Offermis Print
Written by Teun   
Thursday, 07 June 2012 18:39

Op de zondag na de optrekdag worden de overleden van het gilde herdacht. Daarmee is de feestviering eigenlijk ten einde. Het neemt niet weg, dat nog even een bezoek wordt gebracht aan het gildehuis van het zustergilde om daarna in het eigen gildehuis na te gaan of alle attributen opgeborgen zijn.