Home
Nieuws items


Vendelierspoort PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 23 July 2012 08:08

VENDELIERSPOORT GEOPEND
Al jaren oefenen de vendeliers van het gilde in de zomer op het gazon van het Beatrixplantsoen. Tot enkele jaren geleden waren de attributen opgeborgen in een oude bergplaats van het gilde bij het gildehuis . Na de afbraak daarvan en de bouw van een nieuwe werd toestemming verkregen om een deel daarvan voor het gilde in te richten. Dat gebeurde o.a. door een scheidingswand te plaatsen, waardoor een eigen ruimte ontstond, waar voor het eerst attributen konden worden opgeslagen, zoals het hoort, overzichtelijk en met het minst gevaar voor beschadiging. Er konden enkele brandwerende kasten worden geplaatst voor de kleinere voorwerpen en voorraden. Doel was alles wat voor een optrekken van het gilde nodig was op één plaats op te slaan, klaar voor gebruik.
Vendeliers konden daar hun stokken op een verantwoorde manier ophangen en de kist met vendels stond in een van de kasten. Het klaarmaken daarvan kon droog gebeuren en de oefenplaats was nabij. Nadeel was, dat men steeds moest omlopen via een van de twee straten om bij het plantsoen te komen. Na veel vragen kon een hek worden geplaatst tussen plantsoen en berging met zelfs een poort daarin.

Ondanks de korte tijd van het gebruik van de bergplaats kreeg de poort al gauw de naam van “vendelierspoort”.
Zaterdag 26 mei jl. kon het gilde met enig ceremonieel zelfs een naambord met die naam onthullen. Dat gebeurde dank zij de medewerking van de Stichting Gemert Vrijstaat. En de letters waren bovendien nog van Gemertse makelij, zelfs van groene makelij, want Harrie Huijbers is een oud-tamboer van het gilde en behoort daarin tot de groep ouderlingen.
Voorzitter Ben Maas sprak een dankwoord tot allen, die aan het poortje en de naambord hebben meegewerkt. De “staatssecretaris” van de stichting gaf een schets van de historie van plaats en van de naam van het pad langs het gildehuis naar de poort, t.w. Palissade. Deze naam wordt al bewaard in het gezondheidscentrum.
Een vendelgroet ter ere van stichting en de ontwerper van het lettertype besloot de plechtigheid, waarna het feit gevierd werd met “Gruun Skutlikeur”.

 
Verhuizing door gilde PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 23 July 2012 08:07

LUDIEKE VERHUIZING
Het is bij het gilde een traditie om hand- en spandiensten te verrichten als een lid nodig heeft. Dat is in het jongste verleden al gebeurd bij branden bij gildebroeders, maar is ook nog gebruik bij verhuizingen, tenminste als daarom wordt gevraagd. Dat is niet altijd het geval, want de eenvoudige inboedel van vroeger, bestaande uit tafel stoel en bed, heeft plaats gemaakt voor een uitgebreide inventaris, soms zelfs kostbare en breekbare spullen, die vervoer met een boerenkar wel eens beschadigd konden worden. Daarom is zo’n verhuizing tegenwoordig ludiek, symbolisch.
Eredeken Lau Huijbers en echtgenote Corrie hebben onlangs hun woning aan de Drossard de la Courtstraat , waar zij 45 jaar lang aanzeggers en uitnodigers voor de optrekdag ontvangen hebben en waar jarenlang bestuursvergaderingen zijn gehouden verruild voor een appartement, genaamd Mariënburg. Het gilde wilde wel verhuizen, maar de gebruikelijke “hochkar”was niet beschikbaar, maar wel een Parijse taxi uit het jaar 1928, door gildebroeder Harrie Donkers belangeloos voor deze gelegenheid afgestaan. Veel  gereed staande dozen konden er niet in, maar de gildemeesters namen toch een groene ordner onder de arm en zo vertrok de stoet onder applaus van de buurtbewoners, waarvan een zelfs zijn hoge hoed te voorschijn had gehaald, naar de nieuwe behuizing. Ook daar was de belangstelling groot, want het was in de zes jaar dat dit appartement bestaat de eerste keer, dat een gilde een bezoek bracht.  Staande op het bordes ontvingen zijn hun twee nieuwe medebewoners.

Onder een erehaag van vendels stapte het echtpaar uit en begeleid door officieren mocht het tussen het koningspaar plaatsnemen om de vendelgroet van het gilde in ontvangst te nemen.
Op de binnenplaats was intussen een en ander voorbereid, maar eerst sprak Ben Maas de oudste eredeken en zijn echtgenote toe en wenste hen tenslotte nog vele jaren woongenot. Lau Huijbers dankt het gilde voor de geboden hulp en herinnerde er aan, dat hij twintig jaar geleden onder eenzelfde warme zon een vendelgroet had mogen ontvangen toen hij afscheid nam van de Gemeente Gemert en Ridder in de Orde van Oranje Nassau was geworden. Het werd op die binnenplaats een gezellige bijeenkomst, geopend met het drinklied van de broeders. Ook de bewoners van de Mariënburg  namen er aan deel. Een traditie was gehandhaafd.

Last Updated on Monday, 23 July 2012 08:09
 
Piet Brouwers nieuwe koning 2012 PDF Print E-mail
Written by Lau   
Monday, 16 July 2012 13:55

GRUUN SCHUT HEEFT EEN NIEUWE “ECHT” GROENE KONING

Rond half vijf zondagmiddag steeg de spanning bij het koningschieten op Koks tot een hoogtepunt. In de 10e ronde was al een groot stuk van de houten vogel afgeschoten. Bij ieder raak schot kwam er een stukje hout naar beneden. Ieder van de 15 schutters dacht kans te hebben, maar de vogel was vooralsnog té taai.

Om kwart voor vijf was schietmeester Piet Brouwers in de 12e ronde aan de beurt. Al  enkele malen had  hij door een verrekijker de gehavende vogel bekeken en zelfs advies gegeven aan zijn voorgangers, maar hij had het zwakke punt goed bezien en onder luid applaus schoot hij de vogel van de spil. Piet Brouwers was de 25e gildekoning van het gilde na het herstel van het koningschieten.

Diaken Jos van den Bosch, zelf eens gildekoning van het Sint-Barbaragilde in Veghel, ging voor in de viering aan het begin van de dag. Het koningsschild prijkte  op het kazuifel.  Het was voor het eerst, dat er geen Eucharistieviering mogelijk was, maar het samen vieren in de kerk was er niet minder om. Een groot aantal kerkgangers beluisterde zijn enthousiasme voor het gilde en de Gruun Schut en de wens voor een nieuwe koning, die “eerste onder zijn s gelijken” moest zijn.
Na het traditionele gebed en offeren in de Antoniuskapel van het gilde aan de Deel en de lunch in de openlucht werd met het Sint-Jorisgilde opgetrokken  naar Koks, waar de schietwedstrijden werden gehouden, want behalve het koningschieten was er de wedstrijd om de zilveren koningskruisen en de Sint-Joristrofee, een nieuw element op deze dag.
Na een korte regenbui  kon het programma verder ongestoord worden gewerkt. Het werd gevolgd door steeds meer toeschouwers. Talrijke bekenden ontmoetten elkaar en wisselden ervaringen uit onder het genot van een glaasje. De vroegere drukte op kermismaandag was er.


Diaken Van den Bosch en Burgemeester van Zomeren  “vrijden” de schutsboom van gevaar, ereschoten werden gelost door de koningsparen van de beide gilden , waarna de strijd om het koningschap begon, welke 179 schoten duurde eer de nieuwe gildekoning bekend was. Piet Brouwers de schietmeester van het gilde werd koning en moest zijn taak overgeven aan zijn vervanger, want er werd een conclaaf gehouden van deputaties van de beide gilden, die over de waardigheid van de nieuwe koning en van de door hem gekozen koningin moest oordelen.
Natuurlijk was dat geen punt, want Piet Brouwers is de nieuwe deken van het jaar 1972, dus veertig jaar gildebroeder, bijna even zo lang vendelier.  Als zodanig won hij onlangs nog een eerste prijs in de vaandelklasse. 
Onder schutsboom werd hij als koning geïnstalleerd, nadat hij de verplichte beloften van het onderhouden van het koningszilver, het schenken van een zilveren schild en het aanbieden van de erewijn, had gedaan.

Hoofdvendelier Fons van Katwijk legde namens het gilde de eed van trouw aan de nieuwe koning af.

Na de handwassing, teken van reinheid, werd de gildevlag op de grond gelegd en mocht hij over de gildevlag lopen, dat alleen is toegestaan aan de gildekoning en landskoning(in). Het zijn allemaal plechtige momenten, vol symboliek. Oud-koning Henk de Koning bood zijn koningsschild aan. Het had de vorm van een kroon.


De vendelgroet van het zustergilde Sint Joris sloot op Koks het officiële programma af.
Daarna trokken beide gilden op naar het gildehuis. Omdat er in Pandelaar en Kruiseind geen café’s meer zijn werd het Boerenbondsmuseum het rustpunt. Op deze wijze werd de band tussen kermis en koningschieten enigszins hersteld. “Nostalgische kermis” past wel een beetje bij het gildewezen, dat dikwijls ook zo wordt aangeduid.
Nadat voor  gildehuis Hotel de Keizer het eigen gilde de eerste vendelgroet aan het nieuwe koningspaar had gebracht, besloten met het aanbieden van de erewijn, was het officiële programma voorbij.
Een maaltijd in het gildehuis gaf nieuwe kracht om de familieleden, vrienden, bekenden en buurtgenoten van de nieuwe koning te ontvangen en met hen de avond door te brengen.


Uitslag schietwedstrijden gehouden met de volgende uitslagen:
Zilveren kruisen: Henk Ruijs, Hans van den Boomen en Piet Donkers
Horloges: C.v.d.Vossenberg, Rector Klaassenstraat 33, Gemert,  A.van Erp, Mgr. Den Dubbeldenstraat 9, Gemert en A.Janssen, Papenhoef 13, Lieshout.
Sint-Joristrofee: Johan van der Ligt..

Last Updated on Monday, 23 July 2012 08:14
 
Bedankt namens Henk en Wilhelmien de Koning PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 16 July 2012 09:18

Gildebroeders en Gildezusters,

Het was een groot voorrecht om 2 jaar lang als koningspaar,
het middelpunt van zulk een mooie gildegroep te zijn.
We willen jullie dan ook hiervoor hartelijk dank zeggen.
We wensen het nieuwe koningspaar Piet en Nellie heel veel
Succes en veel gildeplezier.Henk en Wilhelmien de Koning, koningspaar 2010-2012

Last Updated on Monday, 16 July 2012 09:21
 
Piet Brouwers Koning 2012 PDF Print E-mail
Written by Teun   
Monday, 16 July 2012 08:27

Piet Brouwers heeft op 15 juli 2012 de koningsvogel van zijn troon geschoten!

Na jaren het geweer begeleiden, nu een keer het echte werk, met resultaat!

Archieffoto koningschieten 2010

Meer informatie en nieuwe foto's van de inhuldiging volgen nog.

 
« StartPrev11121314151617181920NextEnd »

Page 18 of 20

Inloggen
Powered by Joomla! and Installed by Installatron. Designed by: celebrity search cheap dedicated servers Valid XHTML and CSS.