WEER ZILVER VOOR DE GRUUN SCHUT Print
Written by Lau   
Monday, 16 June 2014 11:14

Bij het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert is het de laatste jaren gebruikelijk om aan drie gildefeesten deel te nemen. Waaronder het verplichte kringgildefeest van de Bond van Schuttersgilden Kring Peelland. Dat betekent, dat twee keer een feest in een van de vier andere kringen van de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden of in het buitenland moet worden uitgekozen. De keuze is dan beperkt tot zogenaamde “vrije” gildefeesten, welke buiten het kringgildefeest worden georganiseerd. De keuze is niet altijd even ruim en ook de data, waarop deze gehouden worden, heeft men niet in de hand. Zo kan het voorkomen, dat twee deelnames kort bij elkaar liggen. Dat is dit jaar gebeurd. Op zondag 1 juni jl. was er het verplicht gildefeest in Lierop en zondag jl. werd deelgenomen aan het vrije gildefeest in Beugen, georganiseerd door het  Sint Antonius, Sint Sebastianus en H.Sacramentsgilde. De keuze werd mede beïnvloed omdat oud-koning en –koningin Odilia van de Laar daar woont. Zij bezoekt nog regelmatig de vergaderingen van het gilde en heeft al veel tijd besteed aan haar eigen gildefamilie Van de Laar.
Een vrij gildefeest betekent, dat de organisatie niet zo gebonden is aan de regels van de kring en/of de federatie en daardoor vrij is in de samenstelling van het wedstrijdprogramma en het prijzenschema. Zo ervoer het gilde, dat het in de optocht niet beoordeeld was door een jury, omdat het behoorde tot de groep gastgilden. De gilden uit de Kring Land van Cuijk werden ingedeeld in de groepen a, b en c. Deze werden wel beoordeeld. Voor de deelname aan het gildefeest ontving het gilde na aankomst op het toernooiveld een prachtig zwaar zilveren herinneringsschild.

Wedstrijden
Omdat de deelname de derde achtereenvolgende gildeactiviteit op zondag was in de maand juni en het bovendien vaderdag was, bestond er onzekerheid over het aantal gildebroeders dat zou deelnemen en dus ook niet de aanmelding voor de wedstrijden tijdig kon geschieden. Zeker was al wel, dat er om de koningseer van het feest zou worden geschoten en dat deelgenomen zou worden aan de schietwedstrijd, het standaardrijden en een vendelwedstrijd.
De onlangs hervatte schietactiviteiten van enkele gildebroeders hebben nog niet zoveel ervaring opgeleverd, dat men zich kan meten met de gilden uit Land van Cuijk, die daarin zeer bedreven zijn. Een koning Piet Brouwers kon
Op zijn laatste gildefeest van zijn regeringsperiode niet de titel behalen.
Standaardrijder Marco Opheij toonde opnieuw, dat hij goede kwaliteiten heeft en tweemaal in de prijzen viel van de negen deelnemers aan optocht en wedstrijd. Dit keer was hij op het tournooiveld de beste en in de optocht behaalde hij de tweede prijs, terwijl dat op 1 juni jl. in Lierop omgekeerd was. Het zijn resultaten om trots op te zijn.
Willie Tielemans nam weer deel aan de wedstrijd vendelen in de vaandelklasse zonder acrobatiek. Opnieuw was hij daarin de beste en kon weer een zilveren schild toevoegen aan zijn verzameling.

Opbergen attributen.
Deelname aan gildefeesten is altijd een goede gelegenheid om contacten aan te knopen met leden van andere gilden. Hierdoor wordt kennis gemaakt met andere protocollen, opstellingen in de optocht, dragen van attributen, enz. Al bij het uitladen en openen van de koffers met gildezilver hadden deze al de belangstelling van een zustergilde. De constructie en de indeling werd goed bekeken en ter plekke werd al besloten om soortgelijke koffers voor het eigen gilde te laten maken. Niet alleen voor het gilde heeft Antoon Brouwers daarvoor waardering al enige jaren geleden gekregen, maar nu dus ook voor het zustergilde, dat het gildezilver los in een bestelbus moest vervoeren.

Laatste activiteit in deze maand.

Na één vrije zondag op 23 juni resten er deze maand op 29 juni a.s. nog twee schietwedstrijd bij Kokse Hoeve met als inzet de titel van dagkoning van het gilde. Vijf gildebroeders zijn bij deze wedstrijden betrokken, waarvan de eerste om half twaalf begint. Daar wordt eerst informatie over het gilde gegeven en vindt daarna de schietwedstrijd plaats. De wedstrijd wordt besloten met de installatie van de dagkoning.