Home
Nieuws items


Gruun selectie PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 13 August 2012 21:15

Er is een album toegevoegd met een gruun selectie foto's van het Schutzenfest 2012 te Helminghausen.

Neem een kijkje (terug) in de indrukwekkende dagen am Diemelsee!

Fotoalbums

 
Gildereis Helminghausen 2012 PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 13 August 2012 08:06

GESLAAGDE GILDEREIS NAAR HELMINGSHAUSEN
Een hartverwarmende  reis van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde naar het Duitse Helminghausen, waar de Sankt-Sebastianschützenbruderschaft het jaarlijkse schuttersfeest vierde.  Dat begon met de ontvangst in de mooie hal – eigendom van de schutterij – waar de schutters zich hadden verzameld om  het  jeugdkoningspaar af te halen. De gildedeputatie maakte toen al kennis met het zware parcours van veel  en steile wegen.


TEGENVALLER
Jammer van kapitein Frans van Dijk die inderhaast andere leden van de delegatie probeerde in te halen en daarvoor gebruik maakte van een afkorting over een grashelling en in een oneffenheid terecht kwam, waardoor de enkel  uit de kom  schoot en de voet op drie plaatsen brak. Na  behandeling  in het ziekenhuis van Marsberg  moest hij daar blijven. Zondagmiddag werd hij uitgeleide gedaan bij zijn vervroegde terugkeer naar Gemert.

OPTOCHTEN EN SCHIETEN

De optocht op zondagmiddag is het hoogtepunt van de feestelijkheden. Deze begint me het afhalen van het vaandel  en vervolgens van het  jeugdkoningspaar, het koningspaar van 1987, het paar van 2010 en het huidige koningspaar. Enkele malen werden de opgestelde schutters en ook ons gilde geïnspecteerd. De weg naar ieder van de paren ging bergop en was soms nog lang. Langs elke weg oogstte het gilde veel  applaus door mensen, die het gilde vijfmaal voorbij  zagen komen. De optocht werd onderbroken voor een vendelgroet aan de koningsparen, waarbij meer dan het dubbele aantal van de 200 inwoners toekeek  en een daverend applaus aan het gilde gaven.

DODENHERDENKING
Indrukwekkend was de dodenherdenking, welke een schutterij op de feestdag brengt aan de gevallenen uit de twee wereldoorlogen. In zijn toespraak ging voorzitter Ulli Siebers in op het aangebrachte leed in gezinnen in Duitsland en ook Nederland, en die ook de verhouding tussen volkeren vertroebelde. Met de groei van de Europese gedachte is dit omgeslagen in vriendschap, waarvan het bezoek van de Nederlanders vandaag een uiting was. Toen na zijn toespraak als eerste het Wilhelmus werd gespeeld kregen vele gildebroeders en –zusters kippenvel, want dit had men niet verwacht.

 


 

KONINGSDANS
Na terugkomst in de hal bood voorzitter Ben Maas Gemertse geschenken aan aan de schutterij en de vijf koningsparen, bestaande uit Gruune Schutslikeur en handdoekjes van de Firma van den Acker. Verlegenheid ontstond bij Koning Piet Brouwers na de overhandiging van het geschenk aan toen deze  Piet kuste! Tot slot was er gelegenheid genoeg om te verbroederen De koningsdans werd  geopend door het koningspaar, maar alle koningsparen  mochten  deelnemen.

FEESTAVOND
100 inwoners en 70 Nederlanders vulden de hal niet, maar de stemming was uitstekend, vooral toen de muziekkapel het podium verliet om op banken vóór het koningspaar de afscheidsserenade te verzorgen. De vreugde steeg elke minuut en met elk aangeboden glas. Duitsers en Nederlanders stonden op banken en tafels en zongen uitbundig. Enkele jonge Gemertse  gildebroeders lieten zich niet onbetuigd. Het werd zeer laat voor men de 1,5 lange thuisweg aanving.

KONINGSCHIETEN
De gildepastoor preekte  in het kleine kerkje over het thema van de Duitse schutterijen “Geloof, zeden en  thuis”. De Europese gedachte werd niet vergeten. Een ontbijt in de hal sterkte voor het koningschieten . Met kaliber 1,6  viel de vogel  na 57 schoten. De Gemertenaren – vooral  Joris Nieuwenhuise –schoten goed maar een campinggast uit Hellendoorn schoot de vogel af. ’ s Avonds werd de nieuwe koning afgehaald en in de hal uitbundig gevierd met dezelfde taferelen als zondag.

VRIJE DAGEN
Dinsdags werd een bustour in de omgevinggemaakt om In Bad Arolsen  het paleis van Koningin Emma te bezichtigen. Op woensdag werd gewandeld en gemidgetgolfd om daarna op de rondvaartboot van een buffet te genieten. ’s Avonds speelde een Jachthoornensemble op het grote terras.
Donderdag werd Paderborn bezocht om op de terugweg dank  zij een defecte bus een uur op vervangend vervoer te moeten wachten. ’s Avonds waren de Duitse schutters de gast van het hotel  Jacq Sparrow en van het gilde. Als dank voor de deelname   kregen Piet Brouwers, Ben Maas en Frans van Dijk de zeldzame eer een koningsboom te planten in het koningsbos van de schutterij. Uitbundig werd het geslaagde feest gevierd en de vriend- en broederschap nóg eens bevestigd. Met nadruk werd het gilde voor volgend jaar uitgenodigd.
Vrijdag, vroeg In de middag was het gilde terug in Gemert

Last Updated on Monday, 13 August 2012 08:09
 
Foto impressie Gildereis 2012 PDF Print E-mail
Written by Teun   
Sunday, 12 August 2012 18:30

Gildereis 2012 Schutzenfest Helminghausen 2012

 

Na een zeer indrukwekkende reis gehad te hebben zijn er door onze Duitse collega's zeer mooie foto's gemaakt die te bezichtigen zijn op:

http://helminghausen.info/index.php/schuetzenfest-2012

 

Een rondreis door meerdere dagen volop genieten!

Last Updated on Sunday, 12 August 2012 18:32
 
Gemert-Bakel Gildenrijk PDF Print E-mail
Written by Hans Pennings   
Sunday, 12 August 2012 16:19

De gilden: de oudste verenigingen van Gemert-Bakel

Door Hans Pennings, Gemeentearchief Gemert-Bakel


Als je in de gemeentegids bladert en de honderden verenigingen voorbij ziet komen die in Gemert-Bakel actief zijn, dan besef je dat onze gemeente een rijke gemeente is. Tussen al die verenigingen vallen er een paar op die toch wel heel bijzonder zijn: de gilden. Het zijn namelijk de oudste verenigingen binnen onze gemeente.
Gemert-Bakel telt op dit moment vijf gilden, of eigenlijk vier gilden en één broederschap. Ze hebben allemaal hun eigen geschiedenis, zijn op verschillende manieren en op verschillende momenten ontstaan en hebben hun eigen doelstellingen. Dat maakt ze ook bijzonder. In het verleden waren er zelfs acht gilden.
Wat zijn gilden eigenlijk? Gilden zijn verenigingen van burgers met een gezamenlijk doel: de bijzondere verering van een heilige, de bescherming van huis en haard, of de bescherming van de beroepsgroep. We kennen dan ook drie soorten gilden: de altaarbroederschappen, de schuttersgilden en de ambachtsgilden. In de loop van de eeuwen zien we dat er ook mengvormen ontstaan. Er zijn broederschappen en ambachtsgilden die zich gaan oefenen in de wapens en schuttersgilden worden. Daarnaast zien we dat schuttersgilden ook een religieuze functie hebben en van oudsher een altaar in de kerk hebben. Al deze varianten komen voor in Gemert-Bakel.


In Gemert-Bakel komen we drie schuttersgilden tegen: in Bakel het Sint Willibrordusgilde en in Gemert het Sint Jorisgilde en het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde. Van oudsher worden de Gemertse gilden aangeduid als ‘De Rooj’ en ‘De Gruun’. Dat heeft alles te maken met de kleur van hun kostuums. De rode kleur is de kleur van de martelaar Sint Joris en groen traditioneel de kleur van Sint Antonius. In de gemeente kennen we één broederschap: de Onze Lieve Vrouwe Broederschap in Gemert. Daarnaast is er één beroepsgilde: het Sint Severusgilde. Uit het verleden kennen we nog het Sint Ambrosiusgilde in Gemert, eigenlijk een broederschap of beroepsgilde en drie schuttersgilden: het Sint Hubertusgilde in Gemert (Koks), het Sint Antoniusgilde in Milheeze en het Sint Hubertusgilde in Bakel.
Het Sint Willibrordusgilde in Bakel, van oorsprong een kerkelijke broederschap, is volgens de overlevering opgericht in 1296 en vierde in 1921 het 625-jarig bestaan. De Onze Lieve Vrouwe Broederschap in Gemert is opgericht in de vijftiende eeuw en wordt voor de eerste keer genoemd in 1499. Het doel van de broederschap was van oudsher het onderhouden van de devotie tot Onze Lieve Vrouw, het beheer van het broederschapaltaar en het organiseren van twee processies: de sacramentsprocessie en de nog steeds bestaande processie naar Handel.  De beide Gemertse schuttersgilden zijn waarschijnlijk opgericht in de zestiende eeuw. De oudste vermeldingen zijn 1657 (koningsvogel Sint Antoniusgilde) en 1608 (koningsschild Sint Jorisgilde). Beide schuttersgilden beschikten van oudsher over een altaar in de Gemertse kerk. Het Sint Jorisaltaar werd opgericht in 1516, het altaar van Sint Antonius en Sint Sebastianus voor 1588. Het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde is sinds mensenheugenis eigenaar van de Sint Antoniuskapel op de Deel, voor het eerst genoemd in 1564.
Van het Sint Antoniusgilde in Milheeze is niet zoveel bekend. In het gemeentearchief is een document uit de jaren 1790-1793 bewaard gebleven. Daaruit blijkt dat het gilde een kapitein, koning, vaandrig en dekens heeft. In 1809 bestaat het gilde nog. Het Sint Hubertusgilde in Bakel is opgericht in 1888 door enkele oud-leden van het Sint Willibrordusgilde. Het gilde is in 1935 opgeheven, maar enkele attributen zoals kapiteinsschilden, sjerpen, hoed en vaandel zijn bewaard gebleven. Het Sint Hubertusgilde op Koks in Gemert is in 1849 opgericht als mussengilde en heeft bestaan tot circa 1976. In 1969 werd het 120-jarig bestaan gevierd. Beschermvrouwe was M.H.E.E. barones van Harinxma thoe Sloten-Scheidius. Het Sint Ambrosiusgilde in Gemert werd in 1675 opgericht als kerkelijke broederschap van bijenhouders met voornamelijk religieuze en sociale verplichtingen. Het gilde is in 1973 opgeheven. Gelukkig zijn het rouwvaandel en het archief van het gilde bewaard gebleven in het gemeentearchief.
Het Sint Severusgilde is een beroepsgilde van wevers en werd opgericht in 1888. Het bestaat uit een hoofdgezelschap en aangesloten gezelschappen.


De broederschappen en de gilden kennen van oudsher hun eigen reglementen. Vaak werden die statuten of ‘kaarten’ verleend en bevestigd door wereldlijke en kerkelijke overheden. Het Sint Ambrosiusgilde kreeg zijn statuten in 1675 van de plaatselijke parochiegeestelijken. De statuten van de twee Gemertse gilden werden verleend door de landcommandeur en keer op keer herbevestigd bij de inhuldigingen van de nieuwe landcommandeurs als heer van Gemert. Van het Sint Antonius en Sint Sebastianusgilde is de oudste kaart bewaard gebleven uit 1699, van het Sint Jorisgilde uit 1715. Dat geldt ook voor de Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Het reglement van de broederschap werd opgesteld in 1745 en door de opeenvolgende heren van Gemert herbevestigd. In Bakel heeft het Sint Willibrordusgilde in 1775 zelf een kaart of reglement opgesteld en in 1828 aangevuld. Het is niet door hogerhand bevestigd.
De meest in het oog springende gilden binnen de gemeente zijn natuurlijk de Onze Lieve Vrouwe Broederschap en de drie schuttersgilden. Met hun kleurige kostuums en bijbehorende attributen dragen zij bij aan de identiteit van de dorpen. Met name tijdens processies, feestdagen en bijzondere gelegenheden gaan deze verenigingen in optocht door de straten en trekken veel bekijks. Iedere vereniging kent zijn eigen gebruiken en tradities. De bestuursleden van de schuttersgilden kennen in het oog springende namen als kapitein (voorzitter), deken (bestuurslid; we kennen nieuwe, regerende, afgaande, staande, toeziende en ‘gewone’ dekens!), deken-schrijver (secretaris), cornet (standaardruiter) en koning en koningin. Andere functionarissen zijn: de keizer, luitenants, piekeniers of  piekdragers, de vaandrig of vaandeldrager, de zilverdragers, gildemeesters, vendeliers en tamboers. De schuttersgilden kennen ook beschermheren of beschermvrouwen. Door het jaar heen kennen de schuttersgilden een aantal activiteiten. Zo worden er optrekdagen en teerdagen georganiseerd, meestal op de feestdag van de patroonheilige. Om de twee of drie jaar wordt geschoten om de titel van Gildekoning. Zijn vrouw krijgt de titel Koningin. De gilden treden op bij bijzondere gebeurtenissen zoals de Dodenherdenking en Koninginnedag. Ook begeleiden ze processies zoals de jaarlijkse processie naar Handel, samen met de broederschap in Gemert. De schuttersgilden zijn aangesloten bij de Gildenkring Peelland van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden, in 1935 opgericht in Gemert. Binnen kring- en federatieverband wordt deelgenomen aan gildefeesten en wedstrijden. Wie zo’n jaarlijkse Kringdag bezoekt, wordt getroffen door de gemoedelijke sfeer, de gezonde competitie, maar vooral ook door het indrukwekkende kleurenpallet tijdens de optocht en de massale opmars, de behendigheid van de wedstrijddeelnemers en vooral de gezelligheid.

Meer informatie:

www.sintwillibrordusgildebakel.nl
www.sintjorisgildegemert.nl
www.sint-antoniusgildegemert.nl

 
EEN KONINGSKROON VAN EEN GILDEKONING PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 30 July 2012 08:20

Bij  het jongste koningschieten  van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde werd Piet Brouwers koning en volgde Henk de Koning op, die met zijn vrouw Wilhelmien, bijna twee jaar lang de centrale figuur was bij het gilde. Immers de koning wordt altijd geëerd, staat in het middelpunt van de belangstelling en is het visitekaartje van het gilde bij alle optredens. Nu is weer een gildebroeder koning geworden, maar voor Henk de Koning was dat anders. Hij was weliswaar lid van het gilde, maar maakte geen deel uit van de gildegroep, de actieve leden van het gilde. Hij kwam eigenlijk als een “groentje” binnen, of eigenlijk niet helemaal, want hij had  zeven jaar ervaring als gildebroeder bij het Sint-Leonardusgilde, Donk. Hoe heeft hij deze twee jaren beleefd.


Henk is bijna zijn hele leven met gilden omgegaan. Vader Driek  werd in 1928 tot nieuwe deken gekozen en was van 1932 tot 1936 zelfs koning, maar wel een benoemde koning, evenals zijn zwager Hein Vermeulen , deken van het jaar 1934. Die was tien jaar koning. Omdat de familie De Koning lange tijd in Donk heeft gewoond is er geen deken uit de familie voortgekomen. In Donk waren zij nauw verbonden met en enkele familieleden zelfs lid van het Sint-Leonardusgilde, waarvan een zelfs koning. Henk was zeven lid van het Sint-Leonardusgilde. Zoon René viel het dekenschap van de ” Gruun van Gimmert” in 1989 ten deel.


Henk schoot als ondersteunend lid van het gilde al  jaren mee om het koningschap, maar eerst in 2010 was het laatste schot voor hem en werd hij  geheel onverwacht koning en koos zijn vrouw Wilhelmien tot koningin. Zij was niet op Koks, maar bezocht de Gemertse kermis. Zij had wel een voorgevoel, maar niet van het koningschap.
Met dat laatste schot  traden zij binnen in een wereld  vol  symboliek, vooral bij de installatie, toen hij drie beloften moest afleggen en daarna werd omhangen met  een sjerp, het koningszilver, een hoed kreeg opgezet en een koningstokje in de hand moest dragen.  Als namens het gilde de eed van trouw wordt afgelegd word  je toch een beetje klein van binnen. Dat was intenser toen hij zomaar over de gildevlag mocht lopen. De betekenis er van “je staat boven het gilde” is indrukwekkend. Je mag zilveren kruisen uitreiken en op je koningsvest speldt de afgetreden koning een zilveren schild..Vendelgroeten van het zustergilde en het eigen gilde volgden. Een  koning is vrij en hoeft niets aan het gilde te betalen. Het is allemaal al eens gezien, maar als het jou overkomt, is dat heel, heel indrukwekkend.
Erkend moet worden, dat dit alles in zijn tijd bij het Donks  gilde heel  anders, soberder was. De aandacht, die nu hieraan geschonken wordt, is vele malen groter.
Het meest indrukwekkend was wel de vendelgroet welke het gilde bracht aan koningin Wilhelmien op haar laatste verjaardag als zodanig. Dat was een machtige manifestatie van broederschap, vriendschap en verbondenheid. De broederschap is in de koningsperiode als iets moois ervaren, evenals de trouw van de broeders aan het gilde, getuige de opkomst bij activiteiten en de maandelijkse vergaderingen.


Het koningschap vraagt een intensieve tijdsbesteding, zoals voor algemene- en bestuursvergaderingen, belangrijk voor het kennen van de achtergronden van gebruiken, activiteiten binnen en buiten het dorp, bezoek recepties. Gildebroeders worden vader, het koningspaar gaat met een speld van het gilde en een eigen cadeau op kraamvisite, vieren een jubileum – één gouden en twee diamanten bruiloften – maar ook sterven gildeleden en dan loopt het paar achter de lijkkist. Het is niet altijd plezierig, net zo min als bij andere verenigingen of bij gezinnen. Het bezoek aan recepties behoort ook tot de taak.


Aan het einde wacht een dankbaar applaus van de gildebroeders, maar ook het applaus van de toeschouwers van optochten, is als genieten van een bad. Onlangs bleek dit nog op het Gelders Landjuweel in Doornenburg.
Na de installatie van de nieuwe gildekoning losten Henk en Wilhelmina de derde koningsbelofte in en schonken het gilde een prachtig schild in de vorm van een koningskroon, met de gestileerde figuren van de patroonheiligen en hun namen met de jaren van het koningschap. Twee jaren hangt deze onder de koningsvogel centraal op het vest. Het was een “koninklijk”geschenk van de koningsfamilie “De Koning”.

 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 17 of 20

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.