NIEUWE DEKEN VAN DE GRUUN SCHUT GEVONDEN? Print
Written by Lau   
Saturday, 18 January 2014 09:09

Is er met succes “gebuurt” vragen veel “groenen” – leden van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde - zich in deze dagen af. Voorzitter en kapitein waren al enige tijd zoekende. Dat  zal tot een kandidatenlijst van drie personen moeten leiden. Kiesgerechtigden kunnen uit de namen op het stembord een keuze  maken. Dat geschiedt op zaterdag 25 januari a.s., de datum van de optrekdag. Dat zoeken wordt ieder jaar moeilijker, want het aantal kinderen neemt af en bij menige familie worden alleen meisjes geboren. Maar,  tot op heden is het altijd gelukt, vanaf de vroegste dag .

Optrekdag
De optrekdag vraagt om een intensieve voorbereiding. Steeds vroeger moeten regelingen getroffen worden, zodat het al jaren geldende programma mogelijk wordt. Traditioneel is het aanzeggen van die dag door de tamboers bij een groter aantal gildebroeders en ouderlingen en het uitnodigen van alle leden in Gemert. De feestdag van Sint Antonius is op 17 januari gevierd, de belvaan is gepland, zodat iedere broeder en zuster zonder schulden kan deelnemen aan de belangrijkste verenigingsdag van het jaar.
Het staat voorgeschreven in de oude Karte “In den eersten zal die voorz. Schutterij tot noodzakelijke dienst hebben twee dekenen daar van den eenen zal dienen en bekleden het Dekens ampt van een jaar en het zelve een jaar bij hem voldient zijnde zal alsdan dezelfde Deken daar en boven als noch den tijd van een jaar blijven dienen en dat nochtans met assistentie van een anderen nieuwe Deken”.
De procedure is ieder jaar hetzelfde, maar telkens opnieuw wordt met de meeste belangstelling gekeken naar dat bord met de namen van de kandidaten. Zoveel weken tevoren zijn al gissingen gedaan wie dit jaar in de wijk De Mortel, voor deken in aanmerking komt. Het gezin en de familie van de daar wonende gildebroeders zijn al nagegaan op kandidaten en men weet te vertellen, dat die of die zal het zeker niet doen. Daarom is het tonen van het stembord de verlossing van alle gissingen.
Dan mag de afgaande deken, dat is de deken 2012 als eerste openlijk zijn stem uitbrengen en komen daarna kapitein en koningspaar gevolgd en verder alle gildebroeders en ouderlingen (zij die gildebroeder geweest zijn).
En volgens de Karte zal dat allemaal plaats hebben nadat men “ten behoorlijken ure gezamenlijk modest naar de kerk”  is gegaan, daar ter ere van Sint Antonius minstens een oortstuiver heeft geofferd – nu ca. € 1,66 - en de kerkelijke en burgerlijke overheid opnieuw trouw heeft beloofd.
De gildebroeders hebben een  zwaar programma die dag. Kijk maar eens:
7.30 uur Ontbijt ten huize van de kapitein.
9.15 uur Optrekken naar de gildemis, met aansluitend vendelgroeten aan de pastor en de
burgemeester. Die laatste groet kan geschieden dit jaar zonder het verkeer om te leiden, het nieuwe   
plein geeft meer dan voldoende ruimte, ook voor toeschouwers.
11.30 uur Vendelgroet aan de vier jubilarissen van het gilde, t.w. René de Koning (25 jr.), Harrie van den Elsen (40
jr.), Jan Penninx (60 jr.), Pieter Penninx (70 jr), dat zijn maar liefst 195 lidmaatschapsjaren. Er is sprake
van echte trouw.
12.00 uur Besloten vergadering, waarin de keuze van de nieuwe deken plaats heeft.
14.15 uur Vertrek naar het woonhuis van de nieuwe deken.
15.30 uur Installatie, waarna optrekken naar het gildehuis met het aanvaarden van de felicitaties van de
aanwonenden van de route met de binnenkomst via het Binderseind.
17.30 uur Vendelgroet aan de hospes voor het gildehuis.
19.00 uur Maaltijd en aansluitend gildeavond .
21.00 uur Receptie aan nieuwe deken, jubilarissen en gildeoverheid.


Als de gildebroeders dan in de kleine uurtjes het gildehuis verlaten en nog een bezoek hebben gebracht aan het huis van de nieuwe deken, volgt na die korte nacht nog de herdenking van de alle overledenen van het gilde, in het bijzonder die van het afgelopen jaar Antoon van den Berk en Leo van der Heijden.
Na de koffie van de uitbater van Hotel de Kroon en de soep van de hospes na het opruimen van de gildeattributen kunnen de broeders – maar ook de zusters– uitrusten van de inspanningen. Dan is de nieuwe deken ook ingewijd in veel rituelen van het gilde, de Gruun Schut van Gemert.

Last Updated on Saturday, 18 January 2014 12:27