KAPELLEKES WANDELTOCHT IN GRIEBELGRAUW Print
Written by Lau   
Monday, 30 December 2013 21:30

Zo luidde de titel van de eerste wandeltocht langs de Gemertse kapellekes en de Sint-Janskerk op de
zondag tussen kerst en Nieuwjaar, georganiseerd door de Z.L.T.O-Dorpscommissie Gemert-Handel, met
als partners het Boerenbondsmuseum en de beide Gemertse gilden. Het werd een groot succes, want
rond de drieduizend mensen wandelden mee en rustten bij de verschillende kapellen, waar een verhaal
verteld werd of muziek werd gemaakt. De kapel van het gilde was een van de haltes waar rust gehouden
kon worden en de inwendige mens worden versterkt om de rest van 5 of 8 km lange tocht te voltooien.
Er was voor de broeders veel werk te doen op zondagmorgen 29 december om alles in gereedheid te brengen
voor de ontvangst van de deelnemers aan de tocht. Er moest een tent gebouwd worden, stoelen, tafels , kachel,
komforen op gas, vuurkorven, hout en tenslotte etenswaren en dranken aangesleept en geplaatst worden.
Elektriciteit voor de verlichting moest er ook zijn, want er was niet alleen griebelgrauw – schemer – maar zelfs
donkerte toen de eerste bezoekers zich meldden. Naast dit alles moest er toch ook een duidelijk teken zijn van
het gilde en daarom was niet alleen de kapel open, brandde daar de verlichting, lagen er kaarten en folders en de
groene vlaggen met het Bourgondische kruis hingen aan de kapel en in de bijgeplaatste tent, waar bezoekers de
inwendige mens konden versterken of zo maar even konden uitrusten. Jammer was, dat de buitenverlichting van
de kapel niet brandde.


Er is door de gildebroeders hard gewerkt om een goede sfeer te scheppen met het brandende hout in de korven
en de vele lichtjes in en buiten de kapel alles ter ere van Sint Antonius, toch de patroon van de varkensboeren,
slagers, mandenmakers en niet te vergeten tegen de pest. Tussen haakjes: “er moet nog steeds worden
uitgezocht of er een verband bestaat tussen de Sint-Antoniuskapel en het nabij – aan de Boekelse kant van de
Deelschen boom - gelegen kamp voor pestlijders”.
De broeders en zusters van het gilde zullen voldoening voor hun zondagsarbeid gevonden hebben in het drukke
bezoek dat aan “hun” kapel werd gebracht. De voorraden gesponsorde broodjes, worst, dranken, e.d. – waarvoor
hartelijke dank - waren niet voldoende voor het grote aantal bezoekers. Alles raakte al gauw op. De grote
verdienste van ieders kapel bezoek is dan wel geweest, dat aan de Stichting Kerstpakketten Gemert een flink
bedrag dat samen met de collecteopbrengst in de gildemis op de optrekdag kan worden afgedragen om mensen
die het minder goed vergaat in deze dagen, waarin de grote meerderheid van de bevolking gezellige dagen
doorbrengt met heerlijk eten en drinken, toch te laten voelen, dat het gilde met hen meeleeft.
De taak van gildebroeders en zusters is toch om voor elkaar op te komen. Welnu, dan is hiermee voor een deel
aan de broederschap voldaan.

Last Updated on Tuesday, 31 December 2013 11:19