondag in juli verplaatst werd naar de derd3e zondag in september was dit geen haalbare kaart meer, omdat het voor de meeste gildebroeders een gewone werkdag was en niet meer in de vakantie viel. Daarom werd aanvankelijk gekozen voor de zaterdag vóór de derde zondag in september. De belangstelling was echter minimaal, zodat werd uitgeweken naar de zondag. Toen dit ook geen verbetering bracht is vorig jaar gekozen om terug te gaan naar de derde zondag in juli, de oorspronkelijke begindag van de kermis. Dat is veel beter bevallen. Ook het zustergilde heeft hiervoor gekozen. Gehoopt wordt dat door de uniforme dag van het koningschieten de belangstelling zal toenemen en het koningschieten geen elitaire bezigheid wordt, maar meer een feest voor iedereen. Daarom is aan het wedstrijdschieten, t.w. de strijd om het koningschap van het gilde en de strijd om de zilveren kruisen een derde schietwedstrijd toegevoegd, waaraan de deelname voor iedereen open staat. De winnaar wordt beloond met een passende prijs. Deze wedstrijd zal er zeker toe leiden, dat er rond de schutsboom bij Kokse Hoeve een kermissfeer zal ontstaan en dit schuttersfeest zal uitmonden in een volksfeest, een feest van ontmoeting voor iedere dorpsgenoot en ook vakantiegangers, die er in juli meer in Gemert verblijven dan in de maand september.


De traditionele kermisloterij verhuist mee naar deze zondag. In de oneven jaren wordt deze loterij gehouden dor het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde en in de oneven jaren door het Sint Jorisgilde. Dit jaar is het dus de beurt aan de Gruun Schut om de loterij te organiseren.  Oorspronkelijk werd deze loterij georganiseerd voor de officieren, dekens en ouderlingen van het gilde. Er is een reglement van bekend, dat bepaalt dat eerst op de vogel in het midden wordt geschoten. Degene die deze vogel afschoot kreeg als prijs een zilveren cilinderhorloge. Diezelfde kreeg ook de winnaar van de vogel aan de rechterkant. De winnaar van de vogel aan de linkerkant werd beloond met een Engels zilveren cilinderhorloge.


De beperking, dat alleen officieren kunnen deelnemen is vervallen. Iedere houder van een – gekocht – lot mag meeschieten met het door het gilde beschikbaar gestelde flobertgeweer. Een bepaling dat niemand met “kogelbussen, snelders en getrokken geweren” op de vogel schoot zijn al lang uit de tijd. De huidige wapenwet staat dat ook niet toe.
Sinds een aantal jaren dient dit schieten twee doelen, t.w. het schieten om de prijsbepaling van een koningskruis en die om de horloges. Altijd nog zijn de prijzen van de loterij drie horloges, maar nu geen zilveren of Engelse cilinderhorloge meer, zoals in 1868 is bepaald, maar moderne polshorloges. De winnaars hoeven  ook niet meer 16 liter bier te schenken aan de officieren. Zelfs het glas bier voor de verkoper van het lot is niet meer actueel. Wel is de verkoper verplicht de prijs bij de houder van het winnende lot te bezorgen, tenzij deze op Koks aanwezig is en de horloge zelf in ontvangst kan nemen.
Iedere gildebroeder is verplicht een boekje loten te verkopen aan wie maar wil. De verkoop is inmiddels begonnen. Een dag na de uitdeling waren al wee lotboekjes verkocht. Dat waren de zeer ijverigen onder de gildebroeders.
Inwoners kunnen een dezer dagen een gildebroeder aan de deur verwachten met de vraag om een lot te kopen. Voor de prijs behoeft niemand dat te laten. Deze bedraagt maar € 1,-. De opbrengst van de loterij is een van de belangrijkste financieringsmiddelen voor het gilde, zeker nu de gemeentelijke subsidie is vervallen.

Last Updated on Thursday, 16 May 2013 16:17
 
VIER GEMERTSE BOMEN IN HELMINGHAUSEN PDF Print E-mail
Written by Lau   
Thursday, 25 April 2013 21:11

Vier Gemertse gildebroeders waren zaterdag jl. actief in het kleine dorpje Helminghausen in Hoch
Sauerland. Zij hoefden daar niet met de schop te werken, want het grove werk van het planten was al
door leden van de Sankt Sebastian Schützenbruderschaft gedaan. De taak van de Gemertenaren bleef
beperkt tot het bevestigen van het naamschildje op de paal bij het nog kleine eikenboompje. Zo ligt
hun plantwerk voor een lange tijd vast. Vierentwintig naamschildjes moesten worden bevestigd door
koningen van de schutterijen uit Marsberg en enkele nabuurdorpen en door gildebroeders uit Gemert.
Negentien gildebroeders en –zusters trokken zaterdagmiddag van het gildehuis van de gastheren op naar de
steile helling langs de doorgaande weg langs de Diemel door de gemeente geschonken aan de gemeenschap om
er iets moois mee t edoen. De twintig supporters waren daar al eerder, samen met Burgemeester van Zomeren
en zijn echtgenote. De andere - Duitse -“planters” stonden ook daar klaar – echter niet in uniform en de dames
niet in galajurken – om daar allereerst het welkomstwoord van hoofdman Ulli Siebers te beluisteren. Hij had
veel lof voor de Gemertenaren, die voor deze gelegenheid de lange reis hadden gemaakt. De nog maar prille
vriendschapsbanden zijn al sterk en de begroeting van de schutters met de Gemertenaren was dat ook. Het
was een mooi gezicht om de hoofdman te zien en te horen spreken vanaf een spreekgestoelte op de steile berg.
Voorzichtigheidshalve was een pad schuin naar boven gelegd, want in het nog mulle zand van de helling met veel
gaten was het heel erg moeilijk lopen.


Burgemeester van Zomeren herinnerde aan de vriendschapsbanden, maar ook aan het feit, dat 236 jaar geleden
de inwoner van Helminghausen Frans Giller de weg naar Gemert had gevonden en werk kreeg als land-, bos
en veldopzichter bij de Duitse Orde van 1777-1794. Daarna werd hij werkloos en oefende nog het beroep van
boer en herbergier uit. Van zijn familie leven er nog nazaten in Gemert. Wie moeite doet om in de archieven te
pluizen komt zijn naam nog dikwijls tegen. Die band met Gemert was mede de aanleiding om een documentatie
over deze vroegere inwoner te schrijven en aan te bieden. De band tussen beide dorpen en gemeenten ligt nu
vast.
De burgemeester bood Gemertse geschenken aan zijn collega uit Marsberg, locoburgemeester Johannes Wüllner
vervanger van de zieke burgemeester KLenner, aan. Deze was heel erg verrast en duidelijk verlegen, dat hij er
met lege handen stond. Ben Maas bood namens het gilde een groene vendelier aan.
De nieuwe gildevoorzitter Nico Krol kreeg daarna de gelegenheid om de documentatie over Frans Giller aan zijn
collega Ulli Siebers aan te bieden. Toen vorig jaar de afspraken voor een bezoek werden gemaakt, was niets
daarvan bekend.
Daarna werden alle koningen allemaal met dezelfde woorden uitgenodigd om namens hun schutterij het planten
van de boom te besluiten met de bevestiging van hun naamplaatje. Het was moeilijk werken op de steile helling.
De Gemertenaren waren na de eigen en de gemeentekoning als eersten aan de beurt om hun naam aan - het vrije
kleine eikenboompje - te bevestigen.
Zoals het hoort beklom het koning Piet en Nelly Brouwers de berg en schroefden hun persoonlijk plaatje op
de paal bij hun boom. Oud-voorzitter Ben Maas en Voorzitter Nico Krol volgden. Voor kapitein Frans van Dijk
was de klimpartij té hoog gegrepen. Sinds vorig jaar zijn de gevolgen van een afdaling hem maar al te zeer
bekend. Hij vaardigde zijn echtgenote Wilske af, die bij de beklimming ondersteund werd door een behulpzame
medebroeder.
Aan de bierstand en grill kon men onder vroilijke klanken van een muziekkapel herstellen van de werkzaamheden,
Deze trok na het einde van de planterij op naar de “Schützenhalle”, waar zij verder concerteerde en ook getuige
was van twee drumsolo’s van de gildetamboer Walter van den Elsen.
Zoals al na aankomst op vrijdag in het hotel geschiedde was er ook op de zaterdagavond nog een dronk voor de
bezoekers uit Gemert, waarna op zondag de reis werd voortgezet naar het dorp Bleiwäsche, waar de eigenaar van
Schlosshotel Sophia een lunch aanbood en de plaatselijke schutterij de gelegenheid kreeg voor een overleg over
een bezoek in de komende jaren aan het koningsfeest in hun dorp.

Last Updated on Thursday, 25 April 2013 21:12
 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 14 of 20

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.