OFFEREN IN TIJDENS GILDEMIS Print
Written by Teun   
Tuesday, 28 January 2014 17:53

Het is gebruikelijk dat in gildemissen door de gildebroeders en –zusters op de trom geofferd wordt.
Deze staat dan meestal vóór het priesterkoor.
In Gemert staat tijdens de gildemis van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde de trom op het
gildealtaar. Daarop staat collecteschaal van het gild en er naast nog twee schalen.
Geofferd wordt op drie schalen, waarvan de eerste bestemd is voor de pastoor, die op de trom voor
het gilde en de derde voor de koster. De oorsprong van deze traditie houdt wellicht verband met de
overdracht van het vroegere gildealtaar aan de parochie rondom 1800. Het kan ook zijn ontstaan
omdat pastoors en kosters vroeger in hun levensonderhoud moesten voorzien uit de opbrengst van
misstipendia. Zij ontvingen geen salaris.


Het offer – het wordt geen collecte genoemd – op de gildetrom is bestemd voor het gilde. Vorig jaar
is besloten om deze opbrengst te besteden voor een sociaal doel binnen de gemeente, zoals vorig
jaar de Wensboom en dit jaar de Stichting Kerstpakketten. Ook de opbrengst van de verkopen tijdens
de “kapelletjeswandeling”gaat hier naar toe.
Het is interessant om te weten of deze offergang ook bij andere gilden gebruikelijk is. Reacties
kunnen worden gezonden aan secretariaa@sint-antoniusgildegemert.


Daags na de optrekdag worden de overledenen van het gilde in een H.Mis herdacht. Het gilde heeft
een schenking van een perceel grond gekregen op grond waarvan jaarlijks een “solemnele dienst”
moet worden opgedragen, zoals vroeger bij een deftige begrafenis gebruikelijk was. Dat betekende
ook het offeren op twee schalen en het “stellen”van de rouwvaan van het gilde bij het beeld van
Sint Antonius. De kapitein is voor deze handeling aangewezen. Na de H.Mis neemt de kapitein
de rouwvaan en loopt daarmee richting het gildealtaar. Daar staan de tafeltjes met de schalen.
Eerst offert hij en dan volgen de gildebroeders en soms ook nog de kerkgangers, nabestaande van
overleden van het gilde of van hen voor wie het gilde de begrafenis heeft verzorgd. Deze H.Mis is
geen officiële gildemis en daarom zijn de gildebroeders in burgerkostuum.