KONINGSPAAR GRUUN SCHUT NEEMT AFSCHEID Print
Written by Lau   
Friday, 04 July 2014 08:27

Op zondag 20 juli a.s. als de schutsboom op Koks driemaal is gerond om het gevaar tijdens het schieten af te weren, leggen koning Piet Brouwers en koningin Nellie Brouwers-Pennings het koningszilver onder de schutsboom. Hoeden, sjerpen en stokjes worden door de beide dekenen afgenomen en daarbij gelegd. Dat is het moment van afstand van hun titel. Het koningschap is dan vacant en de schietwedstrijd voor hun opvolger als koningspaar kan beginnen.
Twee jaren waren beiden het middelpunt van het gilde, kregen alle eer en mochten talrijke vendelgroeten in ontvangst nemen. Want alleen voor het koningspaar wordt gevendeld, meestal ter ere van een of meer personen, die dan wel tussen het koningspaar mogen staan om zo van de eer mee te genieten. Twee jaar van eer en achting van de medebroeders, kerkelijke en burgerlijke autoriteiten zijn voorbij. Zo gaan zij na ieder optreden bij de aankomst aan het gildehuis, door een erewacht van kapitein, vaandrig en trommende tamboers het gildehuis binnen. Geen gildebroeder waagt het om voor hen het gildehuis binnen te gaan. Gebeurt dit wel, dan is de boete een rondje voor alle aanwezige broeders. Het is nog de enige boete, welke in de praktijk wordt toegepast. Niemand van de broeders is dat in deze koningsperiode overkomen.

Koningschap
Na het “nieuwe dekenschap”, de 39 vendeliersjaren en 26 bestuursjaren was het een grote eer voor Piet en Nellie Brouwers om koning en koningin te zijn.  Na als schietmeester adviezen aan  koningskandidaten te hebben gegeven, schoot Piet zelf raak en werd koning met zijn vrouw Nellie als koningin. Veel verplichtingen hebben zij als zodanig voor het gilde vervuld. Het koningspaar is immers het visitekaartje van het gilde. Dat geldt voor iedere keer dat het gilde of een deputatie ergens aanwezig moet zijn, zoals ontvangst op gildefeesten, recepties van personen of verenigingen. Gelukkig zijn het meestal het feestelijke gelegenheden. Maar ook bij droevige gebeurtenissen, als ziekte en overlijden van gildebroeders en –zusters rust deze taak op hen. Zesmaal moesten zij condoleances aanbieden en uitvaartdiensten bijwonen. Voor actieve gildebroeders legt de koning dan zijn zilver bij de ingang van de kerk op de kist van de overledene. Daartegenover staan de bezoeken aan de drie geboren kindjes van gildebroeders en de beide reizen naar het Duitse Helminghausen, waar  op zondagmorgen in alle vroegte een serenade van het plaatselijk muziekcorps aan hen werd gebracht. Ook het planten van de koningsboom in het koningsbos van de schutterij daar in het bijzijn van de Gemert-Bakelse burgervader was indrukwekkend. Alles bijeen was het een “kei skônne”  tijd, zegt het huidig koningspaar.
Op algemene, bestuurs- en kringvergaderingen en overleggen is het koningspaar aanwezig. Kortom koningspaar zijn vraagt een behoorlijke tijdsinvestering met als beloning grote voldoening. Daarom zijn er altijd liefhebbers om de koningseer te winnen.Wie wordt de nieuwe koning?
Sommige gildebroeders staan al jaren in de rij en iedere keer wint een ander en moet hij/zij weer twee jaren wachten. Ook dit jaar zullen op zondag 20 juli a.s. een aantal gildebroeders en andere leden met grote verwachtingen op Koks zijn met de hoop dat het nu eens zal lukken om op het juiste moment het rake schot te lossen, waardoor de vogel wordt geveld.
Wie mogen er meeschieten om de koningseer? Dat zijn actieve gildebroeders en –zusters, ouderlingen, ex-actieve gildebroeders en -zusters, ondersteunende leden en leden van de Vriendenkring van de Gemertse gilden. Het aantal schutters wisselt per jaar tussen 15 en 20 schutters. Het grote aantal verplichtingen vormt voor leden met een dagtaak niet op te brengen. De strijd met de vogel kan veel ronden duren. Per ronde neemt de spanning toe en stijgt naar een hoogtepunt als het grootste deel van de houten vogel al op de grond ligt. Maar zelfs kan het nog vele schoten duren eer hij zich gewonnen geeft. Het komt op het laatste splintertje aan, voordat een schutter kan juichen en ingehuldigd kan worden.
Iedereen kan getuige zijn van de strijd en ook nog deelnemen aan twee schietwedstrijden voor het publiek, waarbij zilveren kruisen en medailles te winnen zijn. Het is op Koks altijd gezellig, dus de moeite van een bezoek waard.