LEUK OM BIJ DE GILDENVRIENDENKRING TE HOREN Print
Written by Teun   
Thursday, 10 July 2014 15:31

In 1974 is de Vriendenkring van de Gemertse Gilden opgericht als vervanging van de kring van notabelen, welke werd uitgenodigd voor het koningschieten van de plaatselijke gilden. Tot dan toe was het gebruikelijk om naast notaris, doktoren en veeartsen ook de plaatselijke fabrikanten uit te nodigden. Die kring werd onoverzichtelijk en daarom werd gekozen voor de oprichting van een Vriendenkring, waarvan iedereen lid kon worden. Doel was ook om naast de uitnodigingen voor schietwedstrijden overzichtelijk te maken een aantal mensen bereid te vinden om morele steun aan de gilden te geven, als die onverhoopt in een dip terecht zouden komen. De geringe jaarlijkse bijdrage van f. 25,- moest een bewijs zijn van de bereidheid voor die steunverlening.
Leden van de Vriendenkring hadden het recht om mee te loten voor een jaarlijkse vendelgroet van een van de beide gilden, mochten deelnemen aan een onderlinge schietwedstrijden en konden meedingen voor het koningschap.
De kring is tot op heden in stand gebleven, al zijn de schietwedstrijden en de vendelgroeten wat verwaterd. Het meedoen aan het koningschieten is gehandhaafd. In de loop van de tijd zij bij beide gilden een aantal vrienden tot het koningschap gekomen.
Onlangs werd bekend, dat een lid John van der Laan een aantal jubilea zou vieren, t.w. bereiken 60-jarige leeftijd, 25 jaar gevestigd in Gemert en het 15-jarig bestaan van zijn administratie- en advieskantoor. Hij zou graag een vendelgroet ontvangen en liet dat aan de kring weten.
Dat was de aanleiding, dat het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde zaterdag jl. naar zijn huis aan de Predikant Swildensstraat optrok en hem vereerde met een vendelgroet. Met dat gebaar was hij zeer vereerd. Wellicht is het voor zijn gasten en andere vrienden en bekenden een gelegenheid om zich als lid bij de Vriendenkring aan te melden. Dat kan bij o.a. P.van Houtert, Pandelaar 66, Gemert.