VIERDE GILDEREIS NAAR SAUERLAND Print
Written by Teun   
Thursday, 28 May 2015 07:36

Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli a.s. heeft het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert opnieuw een reis naar het Sauerland georganiseerd. De reis gaat naar het dorpje Bleiwäsche, behorend tot de gemeente Wünneberg. De plaatselijke Heimatschützverein Bleiwäsche heeft het gilde uitgenodigd om meer fleur te geven aan het plaatselijke Schützenfest, in principe het jaarlijkse koningschieten. Dat feest duurt daar maar liefst drie dagen en is gecombineerd met een plaatselijke kermis.
Het is een bekend feit, dat de schuttersverenigingen in Duitsland – en dat vooral in de dorpen – een groot ledenbestand kennen. Dat is in Bleiwäsche ook het geval. Het dorp heeft rond 2000 inwoners, maar de belangstelling voor dit feest is algemeen. Dat uit zich niet alleen in de belangstelling langs de kant bij de feestelijke optocht, maar ook ’s avonds in het eigen schutsgebouw, waar alle activiteiten zich afspelen, ook de dansavonden.
Dat het koningschap daar populair is blijkt bijvoorbeeld ook uit de belangstelling voor het koningschieten. Op 17 januari jl. is het maken van de koningsvogel onder de leden geveild. De opbrengst was maar liefst € 1.000,-. Het betekent dikwijls dat de koper zich kandidaat stelt voor het koningschap..
Het programma van de drie dagen luidt:
Zaterdag; afhalen van de koningsvogel en van de jubileumkoningen. Daarna is de schuttersmis in de kerk,  aansluitend een taptoe en tot besluit van de dag het eerste bal.
Zondag: dodenherdenking, huldiging jubilarissen weer een feestelijke danspartij.
Maandag:  het schuttersontbijt met aansluitend het koningschieten, in de middag gevolgd de feestelijke optocht met het afhalen van het nieuwe koningspaar. Het paar inspecteert dan de opgestelde schutterijen en muziekkorpsen. Op een centrale plaats brengt Gemertse Gilde het nieuwe koningspaar met uiteraard de hofstoet en de overheid van de schutterij, een vendelgroet. In de hal wordt het koningspaar en de hofstoet  geëerd. Tot slot van de feestelijkheden is er het afsluitende koningsbal.
Uit ervaring weten de Gemertse gildebroeders, dat de polonaises uithoudingsvermogen kosten en zich op tafels moeten houden als het  koningspaar wordt toegezongen.
Op dinsdag reist het gilde terug naar huis met pauze tijdens een lunch als pauze.
Dinsdag 9 juni a.s. vindt om half negen in Gildehuis Hotel de Keizer een bijeenkomst plaats van de deelnemers. Daar wordt het volledige programma bekend .

 

Last Updated on Thursday, 28 May 2015 15:30